7 februari 2023

Automobilist het snelst op plaats bestemming

Op vrijwel alle afstanden was de auto in 2011 het snelst op de plaats van bestemming. Op afstanden tot vijf kilometer is de fiets of bromfiets bijna even snel als de auto. Met de bus, tram of metro kost een reis over deze afstand ongeveer twee keer zoveel tijd. De trein wordt vooral gepakt voor langere afstanden; de gemiddelde verplaatsingsafstand met de trein is 48 km tegen 18 km met de auto.

Fietser op korte afstanden sneller dan OV gebruiker

Wie voor afstanden tot 7,5 km de fiets neemt, doet hier gemiddeld minder lang over dan met de bus, tram of metro. Bij langere afstanden doet de fietser er langer over dan de openbaarvervoergebruiker. Afstanden tot 5 kilometer worden met de auto in ongeveer 9 minuten afgelegd, terwijl de reiziger die gebruik maakt van de bus, tram of metro over deze korte verplaatsingen gemiddeld 23 minuten doet.
Deze reistijden gelden voor de totale verplaatsing inclusief wachttijden. Afstanden tot 1 km loopt men meestal, bij afstanden tussen de 1 en 5 km kiest men meestal voor de fiets. Voor langere afstanden is de auto favoriet. Het openbaar vervoer en de bromfiets worden relatief weinig gebruikt. Als men met de trein reist, is dit bijna altijd om langere afstanden af te leggen

Mannen leggen gemiddeld per verplaatsing 13 km af, vrouwen 9 km. Met de auto is dat voor mannen 21 en voor vrouwen 13 km. Vrouwen zijn juist vaker op pad dan mannen, namelijk bijna drie keer per dag tegen ruim tweeëneenhalf keer. Vrouwen gaan vooral vaker boodschappen doen, winkelen en op visite dan mannen.
Bron: CBS

 

Website voor innovatief elektrisch vervoer

Sinds kort is op de website Nederland Elektrisch informatie beschikbaar over innovatief elektrisch vervoer. De site richt zich op gemeenten, bedrijven en particulieren. De onderwerpen variëren van techniek tot subsidies.
Ondernemers lezen op de website over de voordelen die elektrisch vervoer hun bedrijf biedt. Zo zijn er rekenvoorbeelden waarbij direct inzichtelijk wordt wat elektrisch rijden voor een bedrijf kan opleveren. Voor gemeenten biedt Nederland Elektrisch handreikingen voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer. Gemeentemedewerkers kunnen leren van de inspirerende voorbeelden van succesvolle projecten in andere gemeenten. Voor de consument die geïnteresseerd is in elektrisch rijden biedt Nederland Elektrisch veel praktische informatie. Op een overzichtelijke en actuele is te zien waar in Nederland de laadpalen staan. En er is informatie over automodellen, stekkersoorten en betaalmethoden.
Nederland elektrisch is een initiatief van het Formule E-Team. Dit team, waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken, vervult een voortrekkersrol op het gebied van elektrisch vervoer in Nederland.