27 januari 2023

ZLTO gaat Brabantse mest opwaarderen tot biomineralen

Een consortium van agrarische partijen onder leiding van ZLTO ontwikkelt een biomineralenfabriek op het BioBased Economy-park Cuijk. De fabriek gaat voorgedroogde dierlijke mest opwaarderen tot een hoogwaardige biomineralenkorrel. 

Naast de bouw van de biomineralenfabriek, moet ook gezorgd worden voor de aanvoer van mest en de afzet van de biomineralen naar het buitenland. Daarom zet ZLTO zich in om een consortium op te richten waar naast ZLTO ook andere betrokken (sector)partijen toetreden. Ook de betrokkenheid van veehouders, die uit eigen scheidingsinstallaties voorgedroogde mest kunnen aanvoeren, is cruciaal.

ZLTO gaat met Essent samenwerken voor de levering van energie/warmte en fabrieksruimte op het te ontwikkelen BioBased Economy-park Cuijk.  Oftewel: optimaal en duurzaam gebruikmaken van beschikbare natuurlijke grondstoffen door slimme verbindingen te leggen tussen sectoren.

De biomineralenfabriek wil gebruikmaken van groene warmte, die vrijkomt uit de opwekking van elektriciteit in de BioEnergieCentrale van Essent. Door de inzet van deze restwarmte kan met voorgedroogde mest van veehouders uit Oost-Brabant en Noord-Limburg een hoogwaardig product als biomineralen worden geproduceerd, en geëxporteerd naar akkerbouwers elders in Europa. Met de afzet van biomineralen in het buitenland wordt een nieuwe economische activiteit ontwikkeld.
ZLTO wil begin 2015 de eerste biomineralen exporteren.

Bron: ZLTO

Laat wat van je horen

*