17 september 2021

Tijdelijke natuur: honingweiden op wachtlanden

Hoewel de natuur eeuwigheidswaarde heeft, kunnen opvattingen over onderhoud en beheer van natuur flink veranderen. Waar vroeger de bermen langs de snelwegen gemaaid en nog eens gemaaid werden, zie je nu de opvatting van laten groeien en de plantenvariëteit bevorderen. De overheid bouwt wildbruggen om de versnipperde stukjes natuur weer met elkaar te verbinden. Waar dat gebeurt neemt de dieren- en plantenrijkdom toe. Het inzicht in samenhang in de natuur en de onderkenning van het belang ervan ligt aan de basis van deze vorm van beheer. Een andere trend is om het groen in de stedelijke gebieden te versterken en ruimte te maken voor kleinschalige groententeelt dicht bij de consument.
Het verrijken van het ecosysteem krijgt ook een impuls op plaatsen waar de woningbouw een pas op de plaats maakt. Op veel plekken in Nederland liggen grote stukken land braak. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwlocaties of plaatsen waar bedrijventerreinen zijn gepland, maar door de crisis blijven deze jaren ongebruikt. Dat biedt kansen voor tijdelijke natuur. In Helmond bijvoorbeeld is de woon-werklocatie Suytkade ingezaaid met inheemse bloemen.
Het gaat om een oppervlakte van zeker vijf hectare, een groot deel ervan is nu ingezaaid met een bloemenmengsel voor vlinders en bijen, de zogenaamde honingweiden.De Vlinderstichting is bij dit project betrokken en ziet er grote kansen voor tijdelijke natuur. Ze draagt vanuit haar project Idylle bij aan het inzaaien van de bloemrijke plekken zodat er ruimte komt voor vlinders en bijen. Er zullen ook informatieborden worden geplaatst  over verschillende soorten bijen en vlinders die van het terrein gebruik gaan maken. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: “We vinden dit een geweldig project. Er komen hier mooie bloemenweiden boordevol  voedsel voor vlinders en bijen, maar ook een heel aantrekkelijk gebied voor mensen. De aanwonenden hebben hiermee een schitterende straatprijs gewonnen”. Ze doelt hiermee op het project idylle, dat mogelijk wordt gemaakt door de PostcodeLoterij.

Er worden inheemse bloemen ingezaaid en het zijn planten die thuis horen in deze omgeving en die zich blijvend op het terrein kunnen vestigen. Het gaat bijvoorbeeld om soorten als duizendblad, gewone margriet, gewone rolklaver, hopklaver, knoopkruid, peen en reigersbekje. Die leveren natuurlijk nectar en stuifmeel, maar een aantal zijn ook de waardplant van bepaalde vlindersoorten. Zo functioneren de honingweiden niet alleen als ‘kroeg’, maar kunnen de vlinders zich er ook voortplanten. Peen bijvoorbeeld is de waardplant van de koninginnenpage en gewone rolklaver en hopklaver worden gebruikt door het icarusblauwtje. Titia Wolterbeek: “Ik zie het al helemaal voor me: kleurige velden waarboven het wemelt van de blauwtjes en witjes en als klap op de vuurpijl de schitterende koninginnenpage”. Hoewel het hier gaat om tijdelijke natuur en een deel van de velden uiteindelijk wel zullen worden bebouwd zal dat zeker niet op korte termijn gebeuren, zodat er de komende jaren kan worden genoten van kleur, vlinders en bijen.

Bron: Vlinderstichting

Laat wat van je horen

*