1 december 2021

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 10

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Burgemeester Vogelslaan 3 Leende: betreft het uitbreiden van een varkenshouderij

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Oostrikkerdijk 8 Leende: betreft oprichten schuur

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • de Ambachten 116 Heeze: plaatsen dakkapel
 • Lunik t.o.v. nr. 7 en de Mandemaker naast nr. 1 Heeze: kappen van 3 bomen
 • Oostrikkerstraat 1 Leende: kappen van een boom
 • Van Tuijll van Serooskerkenlaan 2 Heeze: aan- en verbouw woonhuis

 Verleende omgevingsvergunning

 • Halfeindschestraat 3a Leende: kappen van 2 beuken
 • Laathof 14 Sterksel: wijzigen voorgevel

 Intrekking omgevingsvergunning

 • Heezerweg 22a Sterksel: betreft het oprichten van een opslag met kantine op dit adres
 • Willem Verbernestraat 11 Heeze: betreft het oprichten van een dakkapel

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 9

Bestemmingsplannen

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Renheide 6 te Leende
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 19 februari 2013 besloten om met toepassing van artikel 6.6.2 van de planregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende’ de bestemming ‘Agrarisch-Landschaps- en Natuurwaarden’ te wijzigen in de bestemming ‘Bedrijf-Agrarisch’ voor het vergroten van het bouwvlak voor het grondgebonden agrarisch bedrijf aan de Renheide 6.

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning

 • de Spinner 6, Heeze: ontwerpbeschikking verleend voor het brandveilig gebruik van bouwwerken
 • Groote Heide A2 Leende: oprichten van een ecoduct over de rijksweg A2
 • Kapelstraat 43, 43a en 43b Heeze: verbouwen van een winkelpand
 • Pastoor Gastlaan 2, Heeze: ontwerpbeschikking verleend voor het brandveilig gebruik van bouwwerken
 • Rul 15 Heeze: verbouw woonhuis

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Kapelstraat 43b Heeze: verbouw winkel
 • Kennedylaan 18 Sterksel: plaatsen van een erfafscheiding
 • Pastoor Gastlaan 7 Heeze: verbouwen van een woonhuis
 • Prins Bernhardlaan 17 Heeze: nieuwbouw woonhuis
 • Sint Jan Baptistastraat 1 Leende: brandveiliggebruik
 • Strijperstraat 19c Leende: oprichten woonhuis

Verlengen beslistermijn
Plaetse 71, Heeze: het (ver)bouwen van een bouwwerk en het uitvoeren van een werk. De nieuwe uiterste beslisdatum is 12 april 2013.

Verkeer

Ten behoeve van een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen.

 

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 8

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Geldropseweg 4, Heeze: het kappen van diverse bomen
 • Sterkselseweg 65, Heeze: het kappen van diverse bomen

Verleende omgevingsvergunningen

 • Pandijk 18a, Sterksel: oprichten van een garage/berging

Verlengen beslistermijn

 • Halfeindschestraat 3, Leende: het (ver)bouwen van een bouwwerk Locatie. De nieuwe uiterste beslisdatum is 28 maart 2013.

Melding Wet milieubeheer

 • Bruggerhuizen 2b, Leende: het wijzigen van de inrichting

Mededelingen

Nieuwe verzoeken woningbouw
Tot vaststelling van de nieuwe woonvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma woningbouw wordt geen medewerking verleend aan verzoeken uit bepaalde categorieën.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 4

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning A2 Leende-Eindhoven km. 173.1
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het realiseren van een ecoduct op de locatie A2 tussen Leende en Eindhoven km 173.1 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag van 14.00 tot 19.00 uur. Gedurende deze 6 weken kunnen schriftelijk zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders worden ingebracht.

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Hodibalduslaan 1 Heeze: plaatsen van een erf- of perceelafscheiding
 • Laathof 14 Sterksel: wijzigen van de voorgevel
 • Oostrikkerdijk 8 Leende: oprichten van een schuur
 • Ronde Bleek 8 Sterksel: wijzigen luchtwasser en wijziging dieraantallen
 • Strabrecht 1 Heeze: kappen van 29 bomen

Verleende omgevingsvergunning

 • Breedvennen 73 Leende: oprichten van een carport
 • Burgemeester Vogelslaan 3 Leende: wijzigen van de brandcompartimentering
 • Dominee Kremerstraat 7 Heeze: wijzigen constructie Nicasiushuis
 • Heezerenbosch 2 Heeze: oprichten van een garage/bergruimte
 • Peelven 8 Sterksel: plaatsen van een tijdelijke kantoorunit
 • Veestraat 10 Leende: oprichten van een schuilhut met broedplaats voor de boerenzwaluw

Beschikking intrekken vergunning reguliere procedure

 • Gemini 50 Heeze: verbouwen van woonhuis
 • Heezerenbosch 5 Heeze: oprichten van een africhtingshal
 • Heezerweg 11 Sterksel: oprichten van een luchtwasser

Kennisgeving Wabo Reiling Sterksel BV, Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet de vergunningen voor een project verlenen. Het project betreft de verandering van de vigerende vergunning en uitbreiding van capaciteiten, uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De beschikkingen zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen. De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn tot en met 1 maart 2013 in te zien bij gemeente Heeze-Leende. Tegen de beschikking kan tot en met 1 maart 2013 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden.
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en natuur, uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 19 januari 2013 tot en met 1 maart 2013 in te zien bij gemeente Heeze-Leende. Iedereen kan tot en met 1 maart 2013 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verkeerszaken

Intrekken parkeerverbod Ds. Kremerstraat, sportveldzijde
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het intrekken van het parkeerverbod, waarbij het verboden is te parkeren aan de westzijde van de Dominee Kremerstraat gedurende werkdagen, gedeelte De Laarstukken tot Berkelmanspad en het verwijderen van bord E1 (parkeerverbod) van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord met de tekst ‘ma t/m vr 08.00 – 18.00h’ 1994. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 18 januari 2013. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. Het verkeersbesluit en de situatietekening liggen tot en met 4 maart 2013 ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Verordeningen en reglementen

Evenemententerrein gemeentehuis verkeersmaatregelen
Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid wordt het gedeelte evenementterrein gemeentehuisplein (parkeerplaats) vanaf 9 januari om 07.00 uur t/m 12 februari 2013 om 24.00 uur in beide richtingen, voor alle verkeer behalve voetgangers gesloten verklaard door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 R.V.V. 1990. Verder geldt er een parkeerverbod door plaatsing van bord E1 van bijlage 1 R.V.V. 1990.

800×600

(Dit is een verkorte versie van de openbare bekendmakingen. De volledige versie vindt u op www.heeze-leende.nl.)

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }st2:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}