24 maart 2023

College geeft college: stop voor de zebra

Weersomstandigeheden die om extra opletten vragen

Weersomstandigheden die om extra opletten vragen


Vandaag, donderdag 16 mei 2013, loopt in de Kapelstraat in Heeze op vier zebrapaden een ludieke verkeersveiligheidsactie. Daarbij delen vrolijke zebramannen flyers uit aan automobilisten en voetgangers. De politie houdt toezicht.
Om de actie kracht bij te zetten is het college van burgemeester en wethouders gevraagd voor een snelle ”fotoshoot”. Dat moest gebeuren in de stromende regen, maar eigenlijk onderstreepte dat de noodzaak van de actie. In de regen heeft iedereen haast, even vlug oversteken, het kan nog net… een bekende situatie met verhoogd risico.

De gemeente wil de mogelijkheid tot veilig oversteken verbeteren. Daarom verwijst de flyer naar enkele vragen over de situatie in de Jan Deckersstraat en de Kapelstraat. De flyer bevat ook een prijsvraag. Daarmee maak je kans op vrijkaartjes om naar de echte zebra’s in Safaripark Beekse Bergen te gaan.

Knipoog naar Abbey Road

College geeft college, met een knipoog naar Abbey Road

Weet wat er van u verwacht wordt!
Als voetganger heeft u voorrang op een zebrapad, maar ga daar niet vanuit. Kijk goed uit! Check ook of automobilisten u wel zien. Zoek daarvoor altijd oogcontact.
Als fietser of automobilist moet u voorrang verlenen aan een voetganger op een zebrapad. Ook als een voetganger op het punt staat om over te steken. Als u niet stopt, riskeert u een boete van  € 130,- (fietser) of € 340,- (automobilist), het mogelijke leed bij een ongeval buiten beschouwing gelaten.

Contact: Koen van Neervan, tel. (076) 521 30 80 of Communicatie gemeente Heeze-Leende: (040) 22 41 465/436.

Knipoog naar Abbey Road

Zuiden minder profijt van afname files

Filecijfers eerste kwartaal 2013

De filezwaarte* daalde in het eerste kwartaal met 40 procent vergeleken met de gemiddelde filezwaarte in het eerste kwartaal over de afgelopen zeven jaar. In de regio’s Amsterdam en Utrecht hadden automobilisten het meeste profijt van de kortere files. In het zuiden van het land was dat minder goed merkbaar. Landelijk was de daling in de avondspits groter dan in de ochtendspits. [Lees meer…]

Heeze-Leende blij met steun in de rug voor A2 en A67

De gemeente Heeze-Leende ligt in de oksel van de snelwegen A67 en A2 en ervaart dagelijks de problemen van de filevorming op deze wegen.  De moties van Provinciale Staten van Brabant en Limburg zijn daarom een steun in de rug bij de jarenlange strijd om de fileproblematiek onder de bestuurlijke aandacht te brengen.
De Provinciale Staten van Brabant en van Limburg hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de bezuinigingsvoorstellen van de A67 ongedaan te maken en om te komen tot een aanpak van de A2 tussen Eindhoven en Weert.
“Wij zien deze moties als een belangrijke steun in de rug. Wij strijden er al jaren voor om de problematiek van de A2/A67 onder de bestuurlijke aandacht te krijgen,” aldus wethouder Jos van Bree. “Heeze-Leende ervaart dagelijks het niet goed functioneren van deze snelwegen. Het vele sluipverkeer gaat ten koste van de leefbaarheid. Het gaat namelijk niet alleen om grote hoeveelheden personenauto’s maar ook om zware vrachtwagens die dagelijks door de kernen Heeze, Leende en Sterksel rijden. Het zware verkeer is niet alleen desastreus voor de leefbaarheid. Ook het vestigingsklimaat voor ondernemers en nieuwe inwoners is door de slechte bereikbaarheid verre van optimaal.”
De gemeente Heeze-Leende hoopt van ganser harte dat minister Schultz van Haegen gevoelig is voor de argumenten die de beide Staten aangedragen. Zij wil graag in overleg komen met de minister om de problematiek, waar Heeze-Leende al jaren mee kampt, eindelijk op te lossen.