23 maart 2023

Werkstress vooral bij flexwerkers en mantelzorgers

Wie het beste met zichzelf en de collega’s voorheeft voor het nieuwe jaar, doet er goed aan te letten op werkstress. Eenderde van het ziekteverzuim onder werknemers is het gevolg van stress op het werk. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan vooral flexwerkers en mantelzorgers daaraan bloot. Hij gaat beroepsziekte nummer één bestrijden met een plan van aanpak voor de komende vier jaar.In 2012 waren er 2,1 miljoen werknemers die meldden dat ze geregeld onder hoge tijdsdruk moeten werken. Ruim 1 miljoen werknemers hebben te maken of te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s. Circa 100 duizend werknemers zeggen dat ze systematisch worden gepest.

De FNV waarschuwt al langer voor de gevaren van werkstress. Te hoge werkdruk is vaak een kwestie van structureel te veel werk en te weinig tijd. En dus van haast-haast-haast. Het ligt voor de hand dat de crisis de werkstress nog verder opjaagt: minder personeel, opvoeren van de werkdruk, en angst om daarover te klagen, want ‘voor jou tien anderen’.

Structureel te hoge werkdruk leidt tot grotere vermoeidheid, en daarmee tot meer behoefte om uit te rusten (herstelbehoefte). De FNV Sneltest Werkdruk geeft een beeld van de werkdruk in jouw werksituatie en, wanneer nodig, een persoonlijk advies. Doe daarom deze test!

Discriminatie, geweld, pesterijen, seksuele intimidatie

Werkstress heeft tal van oorzaken, schrijft Asscher aan de Tweede Kamer. Werknemers ervaren hoge werkdruk, maar ook discriminatie, geweld, pesterijen, seksuele intimidatie en geweld op de werkvloer. Ook kan stress ontstaan omdat een werknemer de zorg voor een ziek gezinslid moeilijk kan combineren met het werk. Ook de nasleep van een sterfgeval kan de balans tussen werk en privé verstoren.

Van de 266 ziekmeldingen per 100 duizend werknemers waren er 96 het gevolg van ‘psychosociale arbeidsbelasting’, zoals de officiële term luidt.

Cultuuromslag nodig

Volgens de minister is er een cultuuromslag nodig in bedrijven, zowel bij werkgevers als bij werknemers. Asscher zegt met zijn programma in de eerste plaats het taboe over het onderwerp te willen doorbreken. Het plan van aanpak sluit aan op een campagne die het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in 2014 en 2015 houdt.

Bron: FNV

Laat wat van je horen

*