7 februari 2023

Start bouw woningen aan Breedvennen Leende

LEENDE – Gemeente Heeze-Leende verkoopt 14 bouwkavels aan Piet van Mierlo Aannemer BV. Binnenkort start Piet van Mierlo Aannemer BV met het bouwen van vier woningen aan De Breedvennen in Leende. Zowel naast als tegenover de schoolwoningen worden, in totaal, in drie fases, 14 woningen gebouwd. Hiermee wordt De Breedvennen stedenbouwkundig mooi afgerond. De gemeente overlegt met basisschool De Triangel over de aanleg van een alternatieve parkeervoorziening.

De gemeente heeft een aantal kavels in De Breedvennen al enkele jaren te koop staan. Door op deze kavels ook woningen te bouwen wordt De Breedvennen stedenbouwkundig mooi afgerond. Eind 2015 heeft Piet van Mierlo Aannemer B.V. aangegeven interesse te hebben in deze locatie. In samenwerking met Coen Heijmans Bouwkundig Advies- & Ontwerpbureau zijn de woningen met enkele varianten uitgewerkt die op die locatie gebouwd zouden kunnen worden. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over de verkoop van 14 bouwkavels en is de omgevingsvergunning voor de bouw van de eerste vier woningen verleend.

Gefaseerde ontwikkeling
Op de locatie tegenover de schoolwoningen gaat Piet van Mierlo Aannemer B.V. verdeeld over 2 fases 11 woningen bouwen. Op de locatie naast de schoolwoningen wordt een blok van 3 woningen gebouwd. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Het bouwblok komt verder naar voren te liggen. De gemeente verwacht dat eind dit jaar het bestemmingsplan ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad staat.
Piet van Mierlo gaat zo snel mogelijk starten met de graafwerkzaamheden voor de eerste vier woningen. Zodra er vier woningen zijn verkocht van fase 2 start Piet van Mierlo ook hier met de werkzaamheden. De startdatum is dus afhankelijk van de interesse naar de woningen.

Parkeren school

Voordat Piet van Mierlo gaat beginnen aan fase 2, verwijdert de gemeente de tijdelijke parkeerplaats tegenover de school. Wanneer dit is, is dus afhankelijk van de verkoop van de woningen. De gemeente is nu al met de directeur van basisschool De Triangel in gesprek om een alternatieve parkeervoorziening aan te leggen. Met Piet van Mierlo is afgesproken dat het zware bouwverkeer zoveel mogelijk buiten de spitstijden van de school rijdt, om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

“Voor De Breedvennen is deze ontwikkeling zeer welkom omdat deze wijk zo een mooi afgerond geheel gaat vormen. Voor de school en de bewoners zijn uiteraard de parkeervoorzieningen van belang, vandaar dat we daarover ook al in een vroeg stadium met de directie in overleg zijn. Samen met de school komen we tot een goede oplossing”, aldus wethouder Wilma van der Rijt.

Kadaster: minder verkochte woningen geregistreerd in april 2013

Verschillen per segment

Verschillen per segment

In april 2013 registreerde het Kadaster 6.554 verkochte woningen. Dit is een daling van 20,4% ten opzichte van april 2012 (8.236). Vergeleken met de voorgaande maand, maart 2013, is er sprake van een daling van 26,6%. Het Kadaster registreerde toen 8.933 verkochte woningen.

Woningtypen

Vergeleken met april vorig jaar zien we een daling van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Hoekwoningen dalen het meest met 24,3%. Bij vrijstaande woning is de daling het minst groot met 13,0%. Ten opzichte van de vorige maand, maart 2013, is er ook bij alle woningtypen een daling. De grootste daling is bij de hoekwoningen met 35,9%. Bij vrijstaande woningen is de daling het minst groot met 20,0%.

Provincies

Ten opzichte van april 2012 daalt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De daling is het grootst in Utrecht met 26,4% en het minst groot in Friesland met 7,4%. Ook vergeleken met maart 2013 laten alle provincies een daling zien. In Utrecht was de daling het grootst met 34,0%, in Zeeland met 6,7% het minst groot.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in april 2013 met 24,8% af ten opzichte van april 2012, van 14.227 naar 10.693. Vergeleken met maart 2013 (14.820) is er een daling van 27,8%.

Executieveilingen

In april 2013 vonden 141 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 37,6% ten opzichte van april 2012 (226).

Bron: Kadaster

Kadaster: meer verkochte woningen geregistreerd in februari 2013

VerkochtIn februari 2013 registreerde het Kadaster 7.897 verkochte woningen. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van februari 2012 (7.805). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2013, is er sprake van een stijging van 26,2%. Het Kadaster registreerde toen 6.260 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met februari vorig jaar laat een meerderheid van de woningtypen een stijging zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. Tussenwoningen stijgen het meest met 4,1%. De grootste daling is bij vrijstaande woningen met 15,9%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2013, is er overal een stijging te zien. De toename is hier het hoogste bij vrijstaande woningen (34,9%). Bij appartementen is de stijging het minst groot (18,8%).

Provincies
Ten opzichte van februari 2012 daalt het aantal geregistreerde verkochte woningen in de meeste provincies, behalve in Flevoland (+30,2%), Noord-Holland (+7,1%), Gelderland (+6,5%) en Zuid-Holland (+1,1%). In Zeeland was de daling het grootst met 14,1%. Vergeleken met januari 2013 laten alle provincies een stijging zien. In Utrecht was de stijging het grootst (+41,5%), in Noord-Holland het minst groot (17,3%).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2013 met 10,1% af ten opzichte van februari 2012, van 14.168 naar 12.733. Vergeleken met januari 2013 (10.550) is er een stijging van 20,7%.

Executie veilingen
In februari 2013 vonden 122 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 26,9% ten opzichte van februari 2012 (167).

Bron: Kadaster

NVB: verkoop nieuwbouwwoningen zakt steeds verder weg

Met nauwelijks 14.000 verkochte nieuwbouwwoningen was 2012 voor ontwikkelaars en woningbouwers het slechtste jaar sinds 1950. Als niet snel doeltreffende maatregelen worden genomen dreigt 2013 met de verkoop van 10.000 nieuwbouwwoningen pas echt dramatisch te worden. Het woonakkoord heeft de woningbouwers meer op achterstand gezet dan dat het heeft geholpen. [Lees meer…]

Weert schrapt opnieuw woningen

De gemeente Weert gaat opnieuw geplande woningen schrappen. Het gaat om zo’n 800 (van de 2500) woningen die tot 2025 op door de gemeente gekochte grond en op grond in particulier bezit gepland waren. De ingecalculeerde waarde van de grond die door de gemeente is aangekocht, kan hierdoor niet verzilverd worden. Welk verlies de gemeente hiervoor moet afboeken, is nog niet bekend. Dat zegt wethouder Anton Kirkels (VVD, Ruimtelijke Ordening) in een reactie op het onlangs verschenen rapport van Deloitte Real Estate. Daaruit bleek Weert rekening te moeten houden met een verlies van 15 tot 25 miljoen euro op de drie grote bouwprojecten vanwege de crisis in de vastgoedsector.
Het schrappen van bijna een derde van de woningbouwplannen is één van de maatregelen die de gemeente neemt naar aanleiding van het rapport. Bij het kiezen van de te schrappen woningen wordt serieus rekening gehouden met de woningbehoefte. Kirkels: „Er is nog steeds vraag naar sociale huurwoningen, maar met koopappartementen zullen we uitermate voorzichtig zijn. Het bouwen daarvan heeft alleen nog zin op een aantrekkelijke locatie.” Het is niet de eerste keer dat de gemeente Weert in bouwplannen schrapt. In 2011 werden al eens een kleine 1000 woningen in de ijskast gezet.
Voor het verlies op alle grondexploitaties heeft Weert momenteel nog 17,5 miljoen euro in de ‘stroppenpot’, het grootste deel (16,7 miljoen) voor woningbouw. Daar zal nog fors geld bij moeten. Kirkels: „Dat moet met vermogen dat gereserveerd was voor iets anders, dus dat wordt nog best even slikken.” Begin april komt hij met een voorstel naar de gemeenteraad.
Bron: De Limburger