31 maart 2023

Statushouders ontmoeten Buurtcontactpersonen Sterksel

Geschreven door Redactie van Virtueel Plein Sterksel

w-buurtcp160913STERKSEL – Op de bijeenkomst van buurtcontactpersonen in Sterksel op woensdag 13 september was Vluchtelingenwerk Heeze-Leende uitgenodigd om wat te vertellen over een bijzondere categorie nieuwe inwoners, de statushouders.

De woorden asielzoeker, vluchteling en statushouder worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar ze betekenen allemaal wat anders. Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. Als iemand vijf jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Ondanks het warme weer waren de buurtcontactpersonen bijna allemaal aanwezig, hetgeen tekenend is voor deze enthousiaste groep onder de bezielende leiding van Wim Stolp en Wies de Haan van het Cluster Wonen, Welzijn en Zorg van de dorpsraad in Sterksel. Ook Hanke de Bresser, zij is wijkverpleegkundige en maakt deel uit van het Zorgnetwerk Sterksel en Loes de Leest van Zuidzorg, waren aanwezig.

Na een voorstelrondje, waaruit overduidelijk bleek dat de buurtcontactpersonen vaak op meerdere gebieden vrijwilliger zijn, vertelden twee statushouders, Mahmoud Bairah (links op de foto) en Shaker Alfares over hun ervaringen in Nederland en in het bijzonder over de integratie uitdagingen. Zij zijn afkomstig uit Syrië en wonen ruim twee jaar in Nederland, momenteel in Heeze. Mahmoud, 35, is vrijgezel. Shaker, ook 35 jaar, woont hier met echtgenote en vier kinderen.

Beide heren spreken al behoorlijk goed Nederlands, de voorwaarde om te kunnen integreren. Zij vertelden over hun ervaringen als wagenbouwers bij de Brabantse dag, het helpen in ’t Perron, gezinshereniging, het tolken door Mahmoud, de opleiding fysiotherapie die hij gaat volgen en over body building.

Vervolgens vertelden Guus Roijen en Marianne van Gorp van Vluchtelingenwerk Heeze-Leende, over waar zij allemaal tegenaan lopen bij hun activiteiten ‘om mensen die hier komen wonen te helpen zich hier thuis te voelen.’ Als de sleutel aan de statushouder wordt overhandigd, komt vluchtelingenwerk in beeld. Zij helpen o.a. met het inrichten van de woning, meestal met tweedehands meubeltjes, aanvragen van een uitkering, telefoon, internet, elektra, water, zorgverzekering, school en inburgeren. De bedoeling is, dat ze na 1,5 jaar zelfredzaam zijn, maar in de praktijk blijkt die termijn vaak te kort. Meerdere Sterkselnaren werken al voor vluchtelingenwerk, maar extra hulp is welkom. Er is speciaal behoefte aan een of enkele mensen met juridische achtergrond.

Statushouders mogen vrijwilligerswerk doen en dat willen ze maar wat graag. Wie tips heeft, melde zich bij Vluchtelingenwerk Heeze-Leende. Guus toonde zich blij verrast door de grote opkomst van buurtcontactpersonen. Hij bedankte voor de uitnodiging en hij denkt dat statushouders in Sterksel in een warm nest terecht komen.

Tot slot onderstreepten Mahmoud en Shaker hun grote dank voor de opvang en de kansen die zij in Nederland krijgen. ‘Wij willen heel graag wat terug doen.’