8 december 2022

Wim Snoeijen 50 jaar Sint Jorisgildebroeder

Wim Snoeijen 50 jaar gildebroeder, met echtgenote Lies

Wim Snoeijen 50 jaar gildebroeder, met echtgenote Lies

Op zaterdag 20 april vierde het Sint Jorisgilde Heeze zijn patroonsdag. Voor de afmars naar de Sint Martinuskerk werd Gijs Jacobs geïnstalleerd als aspirant gildebroeder. Hij zal de trom roeren. Opperdeken Peter Janssen en hoofdtamboer Renno Guitjens zetten zijn baret op en hingen zijn trom aan de koppel. Met slaande trom en vliegend vaandel trok het gilde naar de kerk. In de traditionele Sint Jorisgildemis, met medewerking van het koor Levensvreugde, was aandacht voor de recentelijk overleden gildebroeder Ad Eichhorn, erelid Piet van Eert en eredeken J. Somers. Na de vendelhulde aan kapelaan Van de Donk trok het gilde naar het gildepaviljoen. Peter Janssen heette daar alle gildebroeders en de genodigden welkom. Speciaal Jeanne Eichhorn, familie Van Eert, familie Snoeijen, de afvaardiging bestuur Kring Kempenland en de afvaardiging van het gilde van Sint Agatha.

Winnaar Rick Cuijten en Peter Jansen

Winnaar Rick Cuijten en Peter Janssen

Jeanne Eichhorn was aanwezig om de door haar overleden man Ad gewonnen wisselbeker uit te reiken aan de nieuwe winnaar. De familie Van Eert werden de persoonlijke gilde-onderscheidingen van Piet te hand gesteld. Tevens schonk het gilde een speciale fles wijn met gilde-etiket omdat Piet vandaag gehuldigd zou worden voor zijn 65-jarig lidmaatschap.
Nu kwam Wim Snoeijen aan de beurt. Vanaf 1963 gildebroeder, dus 50 jaar. In die periode heeft Wim diverse functies binnen het gilde bekleed. Vendelier, Jonge Deken, Vaandrig, driemaal Koning en nu wachtende Keizer en tot op heden bestuurslid. Zijn vrouw Lies spelde hem de Sint Jorisonderscheiding op. Felix Crooijmans en Johan Bax reikten Wim het gouden kringschild uit. Nu brachten de gildebroeder de jubilaris en de familie een vendelhulde en was er gelegenheid tot feliciteren.

Jorn Guitjens met wisselbeker

Jorn Guitjens met wisselbeker

Na de koffietafel was het de beurt aan de jeugd om te schieten om het Prinsschap. Henk van Stipdonk moest zijn titel verdedigen. Na ruim 100 schoten viel de vogel door een scherpschot van Rick Cuijten. De aftredende Prins kreeg de Prinsspeld (2012) overhandigd. De Sint Joriswisselbeker werd gewonnen door Jorn Guitjens.
Na deze officiële gebeurtenissen werden er enige prijzen verschoten. Uitslagen: Groot geweer: 1. Henk van Stipdonk, 2. Tom de Haas, 3. Bram Guitjens. Klein geweer: 1. Henk van Stipdonk, 2. Gijs Jacobs, 3. Tinnie van Kessel, 4. Gijs Jacobs, 5. Hennie de Haas. De dag werd afgesloten met een geslaagde feestavond.

Laat wat van je horen

*