23 maart 2023

Verlaging zelfstandigenaftrek zal zzp’ers hard treffen

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, is bezorgd over de gevolgen van de kabinetsplannen om te snijden in de fiscale voordelen voor zelfstandige ondernemers. Volgens het kabinet worden werkgevers nu te veel verleid om werknemers te ontslaan om ze vervolgens als zelfstandige ondernemer in dienst te nemen. Dat wil het kabinet nu tegengaan door te bezuinigen op de ondernemersfaciliteiten.

Lastenverzwaring niet op te brengen

Als de belastinghervorming wordt doorgezet zal een grote groep zelfstandige ondernemers met een jaarinkomen van rond de 20.000 euro de voorgestelde lastenverzwaring van 200 en later 300 euro per maand niet kunnen opbrengen.

Beter opdrachtgevers aanpakken

‘Deze belastinghervorming zal ervoor zorgen dat een grote groep zelfstandige ondernemers met een lage omzet het financieel niet overleeft. Het verbaast ons dan ook dat het kabinet de groei van het aantal zelfstandig ondernemers wil beperken door te bezuinigen op de zelfstandigenaftrek, in plaats van de opdrachtgevers aan te pakken die met schijnconstructies werken,’ aldus Josien van Breda-Hoekstra, beleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen.
Met name de groep zelfstandige ondernemers die de afgelopen jaren hun omzet steeds zag dalen wordt hierdoor benadeeld. Wij willen dan ook dat deze groep speciale aandacht krijgt waardoor zij hun onderneming draaiende kunnen houden en geen beroep hoeven te doen op voorzieningen zoals de bijstand.’

Bron: FNV

Laat wat van je horen

*