21 oktober 2021

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

stemHEEZE – LEENDE – Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, het hoogste orgaan van de provincie. Woont u in Brabant en bent u 18 jaar of ouder? Breng dan uw stem uit voor één van de statenleden. Daarmee beslist u mee over de koers van onze provincie.

Daarnaast zijn er verkiezingen voor het Waterschap. Waterschap De Dommel zorgt dagelijks voor schoon, voldoende en veilig water. Waterstanden bij droogte of hoog water worden geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken blijft van goede kwaliteit. Water is actueel en constant in beweging. Er zijn talloze ontwikkelingen op watergebied. Dat vraagt om keuzes. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt over waterbeheer in uw omgeving.

Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen als u een stempas ontvangt en u krijgt een stempas als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
  • op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) staat u ingeschreven in de BRP van de gemeente Heeze-Leende;
  • u bezit de Nederlandse nationaliteit

Voor de Waterschapsverkiezing is die laatste voorwaarde wat minder streng: u mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit bezit of EU-burger / niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent. (onafhankelijk van de duur van verblijf in Nederland).

Laat wat van je horen

*