8 december 2022

Wolf bij Nederlandse grens gesignaleerd

Wolf (foto Alterra WUR)

Wolf (foto Alterra WUR)

Eind vorige week is op een kleine vijftien kilometer van de Nederlandse grens, in het Duitse Meppen ter hoogte van Emmen, een wolf gezien. Er zijn dankzij een zogenoemde fotoval beelden van het dier, meldde het ministerie van Milieu, Energie en Klimaat van de deelstaat Nedersaksen.
Daarmee kan het niet lang meer duren voordat de wolf definitief terugkeert op Nederlandse bodem. Ruim anderhalf jaar geleden doken de eerste berichten op over een wolf die door mensen in de buurt van Duiven (Gelderland) was gesignaleerd. Een paar weken later (in september) werd bekend dat mensen op de Veluwe een wolf hadden gespot. Zonder dat er ‘hard’ bewijs in de vorm van een foto of videobeelden was.
De laatste keer dat een wolf in Nederland werd gezien, was in 1897. Natuurmonumenten is er al langer van overtuigd dat de terugkeer van de wolf een kwestie van tijd is. Het zou een verrijking van de Nederlandse natuur zijn, als dat na afwezigheid van ruim een eeuw ook echt gebeurt.

Wroetwerk van wilde zwijnen in het Leenderbos (foto HLS Nu)

Wroetwerk van wilde zwijnen in het Leenderbos (foto HLS Nu)

De verspreiding van de wolf doet denken aan de uitbreiding van het leefgebied van wilde zwijnen. Onderzoekers vermoeden dat de voortplanting soms verloopt via gedomesticeerde varkens in de buurt van boerderijen. Ook wordt onderzocht op welke wijze het wilde zwijn natuurlijke barrières als de Rijn of de IJssel weet te passeren. De aanwezigheid van wilde zwijnen in het Leenderbos is onmiskenbaar af te leiden uit de omgewroete stukken bosgrond. Ze maken er soms letterlijk een ‘zwijnenzooi’ van.

Reacties

  1. Wolf prijkt op informatiebord Staatsbosbeheer in Leenderbos
    Wolf prijkt op informatiebord Staatsbosbeheer in het Leenderbos bij Eindhoven
    Leenderbos, 03-09-13. In het Leenderbos staat sinds kort het eerste bord dat duidt op de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Na alle ophef over de aangereden wolvin , de gevonden sporen, het dode kalf en de meerdere verhalen over recente waarnemingen heeft Staatsbosbeheer de knoop doorgehakt en is het eerste informatiebord over de wolf geplaatst. Het bord staat 800 meter van de parkeerplaats aan het Strijperpad 1 in Leende. De reacties lopen uiteen maar duiden op een steeds groter wordend draagvlak bij de Nederlandse bevolking voor acceptatie van de wolf in het Nederlandse en Brabantse Landschap.
    Op het bord is te lezen dat de wolf een groot leefgebied nodig heeft om te kunnen overleven. Er moeten genoeg prooidieren aanwezig zijn anders trekt de wolf verder naar een volgend gebied. Ook de prooidierenstand wordt zo gereguleerd. Het overschot aan zwijnen in het Leenderbos is voor de wolf een goed vooruitzicht qua voedsel de komende tijd. Met de in aanbouw zijnde Ecologische Hoofdstructuur worden verschillende natuurbebieden aan elkaar gekoppeld waardoor het leefgebied van wolf en prooi groeit. De wolf houdt de zwijnen en reeën populatie op een gezond pijl en andersom. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er in de nabije toekomst meer informatieborden volgen op de Hoge Veluwe en heel misschien zelfs in de Oostvaardersplassen.

  2. Wolf prijkt op informatiebord Staatsbosbeheer in het Leenderbos bij Eindhoven
    Leenderbos, 03-09-13. In het Leenderbos staat sinds kort het eerste bord dat duidt op de aanwezigheid van de wolf in Nederland. Na alle ophef over de aangereden wolvin , de gevonden sporen, het dode kalf en de meerdere verhalen over recente waarnemingen heeft Staatsbosbeheer de knoop doorgehakt en is het eerste informatiebord over de wolf geplaatst. Het bord staat 800 meter van de parkeerplaats aan het Strijperpad 1 in Leende. De reacties lopen uiteen maar duiden op een steeds groter wordend draagvlak bij de Nederlandse bevolking voor acceptatie van de wolf in het Nederlandse en Brabantse Landschap.

Laat een reactie achter op Belgisch Dagblad Reactie annuleren

*