19 september 2021

Nog volop vlinders

Kleine vuurvlinder (foto Kars Veling)

Kleine vuurvlinder (foto Kars Veling)

Hoewel mei tot en met augustus als de vlindermaanden worden gezien, is er zeker in september en begin oktober nog genoeg te genieten van de fladderende juwelen. Als het niet te koud en wat zonnig is vliegen nog zeker 15 soorten.

De koolwitjes hebben twee tot drie generaties per jaar en nu vliegen alle drie de soorten nog: klein koolwitje, klein geaderd witje en groot koolwitje. De kleine vuurvlinder heeft vaak in september zijn beste tijd en ook nu wordt dit prachtige kleine vlindertje op veel plaatsen gemeld. [Lees meer…]

Vlinders niet alleen op bloemen

Het is een vlinderrijke zomer. Ook nu zijn er nog steeds veel vlinders te zien als het een beetje warm en zonnig is. Vlinders zie je veel op bloemen, maar in de nazomer is ook fruit in trek.
Twee soorten dagvlinders zie je regelmatig drinken van rottend fruit: atalanta en gehakkelde aurelia. Ze komen af op de geur en gaan met hun roltong door de openingen in de schil van bijvoorbeeld appel, peer of pruim zodat ze de vruchtensappen kunnen opzuigen. Met name als de vruchten al wat hebben liggen gisten, zijn de vlinders er gek op. Als u deze vlindersoorten naar uw tuin wilt lokken kunt u dus het gevallen fruit laten liggen of, als u geen fruitbomen hebt, wat rottend fruit op een schaal leggen. Ook van een aantal vlinders die niet of zelden in Nederland voorkomen is deze voorkeur bekend. Als je rondom de Middellandse Zee bivakkeert is het aan te bevelen om wat rotte perzik of meloen neer te leggen: als je geluk hebt komt daar de pasja op af. Dit is een van de grootste Europese vlinders en prachtig gekleurd. Ook rouwmantels hebben deze voedselvoorkeur.

Dagvlinders op fruit: v.l.n.r. atalanta, gehakkelde aurelia en pasja (foto’s: Kars Veling)

Atalanta, gehakkelde aurelia en pasja (foto’s Kars Veling)

Niet alleen overdag lokt fruit vlinders, ook ’s avonds blijkt het fruit gebruikt te worden. Talloze nachtvlinders zijn erop te vinden, zoals huismoeder, volgeling, piramidevlinder en andere uilen. Later in het jaar zijn ook de herfstuilen er gek op. Ook op fruit dat nog aan de plant hangt kun je vlinders aantreffen. Druiven bijvoorbeeld kunnen nog tot ver in oktober vlinders aantrekken.

Bron: Vlinderstichting

Hoeveel kleine vossen telt u in de tuin?

Kleine vos

Kleine vos meest getelde tuinvlinder

Op 2, 3 en 4 augustus 2013 organiseert De Vlinderstichting voor de vijfde maal de landelijke tuinvlindertelling. In dit weekend zal overal in Nederland gespeurd worden naar vlinders in de tuin. Zal de kleine vos weer het meest worden gezien? [Lees meer…]

Tijdelijke natuur: honingweiden op wachtlanden

Hoewel de natuur eeuwigheidswaarde heeft, kunnen opvattingen over onderhoud en beheer van natuur flink veranderen. Waar vroeger de bermen langs de snelwegen gemaaid en nog eens gemaaid werden, zie je nu de opvatting van laten groeien en de plantenvariëteit bevorderen. De overheid bouwt wildbruggen om de versnipperde stukjes natuur weer met elkaar te verbinden. Waar dat gebeurt neemt de dieren- en plantenrijkdom toe. Het inzicht in samenhang in de natuur en de onderkenning van het belang ervan ligt aan de basis van deze vorm van beheer. Een andere trend is om het groen in de stedelijke gebieden te versterken en ruimte te maken voor kleinschalige groententeelt dicht bij de consument. [Lees meer…]