7 juni 2023

ZLTO Open Dag voor boeren, burgers en buitenlui

Kalfjes melk geven

Kalfjes melk geven      (C) margot van den boer

REGIO – Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018, wordt ook dit jaar de jaarlijkse fietstocht (lengte 37 km.) en Open Dag voor boeren, burgers en buitenlui gehouden.

Dit jaar zal de fietstocht grensoverschrijdend zijn en kunnen de deelnemers genieten van de natuur in het buitengebied van Valkenswaard, Hamont-Achel, Neerpelt en Bergeijk en tevens bij agrarische bedrijven een bezoekje brengen.
Tijdens deze fietstocht is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen op een melkveehouderijbedrijf, een varkenshouderijbedrijf met vergistingsinstallatie, een sierviskwekerij en een loon- en bosbouwbedrijf

Op iedere locatie wordt er voor de deelnemers voor hapjes en/of drankjes gezorgd.

Er zijn twee startpunten waar de routebeschrijvingen, na betaling van de inschrijfkosten, worden uitgereikt, te weten:
1. Natuurpoort De Achelse Kluis, Petrus van Eynattenlaan in Leende (per auto te bereiken via Abdijweg – Valkenswaard)
2. Werkschuur Natuurmonumenten, Barrier 15a in Bergeijk

Starttijd tussen 11.00 en 13.00 uur.
Inschrijfkosten € 7,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar betalen € 4,00 per persoon).
Graag bij opgave vermelden welk startpunt u kiest, en het aantal deelnemers.
Opgave per e-mail (uiterlijk 5 mei) via zltogrooteheide@zlto.nl of telefonisch via 040-2060856 door het inspreken van het antwoordapparaat.

De organisatie van deze fietstocht is ook dit jaar in handen van de ZLTO afdeling Groote Heide.
Graag van harte welkom en tot ziens!

Gezinsfietstocht langs agrarische bedrijven

een kijkje op stal (c) margot van den boer

Een kijkje op stal
(c) margot van den boer

REGIO – Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018, wordt ook dit jaar de jaarlijkse fietstocht (lengte 37 km.) en Open Dag voor boeren, burgers en buitenlui gehouden.
Dit jaar zal de fietstocht grensoverschrijdend zijn en kunnen de deelnemers genieten van de natuur in het buitengebied van Valkenswaard, Hamont-Achel, Neerpelt en Bergeijk en tevens bij agrarische bedrijven een bezoekje brengen.
Tijdens deze fietstocht is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen op een melkveehouderijbedrijf, een varkenshouderijbedrijf met vergistingsinstallatie, een sierviskwekerij en een loon- en bosbouwbedrijf

Op iedere locatie wordt er voor de deelnemers voor hapjes en/of drankjes gezorgd.

Er zijn twee startpunten waar de routebeschrijvingen, na betaling van de inschrijfkosten, worden uitgereikt, te weten:
1. Natuurpoort De Achelse Kluis, Petrus van Eynattenlaan in Leende (per auto te bereiken via Abdijweg – Valkenswaard)
2. Werkschuur Natuurmonumenten, Barrier 15a in Bergeijk

Starttijd tussen 11.00 en 13.00 uur.
Inschrijfkosten € 7,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar betalen € 4,00 per persoon).
Graag bij opgave vermelden welk startpunt u kiest, en het aantal deelnemers.
Opgave per e-mail (uiterlijk 5 mei) via zltogrooteheide@zlto.nl of telefonisch via 040-2060856 door het inspreken van het antwoordapparaat.

De organisatie van deze fietstocht is ook dit jaar in handen van de ZLTO afdeling Groote Heide.
Graag van harte welkom en tot ziens!

Laat energietransitie in voordeel Heeze-Leende werken

Energietransitie

Duurzaamheid en energietransitie

HEEZE – LEENDE – De Partij voor Oud en Jong – GroenLinks plaatst duurzaamheid en energietransitie als één van de belangrijkste punten op haar programma. Daarom organiseerde zij op 7 maart een avond over dit thema met twee betrokken sprekers: Arno Uijlenhoet, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor GroenLinks en Paul Smeulders, wethouder GroenLinks in Helmond. Hun boodschap: laat de energietransitie in het voordeel van Heeze-Leende werken door samen te werken met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden.

In zijn bijdrage schetste Arno Uijlenhoet de urgentie om werk te maken van energietransitie: “Als we ons klimaat niet uit de hand willen laten lopen, mogen we in 2030 niet meer dan 55% van de huidige hoeveelheid CO2 uitstoten en mogen we in 2050 helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat we al in 2030 ons energiegebruik met de helft moeten beperken en voor 40% hernieuwbare energie moeten gaan opwekken. De teller voor energiebesparing staat in Brabant nog maar op een paar procent en het percentage duurzaam opgewekte energie bedraagt 9%”. Er is dus nog een hele weg te gaan. Maar er is ook goed nieuws. De provincie beschikt over forse financiële reserves waarmee gemeenten als Heeze-Leende hun voordeel kunnen doen. En Heeze-Leende kan gebruik maken van de kennis en ervaring van andere gemeenten.

Daarom vertelde Paul Smeulders, die onlangs nog werd verkozen tot lokale politicus van het jaar 2017, op inspirerende wijze hoe hij in Helmond een proces op gang heeft gebracht om op allerlei terreinen in Helmond duurzaamheid op de agenda te zetten. Dat was begonnen in 2015 met een conferentie waarbij bedrijven, woningcorporaties, onderwijs, gemeente, waterschap, Brabant Water en de ZLTO samen een zogeheten versnellingsagenda vaststelden. Daaruit ontstonden tal van projecten, variërend van gasloos bouwen en geothermie tot het energiehuis, waar iedereen gratis advies kan krijgen over hoe hij/zij kan bijdragen aan energietransitie en duurzaamheid. Waar duurzaamheid in Helmond vier jaar geleden nog werd gezien als een klein thema, is het nu een brede maatschappelijke beweging waaraan iedereen kan bijdragen.

Een vergelijkbaar proces zou ook in onze gemeente mogelijk moeten zijn, rekening houdend met de eigen, lokale omstandigheden. Zo hebben in Heeze-Leende huishoudens en mobiliteit een relatief groot aandeel in het totale energieverbruik. Volgens Arno Uijlenhoet is het daarom logisch om aan besparing in deze sectoren prioriteit te geven. “Te denken valt aan projecten op het gebied van woningisolatie, gasloos bouwen en laadpalen in combinatie met de opwekking van lokale groene stroom via zonnedaken en windturbines. Gegeven de ondergrond is geothermie in Heeze-Leende geen optie”. Al met al ziet Arno Uijlenhoet voor Heeze-Leende een mooie uitdaging om van de energietransitie samen met burgers, bedrijven en instellingen een succes te maken. Hij gaf aan graag bereid te zijn om daarover in de toekomst advies te geven.

Frans Maas, lijsttrekker van de Partij voor Oud en Jong – GroenLinks: “Hierin schuilt de kracht van deze combinatielijst: We hebben onze wortels in de lokale gemeenschap én kunnen profiteren van de kennis en het netwerk van iemand als Arno Uijlenhoet op het gebied van duurzaamheid en energietransitie”.

Veehouders overhandigen stalsleutels aan burgemeester van Heeze-Leende

ZLTOHEEZE – Maandag 3 juli gaven veehouders van ZLTO Groote Heide en AJK Kring Eindhoven-Zuid in de gemeente Heeze-Leende de sleutels van hun stallen aan burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende. Dit op het gemeentehuis in Heeze. Met deze actie protesteren veehouders tegen de plannen van de provincie om de milieueisen aan stallen zes jaar eerder dan afgesproken fors te verscherpen. “Dat is tegen alle afspraken in”, vertelt voorzitter Mark van Kuijk van ZLTO afdeling Groote Heide. “De veehouderij investeert volop in reductie van ammoniak en fijnstof. En dat blijven we ook doen. Maar wat de provincie nu van plan is, is echt ongehoord. Zes jaar eerder dan elders in Nederland moeten veehouderijbedrijven nieuwe investeringen doen terwijl de huidige milieuvoorzieningen nog niet zijn afgeschreven. Alsof de bank plotseling tegen je zegt: los je hypotheek maar zes jaar eerder af dan afgesproken. Dit beleid gaat zeker 500 veebedrijven in Brabant de kop kosten. Honderden andere gezinnen komen onder de armoedegrens terecht.” Ook tientallen bedrijven in de gemeente Heeze-Leende dreigen het slachtoffer te worden van de ambities van de provincie. “Vandaar deze actie. Voor veel veehouders hoeft het op deze manier echt niet meer en geven de sleutel van hun stallen af bij de gemeente.” In een bijbehorende petitie vragen de veehouders aan de gemeente Heeze-Leende om haar invloed in Den Bosch aan te wenden. “Dit plan van Gedeputeerde Staten moet van tafel. Het heeft desastreuze gevolgen voor de lokale gemeenschap.” Elders in Brabant zetten veehouders een soortgelijke actie op. Dat zal uitmonden in een centrale actie op vrijdag 7 juli bij het provinciehuis in Den Bosch. Dan beslist Provinciale Staten over de plannen van GS.

Gezinsfietstocht langs agrarische bedrijven

HEEZE – Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt ook dit jaar de jaarlijkse fietstocht (lengte 32 km.) en Open Dag voor boeren, burgers en buitenlui gehouden.
Deelnemers kunnen genieten van de natuur in het buitengebied van Heeze, Geldrop en Eindhoven en tevens bij agrarische bedrijven een bezoekje brengen. Dit jaar worden de volgende bedrijven aangedaan:
Melkvee Vermeer in Heeze;
Kaasmakerij familie Bax in Heeze;
Rustpunt Groote Heide in Heeze;
Stal De Groof in Eindhoven;
De winkel van Boer Arie in Heeze.

Op iedere locatie wordt er voor de deelnemers voor hapjes en/of drankjes gezorgd.

Er zijn drie startpunten waar de routebeschrijvingen worden uitgereikt, te weten:
1. Rustpunt Groote Heide, Heezerenbosch 24 in Heeze;
2. Stal De Groof, Riel 8a in Eindhoven;
3. Melkvee Vermeer, Het Heike 42 in Heeze.

Starttijd tussen 11.00 en 13.00 uur.
Inschrijfkosten € 6,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar betalen € 3,00 per persoon).
Graag bij opgave vermelden welk startpunt u kiest, en het aantal deelnemers.
Opgave per e-mail (vóór 20 mei) via zltokempenzuidoost@zlto.nl of telefonisch bij de familie Valkenburg 0495 – 59 17 33.
De organisatie van deze fietstocht is ook dit jaar in handen van de ZLTO afdeling Groote Heide.
Graag van harte welkom en tot ziens.

Inventarisatie knelpunten en ondersteuningsbehoefte bij asbestsanering  

REGIO – Asbest  is slecht voor de  volksgezondheid én voor de waarde en verzekerbaarheid van gebouwen. De overheid is van plan om het hebben van asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig maakt zich zorgen over de voortgang van het verwijderen van asbestdaken. Om te inventariseren waar de knelpunten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte liggen bij eigenaren van asbestdaken in het buitengebied, heeft AgroAsbestveilig een landelijke enquête opgesteld.  

‘We vinden het als landelijk stimuleringsprogramma belangrijk om te weten wat de asbestsituatie is van dakeigenaren in het buitengebied en waar zij tegenaan lopen bij saneren van asbest. Ook vragen wij in de enquête op welke manier zij daarbij ondersteund willen worden’, zegt programmamanager Ruud Hoosemans. ‘Zo kan de agrarische  sector beter  inspelen op de ondersteuningsbehoefte van dakeigenaren en richting overheid aangeven waar zij actie op zou moeten zetten’.

Financiële en fiscale mogelijkheden beperkt
Met de sluiting van de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ eind 2016 zijn de financiële mogelijkheden behoorlijk verminderd. Alleen in Friesland is de regeling verlengd. Eigenaren van asbestdaken kunnen nog wel gebruikmaken van de landelijke ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’, maar deze dekt vaak nog maar de helft van de kosten van asbestsanering. De kosten voor een nieuw dak komen daar nog bovenop. Ook de fiscale mogelijkheden zijn de laatste jaren versoberd. ‘Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om asbest te saneren. Het is van groot belang dat zij financieel geholpen worden en dat het eenvoudiger wordt om asbestdaken te verwijderen’, aldus Hoosemans.

Enquête
De enquête staat op www.agroasbestveilig.nl en sluit op vrijdag 31 maart. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Respondenten maken ook kans op een ‘Advies op maat Investering in asbestsanering en zonnepanelen’ van Flynth adviseurs en accountants.
AgroAsbestveilig voor een asbestveilige agrosector
Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig – een samenwerkingsverband tussen LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van saneren asbestdaken in het buitengebied. Door onafhankelijke en praktische informatie te bieden, te lobbyen bij overheid en organisaties voor goede randvoorwaarden bij asbestsanering en door collectieve asbestsaneringsprojecten te organiseren in het veld. Meer informatie is te vinden op www.agroasbestveilig.nl.

Toneelavond in Sterksel!

ZLTOSTERKSEL – Aanstaande dinsdag 7 februari organiseert ZLTO afdeling Kempen-Zuidoost om 20.00 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel haar jaarlijkse toneelavond. Naast leden van ZLTO zijn ook andere belangstellenden, na aanmelding vooraf, van harte welkom!

Ook dit jaar zal de toneelclub van de ZLTO afdeling Boekel deze avond verzorgen met het leuke toneelstuk “Bock in het nauw”.
Korte inhoud:
Robert Bock en zijn vrouw Christien verheugen zich op een weekendje weg. Dit idee is het begin van ettelijke onoplosbare situaties. Zo is er Gerard Mansfeld, die een hoge positie bekleedt in het Europarlement en zich na dertig jaar huwelijk heeft laten scheiden. Hij wil graag zijn nieuwe vriendin voorstellen aan zijn oude studievriend Robert en diens familie. Maar kort voordat Gerard en zijn vriendin arriveren, krijgt de familie Bock nog een aantal mensen op visite… Al deze situaties blijven tot het eind spannend maar ook hier geldt: eind goed al goed.
Een leuk boeiend stuk waar zowel spelers als publiek enkele fijne uurtjes aan gaan beleven.
De entree voor deze avond bedraagt € 7,50 per persoon inclusief koffie/thee en één consumptie.
De zaal is open vanaf 19.15 uur. U kunt dan een kopje koffie of thee drinken en rustig een plaatsje zoeken, want het toneelgezelschap begint precies om 20.00 uur.

In verband met de voorbereidingen in het Dorpshuis is het noodzakelijk dat U zich uiterlijk 6 februari telefonisch of schriftelijk opgeeft via zltokempenzuidoost@zlto.nl of 040 226 1878 (Hans van Middelaar) of 040 206 0856 (Johan Bax).

Beleef het Platteland

ZLTOLEENDERSTRIJP – Dit jaar sluit ZLTO de Kempen Zuidoost met haar “Beleef de Plattelandsdag” aan bij de streekmarkt ter ere van het 100 jarig bestaan van de winkel en de school in Leenderstrijp.

Deze streekmarkt wordt gehouden op zondag 12 Juni van 11.00 u. tot 17.00 u.
in het centrum van Leenderstrijp.

Als ZLTO afdeling willen zij dit jaar het Varken centraal stellen.
In de kramen staan een aantal varkenshouders uit de afdeling waarop je al je vragen kan afvuren.
Ze willen laten zien wat varkens zoal eten en wat er, behalve een lekker stukje vlees, nog meer van een varken wordt gemaakt.

Voor de kinderen is er van alles te beleven zoals: een Strokasteel, biggenknuffelhoek, traptractors en een springkussen.
U kunt de ZLTO kramen vinden naast de ingang en op het grasveld achter de winkel.

Download de speciale kleurplaat via www.zltokempenzuidoost.nl, lever deze op zondag 12 juni in en maak kans op mooie prijzen!

 

Gezinsfietstocht langs agrarische bedrijven

ZLTOREGIO – Op Hemelvaartsdag 5 mei wordt ook dit jaar de jaarlijkse fietstocht (lengte 35 km) en Open Dag voor boeren, burgers en buitenlui gehouden.

Deelnemers kunnen genieten van de natuur in het buitengebied van Cranendonck en tevens bij agrarische bedrijven een bezoekje brengen. Dit jaar worden de volgende bedrijven aangedaan:
Zorgboerderij Klaterspeel in Maarheeze (www.zorgboerderijklaterspeel.nl);
Melkveebedrijf Van Happen in Soerendonk;
Aspergeboerderij Familie Heesterbeek in Maarheeze;
Roodvlees-kalverenhouderij Jac Heesen in Budel;
Paardenstoeterij, training- en africhtingsstal LAC-Hoeve in Maarheeze (www.lac-hoeve.com).

Op iedere locatie wordt er voor de deelnemers voor hapjes en/of drankjes gezorgd.

Er zijn vier startpunten waar de routebeschrijvingen worden uitgereikt, te weten:
1. Zorgboerderij Klaterspeel, Grote Bleek 3, 6026 RN Maarheeze
2. Melkveebedrijf Van Happen, Roerdomp 1, 6027 NA Soerendonk
3. Roodvlees-kalverenhouderij Jac Heesen, Rijksweg 5, 6021 RA Budel
4. Stoeterij, training- en africhtingsstal LAC-Hoeve, Hugten 19, 6026 RG Maarheeze

Starttijd tussen 11.00 en 13.00 uur.
Inschrijfkosten € 6,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar betalen € 3,00 per persoon).
Graag bij opgave vermelden welk startpunt u kiest, en het aantal deelnemers.
Opgave per e-mail (vóór 1 mei) via zltokempenzuidoost@zlto.nl of telefonisch bij de familie Valkenburg 0495 – 59 17 33.
De organisatie van deze fietstocht is ook dit jaar in handen van de ZLTO afdelingen Cranendonck en Kempen-Zuidoost.
Graag van harte welkom en tot ziens.

Locale land- en tuinbouw wil dichter bij consument staan

Poster D'as goed boeren

Poster D’as goed boeren

Op 4 juni vond in Heeze de aftrap plaats van Da’s Goed Boeren, een ZLTO-project om de burger meer te vertellen over de agrarische sector. Dat gebeurde met een streekontbijt bij het melkveehouderijbedrijf van de familie Vermeer in Heeze. [Lees meer…]