5 juli 2022

WERK EN MANTELZORG…..hoe krijg ik het allemaal geregeld?

 
HEEZE – LEENDE – Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Dan bent u niet de enige: een op de zes werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs een op de vier. De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En dat kost veel energie.
 
Welke oplossingen zijn wettelijk geregeld? Hoe ga ik het gesprek aan met mijn werkgever? Wat kan ik thuis veranderen in de zorgsituatie? Hoe krijg ik weer tijd voor mezelf?
 
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert een workshop waarbij mantelzorgmakelaar Mariëtte van de Ven met u in gesprek  gaat over de mogelijkheden( tips & tools) die er zijn om de combinatie van werk en mantelzorg  gemakkelijker te maken.
 
Wanneer en waar?  22 Maart van 19.30 tot 22.00 uur in ’t Perron in Heeze, zaal 107.
 
 U kunt zich inschrijven voor deze workshop bij Gonnie van der Vorst,  van het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende-Sterksel.  Liefst per mail: gonnievandervorst@cordaadwelzijn.nl.  Vanaf 14 maart kunt u telefonisch inschrijven: 06-51861354.

Laat wat van je horen

*