7 juni 2023

Raad en college compleet

HEEZE – LEENDE – De wethouders zijn nieuwe geïnstalleerd: Toon Bosmans (PvdA), Jan de Bruijn (LHL), Pieter van der Stek (D66) en Frank de Win (CDA). Samen met burgemeester Paul Verhoeven vormen zij het college.

wethouders 160418-7116

V.l.n.r. Pieter van der Stek, Jan de Bruijn, Frank de Win en Toon Bosmans                                         (c) margot van den boer

Toon Bosmans is de enige met wethouderservaring. Van der Stek draait al jaren mee in de raad. Voor De Bruijn en De Win is alles wat nieuwer, al draaien zij al een tijdje mee in de achterban. Niet iedereen in de nieuwe raad stond te juichen in verband met de ‘onervarenheid’ van de nieuwe wethouders. Maar de nieuwelingen mogen op cursus. En eens moet je de drempel over. Voor wethouder kun je niet studeren en het is geen baan waar je voor kunt solliciteren.

 

Wethouder volgens Wikipedia

“De functie van wethouder is enigszins te vergelijken met die van politieke ambtsdragers op landelijk en provinciaal niveau, respectievelijk een minister en een gedeputeerde. Met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders (vaak college van B&W genaamd), het dagelijks bestuur van de gemeente.

Tezamen met de gemeenteraad vormen zij het gemeentebestuur. De gemeenteraad is ook het politieke orgaan dat na de gemeenteraadsverkiezingen de wethouders kiest. In regel geldt hun verkiezing/benoeming voor een periode van vier jaar, gelijk aan de zittingstermijn van de gemeenteraad. De functie van wethouder bestaat sinds 1813. Daarvoor kenden steden soms meer dan een burgemeester ondersteund door een aantal schepenen, een term die ook in Nederland tot 1795 gebruikt werd in het kader van de schout en de schepenen, het dagelijks bestuur van een gemeente.

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. Tot 2002 bestond het monistische systeem, dat wil zeggen dat wethouders uit de raad werden gekozen en er ook lid van bleven,[1] daarmee waren zij ook automatisch inwoners van de betreffende gemeente. Sinds 2002 mogen wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad (zie: Wet dualisering gemeentebestuur) en kunnen zij ook van buiten de gemeenteraad en zelfs van buiten de gemeente worden aangetrokken.

 

Aantal

Het aantal wethouders hangt in de regel samen met het inwonertal van een gemeente. Een gemeente moet minimaal twee wethouders hebben, maar mag er niet meer hebben dan 20% van het aantal raadsleden (of niet meer dan 25% als een of meer wethouders in deeltijd werken). In praktijk is dat meestal tussen de 2 en 6 (c.q. 8).” In Heeze-Leende is dit nu met 2 parttimers (Van der Stek en Bosmans).

 

“Taakpakket

Een wethouder is gehouden te werken volgens wat de gemeenteraad kaderstellend dan wel controlerend van hem verlangt. Vaak worden veel voorkomende zaken gedelegeerd door de raad aan het college van B & W, wat deze vervolgens weer mandateert aan het ambtelijk apparaat. Hij dient de raad en de raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die voor een goed bestuur noodzakelijk zijn.”

 

Inloopspreekuren wethouders a.s. maandag 19 december

HEEZE – LEENDE – De inloopspreekuren wethouders wordt a.s. maandag 19 december gehouden.

A.s. maandag vinden er twee inloopspreekuren van onze wethouders plaats:

18.00 – 19.00 uur: Algemeen
19.00 – 20.00 uur: Centrumplan Leende

De spreekuren vinden plaats in het gemeentehuis in Heeze. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.

Inloopspreekuur wethouders Heeze – Leende

HEEZE – Maandag 20 juni a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats.
U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Toon Bosmans, Frans Cuijpers en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. U bent van harte welkom! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 22 41 442 /22 41 444.

Inloopspreekuur wethouders Heeze-Leende

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandag 23 mei van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. (Dit is een gewijzigde datum.) U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders, Bosmans, Cuypers en Van der Rijt – van der Kruis. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 22 41 442 /22 41 444.