7 februari 2023

Brochure BRO geeft antwoord op vestigingsvragen internethandel

Vragen over vestiging

Vragen over vestiging

Internethandel groeit de komende jaren nog fors verder. Voor veel ondernemers is het onduidelijk waar zij in een gemeente hun bedrijf kunnen vestigen. Gemeenten worstelen ook met dit relatief nieuwe verschijnsel en weten niet hoe internethandel in hun bestemmingsplannen te regelen. Deze onduidelijkheid belemmert (startende) internetondernemers in het verder ontwikkelen van hun bedrijf. Daarom heeft de Kamer van Koophandel de opdracht gegeven aan Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) om een brochure over internethandel te maken. [Lees meer…]

Investeren in leef- en vestigingsklimaat

De provincie Noord-Brabant trekt € 25 miljoen uit voor 3 gebiedsontwikkelingen die het leef- en vestigingsklimaat verbeteren. Het gaat om Brainport-Oost (€ 10 miljoen), de Oostelijke Langstraat (€ 10 miljoen) en Waterpoort (€ 5 miljoen). [Lees meer…]