16 augustus 2022

Verlening jaarlijkse subsidie 2017 aan Zuidzorg voor jeugd en gezondheidszorg

zuidzorgHEEZE – LEENDE – Op 8 februari jl. heeft het college van B&W besloten om voor 2017 subsidie te verlenen aan Zuidzorg voor de uitvoering van het Basis Aanbod Preventie (consultatiebureau) en het Maatwerkdeel van de jeugdgezondheidszorg.

Voor het Basis Aanbod Preventie is een subsidie van € 184.800 toegekend. Bijna alle kinderen worden kort na hun geboorte bij het consultatiebureau gezien. In de eerste 4 levensjaren komt 98% van de kinderen naar het consultatiebureau voor de nodige vaccinaties en voor het bevorderen van de gezondheid door het voorkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

gemeente Heeze-LeendeVoor het Maatwerkdeel wordt evenals vorig jaar een subsidie verleend van € 25.980.
Voor 2017 zal deze subsidie net als in voorgaande jaren op opvoedingsondersteuning en Evidence Based Programma’s worden ingezet, zoals trajecten VideoHomeTraining, trajecten Stevig Ouderschap, Groepsvoorlichting, Samenwerking/afstemming voorschoolse voorzieningen en het meedraaien van Zuidzorg in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Laat wat van je horen

*