23 oktober 2021

Toekomst RTV Horizon

HEEZE – LEENDE – “Sinds 2008 heeft de gemeente Heeze-Leende RTV Horizon in haar huidige vorm als haar lokale publieke media-instelling. De gemeente is al jaren niet tevreden over de diensten die RTV Horizon levert. Hierover zijn al meerdere malen gesprekken gevoerd met RTV Horizon, waarin zij verbetering beloofden. We zien hier echter te weinig van terug. Horizon TV is weinig aantrekkelijk, er is weinig afwisseling en vernieuwing in hun programma’s, Heeze-Leende komt te weinig in the picture en het nieuws is niet altijd actueel.”


Mogelijke contractverlenging

RTV Horizon heeft onlangs echter een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Zo hebben ze sinds 10
oktober jl. een nieuwe programmering met dagelijks regionieuws en themaprogramma’s en is RTV
Horizon nu via bijna alle providers digitaal te ontvangen. Op 4 november 2018 loopt het huidige contract met RTV Horizon af. Hierdoor is een heroverweging over de toekomst van RTV Horizon als onze lokale publieke media-instelling aan de orde.

Het college heeft besloten om RTV Horizon tot 1-11-2017 de tijd te geven om aan te tonen dat zij met de onlangs doorgevoerde veranderingen wél voldoen aan hun taak als lokale publieke media-instelling en aan de verwachtingen van gemeente Heeze-Leende. Indien dit het geval is, verlengt de gemeente het contract met RTV Horizon na 4 november 2018. Zo niet, dan heeft de gemeente nog ruim een jaar de tijd om alternatieven te onderzoeken. De gemeente stelt als eis dat RTV Horizon vóór 1 maart 2017 een plan indient hoe zij denken aan hun taakstelling te kunnen gaan voldoen.

Subsidie

De gemeente financiert RTV Horizon in de vorm van het beschikbaar stellen van een studioruimte van 80m2 in sporthal de Pompenmaker. Dit komt neer op een kostendekkende huur van € 4717,60 per jaar.
Het Commissariaat voor de Media stelt als richtlijn voor financiering van een lokale publieke omroep een bedrag van € 1,14 per huishouden. De gemeente Heeze-Leende telt 6622 huishoudens, wat betekent dat de subsidie uit zou moeten komen op een bedrag van € 7549 per jaar. Hieruit blijkt dat de ‘verborgen’ subsidie die de gemeente geeft in de vorm van het beschikbaar stellen van de studioruimte te laag is. Er zit een ‘gat’ van € 7549 – € 4717,60 = € 2831,40.

Naast de verborgen subsidie reserveert de gemeente jaarlijks een bedrag van € 2250 voor extra diensten die RTV kan leveren. In het verleden zond RTV Horizon hiervoor tien raadsvergaderingen per jaar uit. Sinds de gemeente eigen webcast heeft, is dit niet meer nodig. Omdat RTV Horizon tot nu toe daarvoor in de plaats geen extra diensten naar tevredenheid leverde, werd het bedrag van € 2250 ook niet meer betaald aan hen. Gezien het gat van € 2831,40 is besloten om voor 2016 de helft van dit bedrag over te maken, en voor 2017 en 2018 deze € 2250 toe te voegen als ‘vaste’ subsidie voor RTV Horizon.

Laat wat van je horen

*