1 juni 2023

Toon Bosmans stopt als wethouder

HEEZE – LEENDE – Toon Bosmans: “Na de aankondiging van onze fractievoorzitter op 16 april 2021 dat de Raadsfractie van de PvdA uit de coalitie stapt, heb ik even tijd voor mezelf genomen. De politieke mores zoals ik die ken, maakt, ondanks de waardering voor mij vanuit de partij en de vele positieve reacties van buiten, dat ik vind dat ik niet kan aanblijven als wethouder. Toch blijven zitten, past niet bij mij. Ik houd dan ook graag de eer aan mezelf en treedt terug, dat voelt nu als het meest integere wat ik kan doen.

Ik kijk met trots terug op 5 mooie jaren als wethouder in de gemeente Heeze-Leende en had deze bestuursperiode dan ook voor geen goud willen missen. Ik heb vanuit een hecht team bij kunnen dragen aan een aantal mooie ontwikkelingen en projecten (mijn bijdrage aan de Schammert in Leende, de ontwikkeling van het centrum van Heeze, de verplaatsing van de AH, weer een bieb in alle kernen en verschillende initiatieven in duurzaamheid om er maar een paar te noemen). Ik voel me zeer vereerd dat die onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid tot stand zijn gekomen of in gang zijn gezet.

De komende tijd zal ik me volledig richten op mijn andere baan als zelfstandig adviseur, maar ook meer tijd besteden aan mijn familie en vrienden. Daar verheug ik me op.

Ik wens de gemeente, het bestuur, de gemeenteraad en de medewerkers alle succes en zal vanaf enige afstand de ontwikkelingen in onze mooie gemeente blijven volgen.”

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Op maandag 26 juni a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. gemeente Heeze-Leende

In gesprek met de wethouder? Kom langs!

Maandag 25 april a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Mathieu Moons, Frans Cuijpers en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 22 41 442 /22 41 444.

CDA maakt lijsttrekker bekend

Lijsttrekker CDA Wilma van de Rijt

Lijsttrekker CDA Wilma van der Rijt

De politieke partijen beginnen een aanloop te nemen naar de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014. Achter de schermen wordt nagedacht over programma’s, personen en het voeren van de campagne. In een verklaring meldt het CDA: “Het bestuur van het CDA Heeze-Leende stelt unaniem na een zorgvuldige afweging, Wilma van der Rijt voor als kandidaat-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Wilma van der Rijt heeft zich als huidig wethouder van de gemeente Heeze-Leende geweldig ontwikkeld en is de stabiele factor, de stuwende kracht en het boegbeeld van het CDA in het College van B&W. Zij heeft de ambitie om haar werk voort te zetten en is dus ook kandidaat-wethouder voor het CDA na de verkiezingen.”

Wethouder Anton Kirkels in Weert stapt op

Wethouder Anton Kirkels (VVD, ruimtelijke ordening) van Weert stapt op. Dat maakte hij deze week bekend voorafgaand aan het debat over het Rekenkameronderzoek naar de Poort van Limburg. Kirkels gaf aan onvoldoende perspectief te zien voor een vertrouwensrelatie met (een deel van) de raad en stelt daarom zijn bestuurszetel ter beschikking. Ook gaf hij aan zich nog niet eerder over zijn positie te hebben geuit omdat hij het afleggen van verantwoording niet wil ontlopen. De SP nam geen genoegen met het opstappen van Kirkels alleen en eiste het vertrek van alle wethouders. De motie kreeg alleen steun van de PvdA, omdat een reactie van de andere wethouders op het vertrek van Kirkels uitbleef. Het college, dat totaal overrompeld werd door het opstappen van Kirkels, heeft dinsdag na intern beraad met een reactie besloten om in de huidige samenstelling aan te blijven en de VVD verzocht om zo spoedig mogelijk een nieuwe wethouder voor te dragen. Het ervaart voldoende steun en vertrouwen om de samenwerking met de raad op constructieve wijze voort te zetten.
Bron: De Limburger

Jos van Bree over lastige bezuinigen: “Je kunt niks zonder elkaar.”

Wethouder Jos van Bree

Wethouder Jos van Bree: takenpakket serieus heroverwegen. (foto HLS Nu)

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende jaren grote bezuinigingen doorvoeren. Ook Heeze-Leende. Een zeer zware, maar desondanks onvermijdelijke opgave, te meer omdat de speelruimte uiterst klein is. De grote vraag is: waar gaat gesneden worden? In voorzieningen, in onderhoud, in de gemeente zelf? HLS NU praat met wethouder Jos van Bree over de moeilijke afwegingen voor het lokale bestuur. Een abstract onderwerp, totdat je het dichterbij komt en in de eigen portemonnee voelbaar is…

Met welke bezuinigingen krijgen de bewoners van Heeze-Leende de komende jaren te maken?
“Om daar iets over te zeggen is het goed om te kijken wat er op macroniveau speelt. Want het zijn de Rijksbezuinigingen die bepalen wat er lokaal bezuinigd moet worden. Ik noem een drietal onderwerpen die centraal staan. Daarna kunnen we inzoomen op de lokale situatie. [Lees meer…]