28 maart 2023

Kunst op de Talententoren

De Talententoren

De Talententoren

STERKSEL – Kunst en Cultuur educatie op basisschool de Talententoren “KU en CU”

“We willen als school de kinderen kennis laten maken met de wereld om hen heen.
Cultuur is overal! De kinderen verkennen kunst, dans, muziek, theater, erfgoed en andere culturen. Zij leren de verschillende onderdelen waarderen door zelf mee te doen met allerlei activiteiten rond kunst en cultuur.
Cultuureducatie is een verrijking voor de kinderen. De kinderen komen in aanraking met hun omgeving en leren vanuit hun creativiteit op een andere manier hier naar te kijken. Vaak presenteren zij bij cultuureducatie dingen die ze zelf samen gerealiseerd hebben en waar ze écht trots op zijn. Dingen die blijven “hangen” tot ze volwassen zijn en dat willen we bereiken!
Voor elke groep wordt jaarlijks een activiteit vanuit het KU&CU programma aangeboden, afwisselend dans of muziek, foto of video, theater of beeldende kunst. Het programma zorgt ervoor dat de kinderen in de 8 jaar basisschool elke discipline gezien en ervaren hebben.

Dit jaar hebben we school-breed gekozen voor beeldende kunst.
Elke groep krijgt 3 lessen aangeboden:
De bovenbouw werkt op 3 dinsdagmiddagen aan “kunst uit de doeken”
De onderbouw werkt 3x op vrijdagmorgen aan: “een feest van kleur”

Bovenbouw: In deze lessenreeks gaan de kinderen ontdekken hoe doeken door kunstenaar Kim steeds op een andere manier gebruikt worden. Zij gaan hiermee ook zelf aan de slag. Doek als gereedschap (ik zie ik zie wat jij niet ziet) Doeken zijn op veel manieren te gebruiken, zo kun je er 2 gaten inknippen en je bent een spook of je kunt jezelf ermee afdrogen na het douchen. In de kunstles leren de kinderen kijken naar vorm en kleur.
Doek als materiaal (levend schilderij) In deze les gaan de kinderen zelf een groot levend schilderij maken van doeken. Dit beeld zal steeds veranderen.
Doek als idee. (poetsdoekenkunst) Groep 5/6 heeft tijdens het bezoek aan het van Abbe museum al kennis gemaakt met een kunstwerk van gele poetsdoekjes. Wat zouden we op school kunnen inpakken met gele poetsdoeken? En hoe pakken we dat aan?

Onderbouw: Tijdens deze kunstlessen gaan kinderen zelf ontdekken hoe verf is ontstaan. Van zwart-wit naar kleur.
Les 1 de Oertijd: De oermens had nog geen kleuren, slechts aardetinten en zwart en wit.
o.l.v. Iris Verbakel gaan de kinderen zelf verf maken met melk als bindmiddel. Daarna wordt er een schilderij van gemaakt.
Les 2 Na zwart-wit en aardetinten werd in de middeleeuwen de kleur blauw ontdekt. Pas veel later kwamen daar andere kleuren bij, zoals rode en gele tinten. Tijdens de kunstles gaan de kinderen een eigen boekpagina inkleuren.
Les 3 Wanneer je rood, geel en blauw hebt, kun je kleuren mengen. Tijdens deze les wordt de kleurencirkel besproken en gaan de kinderen ermee aan de slag: ‘Feest van Kleur!’”

H. Catharina van Alexandrië kerk (Sterksel)

STERKSEL – Mededelingen:

Zaterdag 14 mei openen zij met een eucharistieviering het Pinksterweekeinde.
De dienst begint om 18.00 uur dus om 6 uur!
Na de dienst wordt de Kermis feestelijk geopend.

Zondag 15 mei is er een gezongen Hoogmis om 9.30 uur met medewerking van het gemengd koor.
De intenties voor dit weekeinde zijn voor ;
Jan en Bertha Reiling-Lensinck.
Ouders Tielen- van de Laar en overleden familieleden.
In dit weekeinde wordt er een open schaal collecte gehouden voor “Week Nederlandse Missionarissen.”

Op de Zondagen in de meimaand is er om 14.30 uur Rozenhoedje bidden bij het Mariakapelletje aan de Ten Brakeweg. U bent hier van harte bij uitgenodigd.

Kerkberichten Sterksel

STERKSEL – Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag is de plechtige eucharistieviering om 9.30 uur met medewerking van het gemengd koor.
Er zijn geen intenties voor deze dienst.

Op zaterdag 7 mei zullen Pieter van Beekveld en Anique Noordman
om 13.00 uur in de kerk te Sterksel een kerkelijk huwelijk sluiten.

’s Avonds is er dan geen dienst in de parochiekerk; wel is er in de kapel van Providentia een dienst om 18.30 uur.

Mededeling mistijden
“N.a.v. het vertrek van kapelaan Peter Koen hebben we een andere situatie gekregen inzake de mistijden. Daarom hebben we in het weekend van 9 en 16 april jl. overleg gehad met de kerkgangers, die toen aanwezig waren. Er is voor ruim 80% geantwoord op de gestelde vragen”, zo vertelt Pastor van Meijl.
Hiervan heeft het overgrote deel gekozen om de eucharistieviering om 19.00 uur te behouden. Een behoorlijk gedeelte koos ervoor om de viering op zaterdag in de kerk te laten vervallen als pastor W. van Meijl voorgaat in de eucharistieviering in de kapel in Providentia. Deze mensen zijn derhalve bereid om naar Providentia te komen.
Een klein percentage koos voor de eucharistieviering om 17.00 uur.

“Op grond van deze uitslag hebben we voor het volgende gekozen:
1. De zaterdagavondmis om 19.00 uur blijft gehandhaafd., behalve wanneer pater Van Meijl in de kapel van Providentia voorgaat. Dat is één keer in de maand en deze datum wordt telkens tijdig meegedeeld, zodat kerkgangers niet voor een gesloten deur komen te staan.

2. De viering in de kapel van Providentia is om 18.30 uur. In deze eucharistieviering worden de misintenties én de mededelingen, die anders in de kerk werden voorgelezen, bekend gemaakt. U kunt dus de misintenties blijven opgeven zoals u dat gewend was.

3. Op 7 mei is er om 13.00 uur een huwelijksmis in de kerk te Sterksel. Om 18.30 uur is de eucharistieviering in Providentia en zal er dus in de kerk om 19.00 uur geen viering zijn.
Op 4 juni is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia en zal er om 19.00 uur geen viering in de kerk te Sterksel zijn.
Op 18 juni is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia met medewerking van muziekgroep Gèr van Huis. Om 19.00 uur zal er geen viering zijn in de kerk te Sterksel.
Op 2 juli is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia, en geen viering in de kerk.
Op 6 augustus is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia, en geen viering in de kerk.
Op 3 september is om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia, en geen viering in de kerk.

4. Het zal even wennen zijn, maar met een beetje goede wil en inzet maken we er iets moois van. Het gaat uiteindelijk om geestelijke voeding én inspiratie op onze levensweg. We willen graag met u in overleg blijven om het zo goed mogelijk te regelen.”

Leo Pisa overleden

Leo Pisa voor de lens van Jeroen Broekmans

Leo Pisa voor de lens van Jeroen Broekmans

STERKSEL – Woensdag 23 maart is Leo Pisa op 87-jarige leeftijd overleden.
Leo Pisa was niet alleen directeur van George Pisa & Zn. Tailleurs BV in Eindhoven, maar ook van het Peter van den Braken Centrum in Sterksel. Leo Pisa was een warme persoonlijkheid. Tot op hoge leeftijd was hij kapitein op het schip in zijn bedrijf. In de weekenden was hij te vinden in het door hem opgerichte Peter van den Braken Centrum. Vrienden en bekenden wisten hem daar aan het eind van de middag te vinden voor een glas wijn en een goed gesprek.

Op 22-jarige leeftijd kwam Leo in de zaak van zijn vader, George Pisa, die zich in 1927 als kleermaker in Eindhoven had gevestigd. Onder het bewind van Leo is het bedrijf enorm gegroeid. Hij richtte zich op uniforme kleding. De eerste grote order kwam van de Politie in Eindhoven. Spoedig volgden grote orders van de Marine en andere takken Defensie: de Luchtmacht, de Landmacht en de Koninklijke Marechaussee. Het betrof ceremoniële tenues die alleen bij speciale gelegenheden worden gedragen. Het bedrijf werd geroemd om zijn vakkennis en expertise. Niet alleen vanwege het maatwerk, maar ook vanwege de vervaardiging van de nodige versierselen, die per regiment verschillen. Er volgde een grote order voor ceremoniële tenues voor de troonopvolging in 2013. Eerder, in 2002, had Pisa de opdracht verworven voor het trouwkostuum van Willem Alexander. Behalve aan het Koninklijk Huis leverde Pisa ook ceremoniële kledij aan het hof van Luxemburg en het hof van Monaco.
Vanwege het vakmanschap kloppen ook schutterijen, gilden en muziekkorpsen aan bij het bedrijf. Daarnaast ontwerpt en vervaardigt het bedrijf ook modieuze bedrijfskleding, zoals voor De Tweede Kamer en voor het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Leo Pisa had niet alleen liefde voor het tailleursvak, maar ook voor de kunst.
Al vroeg begon hij met het verzamelen van kunst. Reeds op zeventienjarige leeftijd ging hij naar Heerlen en kocht daar voor zeven gulden vijftig zijn eerste schilderijtje. Het was de schilder Peter van den Braken (1896-1979) die hem inwijdde in de kunstgeschiedenis. Toen deze zich later in Sterksel vestigde, ontstond het idee om samen een museum op te richten, het Peter van den Braken Centrum. De schilder, al op leeftijd, overleed echter drie maanden na de opening. Leo zette het museum alleen voort. Tot enkele maanden geleden heeft hij zich daar met hart en ziel voor ingezet.
Zijn verzamelbeleid richtte zich op kunstenaars die in de eerste helft van de twintigste eeuw in de omgeving van Eindhoven hebben gewoond en gewerkt. Een groot deel van de collectie is opgebouwd rond Jan Kruysen (1874-1938), die jarenlang in het schildersdorp Heeze werkzaam was en gezien wordt als de peetvader van een grote groep schilders. Niet alleen is Jan Kruysen de leermeester geweest van Peter van den Braken, maar onder andere ook van zijn zoon Antoon Kruysen (1898-1977), Martin Roestenburg (1909-1966) en Peer van den Molengraft (1922-2014). Van al deze kunstenaars heeft het Centrum werken in de collectie. Onderkant formulier
Daarnaast verzamelde Leo Pisa werken van o.a. Henriëtte Pessers (1899-1986), Hen Euverman (1918-1994), A.J. Groenewegen (1874-1963) en Cornelis le Mair (1944).

Bijzonder is dat Leo Pisa vele kunstenaars persoonlijk heeft gekend. Leo zocht Antoon Kruysen, die al vroeg naar Frankrijk was vertrokken, regelmatig op in Chartres. Ook met Peer van den Molengraft had hij een warme band. Deze had al eens een portret gemaakt van zijn vader George. Later heeft hij een portret gemaakt van Leo’s vrouw Hanneke, met het paard Iwan.

Doel van het Centrum is de herinnering aan de kunstenaars uit Eindhoven en omgeving levend te houden. Het is de verdienste van Leo Pisa dat hij zijn verzameling kunstwerken openbaar heeft gemaakt via het door hem opgerichte museum. Leo heeft vele mooie solo- en groepsexposities gemaakt. Een expositie van Peter van den Braken stond steevast iedere winter op het programma. Ook het werk van Antoon Kruysen kwam vaak aan bod. Naast exposities in het eigen museum werkte Leo vol enthousiasme mee aan exposities in onder andere Museum Kempenland, Museum Kruysenhuis in Oirschot, het Jan Heestershuis te Schijndel en het kasteel in Heeze.

Idylle in het Peter van den Braken Centrum

STERKSEL – De kunstenaars die eind 19de en begin 20ste eeuw in het schildersdorp Heeze en omliggende dorpen werkten, schilderden een geromantiseerde versie van het leven op het platteland. Zij verheerlijkten het eenvoudige boerenleven en legden uit nostalgie vast wat spoedig door de vooruitgang zou verdwijnen. In de expositie Idylle zijn daarvan voorbeelden te zien van Reinier Pijnenburg en A.J. Groenewegen. Zij schilderden in de stijl van de Haagse School.

Elias Pieter van Bommel

Elias Pieter van Bommel

In de kunstgeschiedenis wisselden een realistische weergave en een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid elkaar af. Met de expositie Idylle staat schilderkunst uit de 19de eeuw centraal, met een enkel werk uit de 17de en 18de eeuw.

In de 17de eeuw kwam het zogenaamde Italianiserende landschap in zwang. Dit was een gefantaseerd, ‘arcadisch’ landschap met vaste elementen zoals bergen, ruïnes en herders. Een fraai voorbeeld hiervan is het laat 17de-eeuwse werk van Emanuel Murant.

De Romantiek in de 19de eeuw was bij uitstek de periode waarin een ideaalbeeld van het landschap werd geschapen. Het schilderen van vee werd een apart genre. Albertus Verhoesen en Frans van Severdonck blonken hierin uit. In hun vredige taferelen verwijst niets naar het harde bestaan van de boeren. Zij gaven een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid.
Ook de stadsgezichten van bijvoorbeeld Augustus Wijnands geven een ideaalbeeld. De bouwwerken zijn weliswaar realistisch weergegeven, maar de mensen zijn expres in verhouding klein afgebeeld om de grandeur van de bouwwerken te benadrukken.

Bijzonder is het 19de-eeuwse werk van Elias Pieter van Bommel. Hij schetst een idyllisch beeld van families die zich op een zonnige dag ontspannen aan de oever van een rivier, maar toont ook een symbool van technische vooruitgang: de stoomboot.

De expositie is mogelijk gemaakt dankzij een omvangrijke bruikleen van Villa des Beaux Arts in Heeze. Deze is aangevuld met werken uit de eigen collectie.

De expositie is te zien van zaterdag 26 maart t/m zondag 1 mei 2016 in het Peter van den Braken Centrum, Heezerweg 2, Sterksel. Open zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Eerste Paasdag (27 maart) gesloten, Tweede Paasdag (28 maart) geopend.

De kerncollectie van het Peter van den Braken Centrum bestaat uit werk van Brabantse kunstenaars die in de eerste helft van de twintigste eeuw in Heeze en omgeving woonden en werkten zoals Jan Kruysen, zijn zoon Antoon Kruysen, Peter van den Braken, Henriëtte Pessers, Martin Roestenburg, A.J. Groenewegen, Hen Euverman en Peer van den Molengraft.

Niet kniezen niet zeuren, wandelschoenen aan!

STERKSEL – Duurt het te lang voordat de lente begint? Blijf vooral niet binnen zitten. Trek er op uit met het IVN, bijvoorbeeld op zondag 20 maart. Dan organiseert IVN Heeze-Leende een publiekswandeling onder het motto “Ontluikende lente”.
Onder begeleiding van een ervaren gids wandelt u door de natuur van de Lange Bleek te Sterksel. Dit gebied sluit aan bij de Herbertusbossen en de Somerense Heide. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de hoek Vlaamseweg-Lange Bleek. Deelname aan de wandeling is gratis.

Villa Elias

Villa Elias, uit archief Heemkundekring HLZ

De Lange Bleek is een prachtig natuurgebied met veel afwisseling. Enkele heidevelden, diverse bosgebieden en een mooie heuvelachtige overgang naar het Peelven. En niet te vergeten een prachtig ven met een eilandje middenin het gebied. Een aantal oude wandelpaden, die hier en daar wat moeilijk terug te vinden zijn, completeren het geheel. Het ven is bekend onder de namen Bultven of Eliasven. Midden in het gebied kunt u nog de funderingsresten van een formidabele villa aantreffen van de joodse fabrikantenfamilie Elias, waarnaar het meertje genoemd is. Het gebied kent een bewogen geschiedenis. De villa is door de Duitsers in beslag genomen en in 1944 door het verzet in brand gestoken. Wat de natuur betreft: sinds de opschoning van het ven groeit er weer gagel, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. Verder groeien er bijzondere struiken in de buurt van de vroegere villa. Het gebied wordt deels begraasd door runderen en schapen. Een uniek gebied om in lentesferen te komen.
Voor een overzicht van alle IVN-wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Voorjaarsbeurs Sterksel

SONY DSC

Kom naar de kinderbeurs in dorpshuis Valentijn in Sterksel (c) margot van den boer

STERKSEL – De lente komt er weer bijna aan, dus organiseren ze aankomende zaterdag 12 maart wederom een Kinderbeurs. Kom allen naar deze Voorjaarsbeurs in Sterksel tussen 10.00 en 12.00 uur en sla uw slag. In dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 te Sterksel.

Op deze beurs zullen allerlei baby en kinderkledingkleding in de maat 74 t/m 164, babyartikelen, binnen – en buitenspeelgoed enz. aangeboden worden, soms niet van nieuw te onderscheiden. Deze spullen worden tegen zeer scherpe prijzen te koop aangeboden. Tevens zullen er mooie, nieuwe (kraam) kado’s aangeboden worden.

De opbrengst van de beurs komt geheel ten goede voor onze goede doelen: Stichting Stop Hersentumoren, de NINA-foundation en Kika.

Ook aan de kinderen is gedacht. U kunt op uw gemak shoppen, terwijl professionele kinderanimatie uw kinderen vermaakt.

Dus doe uzelf, uw (klein)kinderen en de goede doelen een plezier en kom gezellig winkelen op de voorjaarsbeurs op zaterdag 12 maart in dorpshuis Valentijn. Voor meer informatie kunt u terecht op onze vernieuwde website: www.kinderbeurssterksel.nl .

Heeft u vragen over het bedrijventerrein Chijnsgoed?

STERKSEL – Op het bedrijventerrein Chijnsgoed in Sterksel spelen een aantal ontwikkelingen.

Onlangs heeft het bedrijf Den Ouden een aantal bedrijfsactiviteiten waaronder de composteringsactiviteiten overgenomen van Reiling B.V. BioTechParkBrabant heeft plannen om de mestvergistingsactiviteiten over te nemen van Reiling B.V..

Op 21 januari 2016 hebben beide bedrijven en de Provincie een toelichting gegeven en een aantal vragen beantwoord. Niet alle vragen zijn gesteld of beantwoord.

Heeft u vragen, stel ze via: bpchijnsgoed@heeze-leende.nl

Uw vraag wordt voorgelegd aan de Provincie, Den Ouden, BioTechParkBrabant of de gemeente.

In de meeste gevallen krijgt u via de e-mail antwoord terug. Het kan echter zijn dat u persoonlijk wordt benaderd als de vragen bijvoorbeeld specifiek over uw eigen situatie gaan. Het idee is om de vragen binnen twee weken te hebben beantwoord.

Bedrijventerrein Chijnsgoed Sterksel: kansen en zorgen

Geschreven door Redactie Virtueel Plein Sterksel

 

BioTechPark Brabant / Maris Group en Den Ouden Groep presenteren plannen.

w.marisdenoudenOp 21 januari 2016 vond een goedbezochte bijeenkomst plaats over de plannen van BioTechPark Brabant en de plannen van de Den Ouden Groep in Dorpshuis Valentijn te Sterksel.

Het BioTechPark Brabant is ‘technologie gedreven’ en gaat uit verdikte mest en groenafval via een gesloten circuit en zonder toevoeging van chemicaliën, groen gas, groene stroom en groene warmte produceren en op termijn hoogwaardige producten. Omdat via gesloten systemen wordt gewerkt zal de luchtvervuiling en de stank minimaal zijn. ‘Het stinkt niet, want dan verliezen we geld.’ Parken zoals deze worden essentieel om milieudoelstellingen te halen. De productie vindt 24 uur per dag plaats en is niet afhankelijk van zon of wind. Sterksel wordt een voorbeeld voor Nederland en andere landen. Het zet Sterksel internationaal op de kaart en het levert werkgelegenheid op. Wanneer het schone water via het riool kan worden afgevoerd, neemt het vrachtverkeer met de helft af. De helft is watertransport. Als dit kan worden gebruikt voor aquateelt op het bedrijventerrein wordt water van last tot lust. Het meten van luchtkwaliteit in de omgeving heeft geen zin, want alles wordt tijdens het proces gemeten.
Klik  http://www.maris-projects.nl/ voor de website van de Maris Group

Aldus Ruben van Maris, directeur de Maris Group uit Schijndel die het BioTechPark gaat exploiteren. Hij was de eerste spreker van de avond. De Maris Group heeft zich de laatste jaren gericht op het verwerken van afval producten naar nuttige producten. Aanvankelijk bestond dit met name uit het verwerken van organisch afval naar dier voeding. De laatste jaren richt Maris zich echter meer op duurzame energie (biogas en bio olie), hoogwaardige elementen (bijvoorbeeld uit algen) en hergebruik van producten.

Jochem Langenhuijzen sprak namens Den Ouden Groep die met ingang van 1 februari 2016 de activiteiten van Reiling Sterksel B.V. over neemt, inclusief de werknemers. Met deze overname verstevigen zij de strategische positie in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De locatie heeft een ideale geografische ligging. Daarnaast ontstaan er vele kansen door de beoogde ontwikkelingen van BioTechPark Brabant die vlekkeloos aansluiten bij hun visie om als producent van biobrandstoffen en bodemverbeteraars te groeien binnen de Benelux en Duitsland.

De Den Ouden Groep uit Schijndel heeft voor zes jaar twee hectaren gehuurd en neemt de werkzaamheden van Reiling Sterksel over. Die blijven dus naast het BioTechPark Brabant op het op het bedrijventerrein bestaan. Compostering geschiedt in de open lucht, dus zonder afdekking, maar de overlast zal beperkt zijn, want er wordt alleen openbaar groen ingenomen en geen organisch afval en we hebben een goede verwerkingsmethode. Ook hier de intentie om richting zo duurzaam mogelijke eindproducten te gaan. Op termijn willen zij ook grondstoffen leveren aan het BioTechPark. De Den Ouden Groep composteert op zeven locaties in Nederland en wie wil weten wat dat voor de omgeving betekent, wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. In het najaar komt er een open dag.
Klik HIER voor de website van de Den Ouden Groep

De derde spreker was Johan van den Hout (SP), gedeputeerde van de provincie. Hij gaf aan veel vertrouwen in de ondernemers te hebben. Met betrekking tot vergunningverlening is de rol van de provincie niet groot. De provincie toetst vergunningaanvragen aan het wettelijk kader. ‘Ik kan niet zelf iets bedenken om een vergunning af te wijzen. Alles wat ze nodig hebben valt binnen de huidige vergunning.’

Kansen, maar ook zorgen

De vierde spreker was Mathieu Moons, wethouder van de gemeente Heeze-Leende. De ontwikkelingen zijn iets om blij mee te zijn, maar er blijven zorgen, zoals het verkeer door Sterksel en Maarheeze en de vragen die blijven bij de inwoners en de dorpsraden van zowel Sterksel als Maarheeze. De wethouder zegde, naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Jos Vos, toe zich sterk te zullen maken voor één aanspreekpunt waar iedereen met vragen terecht kan.

Na de presentaties was er volop de gelegenheid om vragen te stellen en daar werd veel gebruik van gemaakt, zowel door inwoners als door de dorpsraden.

Het IVN Heeze-Leende heeft een aantal bedenkingen bij de nieuwe activiteiten op 5 januari jl. op haar website geplaatst.  Zie http://bit.ly/1UfTTSC

Op de vraag of het BioTechPark niet leidt tot nog meer varkens in de regio, antwoordt de heer Van Maris dat algenteelt het houden van varkens zelfs overbodig kan maken. Zoveel mogelijkheden zijn er met algenteelt.
Nvdr.: Algen staan vooral bekend om hun biodiesel producerend vermogen, maar ze kunnen nog veel meer. Ze zijn in staat om een heel scala aan producten te produceren die voor de mens interessant zijn. Hierbij moet je denken aan voedingscomponenten zoals eiwitten, onverzadigde vetzuren zoals omega-3 vetzuren en verschillende suikers die geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie. Maar ook kleurstoffen (β-caroteen), smaakstoffen, chemicaliën, geneesmiddelen etc. Indien algen genetisch gemodificeerd worden zijn de mogelijkheden haast eindeloos. Bron: WUR

Gaan de dorpelingen ook profiteren? De heer Van Maris geeft aan dat er sinds kort hiervoor mogelijkheden zijn. ‘We vinden elkaar wel. Weinig transport levert ook voordelen op.’

Wordt er ook ’s nachts gereden? De heer Van Maris: ‘Er zijn geen pieken. We zoeken de beste modus.’
Nvdr: ’s Nachts rijden geeft aanzienlijk grotere overlast dan nu. In de latere avond en ’s nachts is het vaak zo stil op Sterksel, dat het bijna een reden zou zijn om er te gaan wonen.

Gaan we niet dood, zonder het te weten? De heer Van Maris: We willen een voorbeeld voor de wereld zijn en de buurt en de omgeving met ons meetprotocol bewijzen dat het in orde is. We hebben dan een sterk verhaal naar de rest van de wereld.

Waarom komt de Den Ouden Group naar Sterksel? Jochem Langenhuijzen: Reiling heeft een goede positie, de strategische ligging is goed en we willen op termijn een rol spelen bij de ontwikkelingen van het BioTechPark door te zorgen voor grondstoffen voor de biovergister.

Kan er een site gemaakt worden voor het melden van klachten? Jochem Langenhuijzen: ‘Wij zijn voor persoonlijke benadering en communicatie.’

Bij herhaling kwamen er vragen over het ‘eindplaatje’. Hoe is de situatie over 3, 5 of 10 jaar? Staan er dan vijf vergisters van vijftien meter hoog? Wat is de visie? Dit hoort ook bij transparantie. De heer Van Maris geeft aan dat hij dit niet kan zeggen. We zijn een technologie gedreven bedrijf en technologische ontwikkelingen gaan snel. Het doel is maximaal upcyclen van producten.

het IVN dingt aan op andere informatie over biovergisting om de dialoog objectief te maken en hiervoor een deskundige uit te nodigen: ‘Een bakker vindt zijn eigen brood het beste.’

De Werkgroep Samen mee naar de A2 doet een oproep aan de provincie en de initiatiefnemers om een goede aansluiting op de A2 financieel mogelijk te maken.

Laatst aangepast op zondag, 24 januari 2016 18:25

Huiswerkbegeleiding

HEEZE – LEENDE – Zit je in groep 7 of 8 of middelbaar onderwijs en krijg je huiswerk? Dan kun je vanaf januari 2016 gratis deelnemen aan de huiswerkbegeleiding in het oude Rabobank pand aan de Dorpsstraat 63 in Leende. De huiswerkbegeleiding is op dinsdag van 16:00 – 17:30 uur.

Wil je deelnemen of wil je meer informatie neem dan even contact op met Marlon Korsten via marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl of 06- 20372237