24 maart 2023

Kadaster registreert meer verkochte woningen in juli 2013

Meer woningen verkocht

Meer woningen verkocht

In juli 2013 registreerde het Kadaster landelijk 9.659 verkochte woningen. Dit is een stijging van 29,6% ten opzichte van juli 2012 (7.451). Vergeleken met de voorgaande maand, juni 2013, is er ook sprake van een stijging: 33,7%. Het Kadaster registreerde toen 7.224 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met juli vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Tussenwoningen stijgen het meest met 35,6%. Bij appartementen is de stijging het minst groot met 23,7%. Ook ten opzichte van de vorige maand, juni 2013, stijgen alle woningtypen. De grootste stijging is ook hier te zien bij de tussenwoningen met 41,5%. Bij hoekwoningen is de stijging het minst groot met 25,0%.

Provincies

Ten opzichte van juli 2012 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Gelderland met 51,8% en het minst groot in Limburg met 7,3%. Ten opzichte van juni 2013 laten alle provincies ook een stijging zien. In Groningen is de stijging het grootst met 48,1%, in Zeeland met 10,7% het minst groot.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in juli 2013 met 1,4% af ten opzichte van juli 2012, van 14.517 naar 14.313. Vergeleken met juni 2013 (11.244) is er een stijging van 27,3%.

Executieveilingen

In juli 2013 vonden 175 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 32,4% ten opzichte van juli 2012 (259).

Bron: Kadaster

Kadaster: minder verkochte woningen geregistreerd in april 2013

Verschillen per segment

Verschillen per segment

In april 2013 registreerde het Kadaster 6.554 verkochte woningen. Dit is een daling van 20,4% ten opzichte van april 2012 (8.236). Vergeleken met de voorgaande maand, maart 2013, is er sprake van een daling van 26,6%. Het Kadaster registreerde toen 8.933 verkochte woningen.

Woningtypen

Vergeleken met april vorig jaar zien we een daling van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Hoekwoningen dalen het meest met 24,3%. Bij vrijstaande woning is de daling het minst groot met 13,0%. Ten opzichte van de vorige maand, maart 2013, is er ook bij alle woningtypen een daling. De grootste daling is bij de hoekwoningen met 35,9%. Bij vrijstaande woningen is de daling het minst groot met 20,0%.

Provincies

Ten opzichte van april 2012 daalt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De daling is het grootst in Utrecht met 26,4% en het minst groot in Friesland met 7,4%. Ook vergeleken met maart 2013 laten alle provincies een daling zien. In Utrecht was de daling het grootst met 34,0%, in Zeeland met 6,7% het minst groot.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in april 2013 met 24,8% af ten opzichte van april 2012, van 14.227 naar 10.693. Vergeleken met maart 2013 (14.820) is er een daling van 27,8%.

Executieveilingen

In april 2013 vonden 141 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 37,6% ten opzichte van april 2012 (226).

Bron: Kadaster

Gevolgen woningmarktakkoord voor kopen en huren

Het kabinet heeft met enkele oppositiepartijen een akkoord gesloten over de woningmarkt. De maatregelen uit het akkoord kunnen gevolgen hebben voor kopers en huurders. [Lees meer…]