19 september 2021

Volg het nest slechtvalken via de webcam

Slechtvalk op provinciehuis

Slechtvalk op provinciehuis

Op een balkon van het provinciehuis in Den Bosch heeft een paartje slechtvalken eieren gelegd. Het familiegebeuren is live via de webcam te volgen.
Voorgaande jaren was het paartje slechtvalken ook neergestreken op het provinciehuis.
De zeldzame slechtvalk is, met een snelheid van 200 tot 260 km per uur, de snelste vogel ter wereld. Slechtvalken broedden van oorsprong op rotsrichels. Maar ook hoge gebouwen zijn in trek als broedplaats. Zeker wanneer er ruim voedsel voorhanden is, zoals stadsduiven.
Het plaatsen van nestkasten levert een bijdrage aan het in stand houden van zeldzame vogelsoorten, vleermuizen, vlinders of andere insecten. Dat is dringend nodig omdat het aantal dier- en plantsoorten (biodiversiteit) steeds meer onder druk komt te staan. Ook in Brabant. De provincie werkt om de achteruitgang aan dier- en plantsoorten te stoppen en intensief samen met andere (overheids)instanties.
Bron: Brabant.nl