29 januari 2022

Inloopmarkt infrastructuur en verkeer in hal gemeentehuis

gemeente Heeze-LeendeDe afdeling voorlichting van de gemeente Heeze – Leende laat weten:

“De gemeente Heeze-Leende kent vele infrastructurele werken en projecten die ook vaak van invloed zijn op elkaar. Graag wil de gemeente haar inwoners en belangenverenigingen daarover informeren. Op donderdag 3 maart van 20.00 – 21.30 uur organiseert de gemeente Heeze-Leende in de hal van het gemeentehuis een inloopmarkt rondom infrastructuur en verkeer. Graag nodigen wij u uit voor deze avond. Langs diverse tafels kunt u tijdens deze avond informatie ophalen die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma Infrastructuur 2016-2017: de totaaloplossing verkeersproblematiek met onderwerpen als de randweg Heeze, de centrale as, de lobby verbreding A2 en A67, het urgentiegebied Sterksel, onderhoud en beheer van wegen, het oplossen van kleine ergernissen, het concept fietspadenplan en het burgerinitiatiefproject Samen mee naar de A2. Iedereen is van harte welkom tijdens deze inloopmarkt. Wij zien u graag op donderdag 3 maart tussen 20.00 en 21.30 uur.”

Tweemaal cum laude bij 193 verkeersdiploma's

Niek en Ramon

Niek Heymans en Ramon Peeters tonen hun cum laude behaalde diploma.

Op 11 april 2013 deden 193 leerlingen van de basisscholen uit Heeze, Leende en Sterksel het verkeersexamen. De organisatie in handen van het VVN, in samenwerking met politie, gemeente en KBO afdeling Heeze en Leende.  Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Twee leerlingen zijn cum laude geslaagd: Niek Heymans van de Dirk Heziusschool en Ramon Peeters van basisschool St. Jan. Zij ontvingen op woensdag 15 mei jl. uit handen van burgemeester Paul Verhoeven hun diploma, in het bijzijn van buurtbrigadier Jos de Visser.
Het theoretische gedeelte bestond uit 35 vragen, waaronder enkele pittige waarmee menig volwassene moeite zou hebben gehad. Om te slagen moesten er 22 vragen goed beantwoord worden. Iedereen slaagde voor de theorie. Het praktisch examen werd op 15 en 16 april afgenomen. Vijf leerlingen moesten hiervoor een herexamen afleggen, waarna iedereen was geslaagd.