27 januari 2023

Inzameling van oude kleding

HEEZE – Meer dan 45 jaar gelden werd in Heeze begonnen met het inzamelen van oude kleding waarvan de opbrengst o.a. naar het Parochieel Missiecentrum (PMC) ging.

Eind 2015 besloot de gemeente Heeze-Leende dit aan een andere inzamelaar te gunnen waarbij de opbrengst naar de Gemeente ging. In november 2017 is er na een gesprek tussen de gemeente en de 3 PMC’s besloten om een deel van deze opbrengst toe te kennen aan de PMC’s zodat zij financiële steun kunnen blijven geven aan 10 missionarissen/projecten.

Het PMC dankt iedereen die met hen meeleefde en hen ondersteunde. Immers: “Hun zorg is onze zorg”

Samenwerken, samen leren in een regio

uitsnede_vvtREGIO – In de zorg verandert veel. Door techniek is er ineens van alles mogelijk, en ook de organisatie vernieuwt. Hoe werken de vernieuwingen in de praktijk? Zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant besloten kennis bij elkaar te brengen in de vorm van video’s. Ze maakten korte video’s waarin zorgmedewerkers hun ervaring laten zien. De video’s zijn te vinden op de website www.frisseblikopzorg.nl. De video’s zijn verdeeld over de onderwerpen nachtzorg, bewegingsvrijheid, techniek en medicatie.

Informatiedelen via filmpjes is niet nieuw. Bijzonder aan deze video’s is dat alle ervaringen uit de eigen regio komen en vanuit verschillende onderdelen van de zorg afkomstig zijn. Het zijn verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders die vertellen vanuit de praktijk. Je ziet bijvoorbeeld een collega-zorgmedewerker die vertelt over de veranderde manier van werken tijdens de nacht, over het gebruik van een technisch hulpmiddel of over de samenwerking met de buurt.

Enthousiaste bestuurders
De bestuurders van de betrokken zorgorganisaties zijn enthousiast over deze laagdrempelige vorm van kennisdeling. Anita Schavemaker, voorzitter van het VVT platform Zuidoost-Brabant, laat namens de leden weten dat de conclusie om kennis beschikbaar te stellen snel was genomen. “De filmpjes staan op internet en iedereen kan er gebruik van maken. Met name de uitwisseling met organisaties voor verstandelijk gehandicapten zorg is heel interessant. Zij zijn veel verder met de inzet van techniek ter ondersteuning van cliënten en ter ondersteuning van medewerkers. Met name in de nachtzorg heeft de sector veel ervaring die relevant is voor de ouderenzorg. Ook is techniek in de zorg inmiddels een noodzaak, in tijden van minder geld en een groeiende zorgvraag. De trend naar langer zelfstandig wonen is al decennia aan de gang, maar wordt nu door het kabinet versneld. Met techniek kun je die zelfstandigheid bevorderen. Mooi voorbeeld uit een van de video’s is een mevrouw met diabetes die voorheen drie keer per dag zat te wachten tot de wijkverpleegkundige kwam om haar te helpen met spuiten. Nu wordt zij begeleid via beeldcontact, en is ze in een minuutje klaar op een moment dat het haar uitkomt. De video’s maken deze ontwikkelingen zichtbaar voor mensen op de werkvloer.”

Binnen kijken bij een andere organisatie
‘Frisse Blik op Zorg’ geeft medewerkers de mogelijkheid om binnen te kijken bij een andere zorgorganisatie. Hoe pakken zij de nachtzorg aan? Hoe gebruiken zij nieuwe techniek? Hoe zorgen zij voor veilig omgaan met medicijnen? Zijn de deuren op de afdelingen dicht of open, en is dat veilig genoeg? Hoe maakt de thuiszorg gebruik van nieuwe mogelijkheden? De video’s zijn door medewerkers goed ontvangen. Ze zijn inmiddels enkele duizenden keer bekeken. De video’s zijn te bereiken via www.frisseblikopzorg.nl. Ook als u niet in de zorg werkt…kijk gerust eens rond!