8 december 2022

Verdeelstation glasvezel Heeze-Leende geplaatst

Wethouder Van Bree zet de 26 ton wegende op op de goede plek (foto HLS Nu)

Wethouder Van Bree zet de 26 ton wegende POP op de goede plek (foto HLS Nu)

Op donderdag 4 april 2013 plaatste wethouder Jos van Bree van de gemeente Heeze-Leende de eerste POP, een verdeelstation van waaruit de glasvezel naar de huizen wordt gelegd. Hij deed dit in het bijzijn van de Commissaris van de Koningin, Wim van de Donk. De provincie Noord-Brabant bereidt momenteel een breedbandfonds voor, dat met name de aanleg van glasvezel in de buitengebieden moet versnellen. HSLnet in Heeze-Leende dient daarbij als voorbeeldproject. De gemeenschap van Heeze-Leende slaagt er namelijk in om in coöperatieve vorm een eigen glasvezelnetwerk in de complete gemeente aan te leggen. Een glasvezelnetwerk met een ideaal.

Een toast op de POP. De uitrol van glasvezel is begint (foto HLS Nu

Een toast op de POP. De uitrol van glasvezel is begonnen (foto HLS Nu)

Wat is het ideaal?
HSLnet is een open netwerk, waarop alle aanbieders van diensten terecht kunnen. Denk hierbij aan diensten zoals televisie, internet en telefonie. Maar ook innovatieve diensten, zoals camerabeveiliging en zorg-op-afstand. Het netwerk is gebaseerd op de modernste technologie, glasvezel. Uniek is dat inwoners zelf eigenaar zijn en dus ook zelf via de opgerichte coöperatie bepalen wat er gebeurt.  Er is gekozen om de coöperatieve organisatie professioneel vorm te geven. De dagelijkse leiding ligt in de handen van een directie, welke wordt ondersteund door een raad van beheer. Maar uiteindelijk hebben de leden middels de ledenraad het voor het zeggen. En last but not least is dat iedereen wordt aangesloten, in de kernen, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied. HSLnet is er voor iedereen.

Randvoorwaarden
Voordat de Coöperatie HSLnet u.a. zover was, moest aan een paar randvoorwaarden voldaan worden die gesteld werden door de gemeenteraad en door de bank waar ze een lening wilden afsluiten. De eerste was dat een participatiegraad van tenminste 50 procent moest worden bereikt. Door de inzet en het enthousiasme van velen is dat ruim gehaald, zelfs 56 procent. Erg hoog als je het vergelijkt met landelijke aantallen en een bewijs dat HSLnet onder de inwoners leeft. Bovendien is HSLnet ervan overtuigd dat dat percentage in de komende maanden nog behoorlijk zal stijgen.
Dat enthousiasme was ook te zien met betrekking tot de tweede randvoorwaarde: Een eigen vermogen inbrengen van tenminste 900.000 euro. Ook dat is gehaald door de uitgifte van obligaties, waardoor de leden konden profiteren van een hoog rendement  van 7 procent.

Uniek project
HSLnet wordt in den lande van nabij gevolgd. Diverse gemeenten in Brabant en daarbuiten, burgerinitiatieven en ook provincies benaderen HSLnet met de vraag om informatie en om een blauwdruk te ontwerpen die gebruikt kan worden voor het inrichten van het coöperatieve model. Dat dat uitermate belangrijk is blijkt uit het feit dat het commerciële model in zoverre onvoldoende werkt, dat ca. 500.000 huishoudens in Nederland van modern en toekomstvast breedband verstoken zullen blijven. En als de commercie het niet doet, dan was het antwoord in Heeze-Leende: dan doen we het zélf. Het bewijs is geleverd, namelijk met het coöperatieve model. HSLnet levert binnenkort een blauwdruk voor het inrichten van het coöperatieve model aan de provincie Overijsel aan. Hopelijk leidt dit tot de landelijke uitrol van het coöperatieve model voor breedband, waarvan de bakermat in Heeze-Leende ligt. Zoals Heeze-Leende ook de bakermat is van de Rabobank. Geen onaardig voorbeeld!

Harry Roumen: voorbeeldtraject voor de provincie (foto HLS Nu)

Harry Roumen: voorbeeldtraject voor de provincie (foto HLS Nu)

Breedbandfonds Provincie Noord-Brabant
De realisatie in het buitengebied neemt voor HSLnet enkele jaren in beslag. Immers de bekostiging moet in belangrijke mate plaatsvinden uit de exploitatieresultaten in de kernen. HSLnet heeft dus enkele jaren nodig om de benodigde middelen te genereren.
Versnelling zou zeer wenselijk zijn. Immers dan kunnen ook bijvoorbeeld in de landbouw en de veeteelt de voordelen van glasvezel benut worden. Maar denk ook aan recreatie en andere bedrijvigheid in het buitengebied. Ook die sectoren zitten met smart op glasvezel te wachten.

De provincie Noord-Brabant bereid momenteel een breedbandfonds voor. De doelstelling hiervan is financiële mogelijkheden bieden om de aanleg van breedband in het buitengebied en op bedrijventerreinen te versnellen en ervoor te zorgen dat iedereen in Brabant kan aansluiten op het breedbandnetwerk. Dat past dus precies bij de doelstelling in Heeze-Leende: glasvezel tot in de haarvaten. HSLnet wil graag een beroep op dit fonds doen en aanbieden dat ze als pilot of als voorbeeldproject kunnen dienen.

Aanleg HSLnet van start
Om uiteindelijk het glasvezel daadwerkelijk aan te leggen is er een overeenkomst tussen HSLnet en Spitters BV getekend. Spitters BV te Waalre gaat de glasvezel aanleggen tot in de meterkast. Netwerkoperator aQuestora gaat ervoor zorgen dat de kabel belicht wordt, waardoor er diensten over mogelijk zijn. Glashelder is de provider die in eerste instantie de inwoners van Heeze-Leende van Internet, televisie en telefoon gaat voorzien. In de afgelopen weken zijn er honderden huizen geschouwd en tuinboringen gemaakt. Dit als voorbereidingen op het échte graafwerk. Vanaf maandag 8 april zal de glasvezel in de grond worden gelegd en de verbinding worden gemaakt tussen de verdeelstations (zogenaamde PoP’s) en de huisaansluiting. Enkele weken later komt er een installateur in huis die het modem zal plaatsen en zal zorgen dat de televisie, de telefoon en internet werkt. Voor het eind van het jaar zullen alle huishoudens in de kernen van Heeze, Leende en Sterksel zijn voorzien van glasvezelaansluitingen.

Laat wat van je horen

*