27 januari 2023

Wild zwijn is tuinman van de natuur

Sporen van wilde zwijnen in het Leenderbos (foto HLS Nu)

Sporen van wilde zwijnen in het Leenderbos (foto HLS Nu)

In de laatste halve eeuw is de zwijnenstand in Nederland spectaculair gestegen, van een geschatte honderd dieren halverwege de vorige eeuw tot mogelijk enkele duizenden nu. Dit heeft zijn effect op de natuur in ons land. De natuur vaart wel bij de aanwezigheid van wilde zwijnen. Met hun gewroet hebben ze een belangrijke functie voor planten. Een gesloten grasmat of een bosbodem bedekt met een dikke strooisellaag is geen goede kiemplek. Wanneer een zwijn met zijn snuit kale bodem blootlegt, kunnen zaden hier tot kieming komen. Daarnaast zorgt het gewroet er ook voor dat strooisel beter verteert. [Lees meer…]

DNA-onderzoek: wilde zwijnen verspreiden zich stapsgewijs

Populaties breiden zich stapsgewijs uit

Populaties breiden zich stapsgewijs uit

De nieuwe ecoducten langs de A2 zullen, zij het onbedoeld, ook de wilde zwijnen in het Leenderbos wellicht goed van pas komen. Populaties van wilde zwijnen blijken zich stapsgewijs voort te planten. In opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant voerde Alterra een genetisch onderzoek uit naar de populatiestructuur en herkomst van de wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant.

[Lees meer…]

Wolf bij Nederlandse grens gesignaleerd

Wolf (foto Alterra WUR)

Wolf (foto Alterra WUR)

Eind vorige week is op een kleine vijftien kilometer van de Nederlandse grens, in het Duitse Meppen ter hoogte van Emmen, een wolf gezien. Er zijn dankzij een zogenoemde fotoval beelden van het dier, meldde het ministerie van Milieu, Energie en Klimaat van de deelstaat Nedersaksen. [Lees meer…]

DNA van varken in wild zwijn

Tien procent van de wilde zwijnen in Noordwest-Europa heeft DNA van gedomesticeerde varkens. Dat stelt de leerstoelgroep Resource Ecology van Wageningen University, die het DNA van wild zwijn en tam varken vergeleek. Onderzoeker Daniel Goedbloed vergeleek het DNA van 88 wilde zwijnen uit Nederland, Duitsland en Luxemburg met het genoom van het tamme varken. Tien procent van de zwijnen had DNA-fragmenten van het gedomesticeerde varken in haar genoom, meldt hij deze maand in het tijdschrift Molecular Ecology. Het binnendringen van de varkensgenen is in de afgelopen tien jaar gebeurd. Ook in het Leenderbos leven wilde zwijnen, wat onder andere te zien is aan de omgewoelde bosgrond op enkele plaatsen.
De uitkomst is verrassend, zegt medeonderzoeker Pim van Hooft. ‘De Nederlandse varkensstapel zit in een afgesloten omgeving en kan niet in contact komen met wilde zwijnen in het bos. We hebben geen aanwijzingen dat er tamme varkens ontsnappen uit de stallen.’ Van Hooft vermoedt dat de vermenging van het DNA plaatsvindt op wildezwijnenfarms waar zwijnen worden gehouden voor de vleesconsumptie. Deze zwijnen worden vaak gekruist met tamme varkens om worpgrootte en groeisnelheid te verhogen. Hij vermoedt dat er zwijnen ontsnappen of worden losgelaten van deze farms, waarna ze paren met de wilde soortgenoten in het bos.
Of de inkruising van varkens-DNA gevolgen heeft voor de populatie wilde zwijnen, moet blijken uit vervolgonderzoek. Wellicht leidt de vermenging van DNA tot een hogere reproductie bij de wilde zwijnen, want tamme varkens krijgen meer jongen dan wilde zwijnen, zegt Van Hooft. Ook zou de weerbaarheid tegen ziekten bij de zwijnenpopulatie kunnen afnemen. Tamme varkens worden namelijk beschermd tegen besmettingen, waardoor de selectiedruk op ziekteresistentie is verminderd.
Resource Ecology kwam de DNA-vermenging bij toeval op het spoor. Ze doet onderzoek naar de genetische diversiteit en ziekteverspreiding onder wilde zwijnen, gefinancierd door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Bron: Natuurbericht