23 maart 2023

Verhoging subsidie Recreatief Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Recreatie en toerisme wordt in gemeente Heeze-Leende gezien als een nieuwe economische drager. Dit is niet alleen opgenomen in de structuurvisie ‘De eigen maat houden’, maar ook in het coalitieprogramma en het Economisch uitvoeringsplan 2014-2018, waarin het belang van recreatie en toerisme voor zowel de lokale economie als de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen wordt benadrukt.

Recreatief Heeze-Leende (RHL) wil en kan, met haar 75 ondernemers, een substantiële bijdrage leveren aan deze doelstellingen. RHL fungeert momenteel echter alleen met hulp van een klein aantal, zeer actieve vrijwilligers. Dit heeft geleid tot een aantal successen in de eerste vier jaren, maar brengt nu ook een kwetsbare situatie met zich mee. Wanneer het huidige bestuur, of zelfs maar enkele personen zouden stoppen, zou de hele organisatie uiteenvallen.
Dat besef heeft RHL zelf ook, daarom hebben zij begin dit jaar gevraagd om een extra budget van € 15.000, bovenop de subsidie van € 25.000 die zij al jaarlijks ontvangen.

Professionalisering
Met dit extra budget wil RHL zich verder gaan professionaliseren, door onder andere een professionele kracht in te gaan zetten. Hiervoor zijn overigens meerdere invullingen denkbaar, zoals een nauwere samenwerking met partijen zoals de Brabantsedag en Kasteel Heeze, die zelf ook al betaalde medewerkers in dienst hebben, maar ook andere VVV organisaties binnen het Groote Heidegebied.
RHL beseft ook terdege dat de financiering voor deze professionalisering niet alleen vanuit de gemeente moet komen. De inspanningen die zij doen, komen rechtstreeks ten goede aan de ondernemers in Heeze-Leende. Daarom verhogen zij ook de bijdrage die zij ontvangen vanuit de ondernemers.

Onder voorwaarde van deze hogere bijdrage vanuit de ondernemers, heeft het college ingestemd met de verhoging van de subsidie aan RHL van € 15.000 waardoor het totale subsidiebedrag voor 2015 € 40.000 bedraagt.

Laat wat van je horen

*