29 september 2021

Versnelde overgang naar Bibliotheek Dommeldal in Heeze-Leende

HEEZE – Bibliotheek Dommeldal start al op 1 augustus in Heeze-Leende. Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang van Bibliotheek De Kempen naar Bibliotheek Dommeldal.

Bibliotheek De Kempen heeft onlangs eenzijdig besloten om vanaf 15 juli 2017 geen bibliotheekdiensten meer te zullen verlenen in Heeze-Leende. Meteen na dit bericht zijn lokale bibliotheekstichting, Bibliotheek Dommeldal en gemeente met elkaar in overleg gegaan. Al snel werd duidelijk dat Dommeldal bereid en in staat is om, na twee weken uit/inhuizen, per 1 augustus de bibliotheekdienstverlening in Heeze-Leende over te nemen. Het college heeft daarom op 27 juni besloten om de subsidie 2017 voor Bibliotheek De Kempen naar rato naar beneden bij te stellen en dit bedrag als subsidie aan Bibliotheek Dommeldal te verlenen om de rest van het jaar het bibliotheekwerk in Heeze-Leende te verzorgen.
Ook besloot het college de bezittingen terug te vorderen die in het verleden met subsidiegeld voor Heeze-Leende aangeschaft zijn en de voorzieningen die voor Heeze-Leende getroffen zijn om te investeren in het bibliotheekwerk in Heeze-Leende, zodat de gemeente ervoor kan zorgen dat ze conform haar doel besteed worden.

Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang naar Dommeldal. Ook is er een persbericht met veel gestelde vragen uitgegeven. Dit bericht is onder andere te vinden op https://www.bibliotheekheeze-leende.nl/nieuws/.end.

Wethouder Toon Bosmans: “Een bibliotheek is meer dan lezen alleen! De bieb staat ook voor overdracht van kennis, ontmoeting, ontwikkeling, kennis maken met kunst en cultuur. In een bibliotheek leen je boeken. Maar er is zoveel meer mogelijk, zoals leuke lezingen of theathervoorstellingen naar aanleiding van een schrijver of een boek. Of bijeenkomsten van dorpsbewoners die enthousiast over hun hobby vertellen waar meer mensen in geïnteresseerd zijn. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van wat er allemaal in een nieuwe bibliotheek zou kunnen gaan plaatsvinden. De bieb gaat zich ontwikkelen tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. Wij zijn blij dat onze nieuwe partner bibliotheek Dommeldal deze taak eerder kan en gaat oppakken dan verwacht.”

Achtergrond
In 2016 is een plan gemaakt om het bibliotheekwerk in Heeze-Leende meer te laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. De bibliotheek krijgt ook meer taken, o.a. in het sociale domein . Voor de uitvoering van dit plan is begin 2017 de (lokale) ‘Stichting Bibliotheek Heeze-Leende’ opgericht. Deze nieuwe stichting krijgt van de gemeente de opdracht om de taken die horen bij een verbrede opvatting van het bibliotheekwerk uit te voeren. Een groot deel van de taken zal de stichting uitbesteden bij een regionale bibliotheekcentrale omdat de lokale stichting niet de expertise en het netwerk van een professionele bibliotheek heeft. Na een intensief keuzetraject heeft de stichting, in overleg met de gemeente, gekozen om de “nieuwe” bibliotheek samen met Bibliotheek Dommeldal vorm te geven. Daarmee komt een einde aan de samenwerking met Bibliotheek de Kempen per 1 januari 2018.

Laat wat van je horen

*