31 maart 2023

Statushouders ontmoeten Buurtcontactpersonen Sterksel

Geschreven door Redactie van Virtueel Plein Sterksel

w-buurtcp160913STERKSEL – Op de bijeenkomst van buurtcontactpersonen in Sterksel op woensdag 13 september was Vluchtelingenwerk Heeze-Leende uitgenodigd om wat te vertellen over een bijzondere categorie nieuwe inwoners, de statushouders.

De woorden asielzoeker, vluchteling en statushouder worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar ze betekenen allemaal wat anders. Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. Als iemand vijf jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Ondanks het warme weer waren de buurtcontactpersonen bijna allemaal aanwezig, hetgeen tekenend is voor deze enthousiaste groep onder de bezielende leiding van Wim Stolp en Wies de Haan van het Cluster Wonen, Welzijn en Zorg van de dorpsraad in Sterksel. Ook Hanke de Bresser, zij is wijkverpleegkundige en maakt deel uit van het Zorgnetwerk Sterksel en Loes de Leest van Zuidzorg, waren aanwezig.

Na een voorstelrondje, waaruit overduidelijk bleek dat de buurtcontactpersonen vaak op meerdere gebieden vrijwilliger zijn, vertelden twee statushouders, Mahmoud Bairah (links op de foto) en Shaker Alfares over hun ervaringen in Nederland en in het bijzonder over de integratie uitdagingen. Zij zijn afkomstig uit Syrië en wonen ruim twee jaar in Nederland, momenteel in Heeze. Mahmoud, 35, is vrijgezel. Shaker, ook 35 jaar, woont hier met echtgenote en vier kinderen.

Beide heren spreken al behoorlijk goed Nederlands, de voorwaarde om te kunnen integreren. Zij vertelden over hun ervaringen als wagenbouwers bij de Brabantse dag, het helpen in ’t Perron, gezinshereniging, het tolken door Mahmoud, de opleiding fysiotherapie die hij gaat volgen en over body building.

Vervolgens vertelden Guus Roijen en Marianne van Gorp van Vluchtelingenwerk Heeze-Leende, over waar zij allemaal tegenaan lopen bij hun activiteiten ‘om mensen die hier komen wonen te helpen zich hier thuis te voelen.’ Als de sleutel aan de statushouder wordt overhandigd, komt vluchtelingenwerk in beeld. Zij helpen o.a. met het inrichten van de woning, meestal met tweedehands meubeltjes, aanvragen van een uitkering, telefoon, internet, elektra, water, zorgverzekering, school en inburgeren. De bedoeling is, dat ze na 1,5 jaar zelfredzaam zijn, maar in de praktijk blijkt die termijn vaak te kort. Meerdere Sterkselnaren werken al voor vluchtelingenwerk, maar extra hulp is welkom. Er is speciaal behoefte aan een of enkele mensen met juridische achtergrond.

Statushouders mogen vrijwilligerswerk doen en dat willen ze maar wat graag. Wie tips heeft, melde zich bij Vluchtelingenwerk Heeze-Leende. Guus toonde zich blij verrast door de grote opkomst van buurtcontactpersonen. Hij bedankte voor de uitnodiging en hij denkt dat statushouders in Sterksel in een warm nest terecht komen.

Tot slot onderstreepten Mahmoud en Shaker hun grote dank voor de opvang en de kansen die zij in Nederland krijgen. ‘Wij willen heel graag wat terug doen.’

 

Statushouders naar De Ambachten en De Tinnegieter

HEEZE – Het was voor velen even schrikken: 28 statushouders, alleenstaande mannen, naar vier huizen, twee aan De Ambachten en twee daarachter aan De Tinnegieter….Goed idee?

Rondgang levert de volgende opmerkingen:

Niet het aantal mensen dat komt lijkt het probleem, maar het feit dat het alleenstaande mannen zijn. “Komen ze uit hetzelfde land? Of kunnen het rivalen zijn?” “Wat gaan de mannen doen?”
Een veel gehoorde opmerking is dat integreren beter lukt als je in kleinere groepjes integreert. “Verdeel de mannen over de drie of liever vier kernen van het dorp. Moeten alle mensen toch in deze vier huizen verdeeld worden, neem dan gezinnen. Dat past in de wijk.”

“Het alternatief moet zijn dat de mannen beter gespreid over de gemeente opgevangen worden. Bijvoorbeeld de helft bestaande uit gezinnen (bijv 3 gezinnen) en de helft alleenstaande mannen, verspreid over de 3 kernen (bijv. Heeze 6, Leende 5 en Sterksel 4). Veel gemeenten in de omgeving vangen bijvoorbeeld per huis 4 mannen op. Deze huizen staan dan verspreid door de gemeente. Alleen op deze manier is integratie voor deze statushouders mogelijk en zal het gevoel van veiligheid bij buurtbewoners minder afnemen. Er staan voldoende kleinere leegstaande panden te koop in de gemeente die voor een goed alternatief zorgen.”

“In deze wijk zitten nu ook statushouders. Gezinnen maar ook een alleenstaande man. Dat gaat goed. Zelfs groepjes van 4 mannen in 1 huis zouden wij accepteren, maar niet 7 and niet allemaal onder nagenoeg hetzelfde dak, dat brengt teveel (terecht of onterecht) zorgen in een wijk.”

“Clustering is het problem, niet de opvang.”

“Nu zijn het 28 alleenstaande mannen. Zijn deze mannen ‘vrijgezel’ of volgt hun familie later? En waar blijven zij dan?”
Maar ook ‘hoe gaat het met de veiligheid?’ Volgens een woordvoerder van de actiegroep wil en kan de Gemeente hier geen garanties over geven.

Ook wordt gesproken over de ondoordachtheid van het plan: “De Gemeente hoort veel kritische vragen voor het eerst (zoals dagbesteding of mogelijk zelfs werkplaatsen bij Gemeente zelf).” Huisvesten is meer dan alleen een huis aanbieden.

“Waarom wordt nu gecommuniceerd? Nu is iedereen met vakantie. Je hoort dat half juli al zaken bekend waren, waarom komt dat nu pas naar buiten?”

Je hoort dat statushouders welkom zijn, maar bij veel liefst niet naast de deur. En vooral niet zoveel bij elkaar.

Volgens de documenten zou Heeze-Leende nog 35 statushouders moeten huisvesten. Ze lopen achter op het door de provincie aangereikte schema.

“Stel jezelf eens voor, je moet vluchten uit je land, zou je niet een dak boven je hoofd willen hebben?”

“De gemeente moet aan haar verplichtingen voldoen.”

De actiegroep heeft ook een facebookpagina Actie Nieuwe Hoeven en @actienieuwehoeven. Ze verwoorden: “Als actiecomité willen wij de buurt vertegenwoordigen en met de gemeente in gesprek gaan over zaken die spelen in de buurt.” En besluiten: “Bedankt voor de overweldigende reacties! Mocht je het nog niet gedaan hebben, geef je steun a.u.b. ook door via het email adres (actie.nieuwe.hoeven@outlook.com), dit is erg belangrijk zodat we je op de hoogte kunnen houden. Zorg dat je buren ook inlicht over dit nieuws (ook als ze op vakantie zijn), we hebben niet veel tijd.”

Inzet leergelden Taalcafé

HEEZE – LEENDE – Het Taalcafé is al jaren tot tevredenheid actief in Heeze-Leende. Omdat het geen opstartend project meer is, kan Cordaad geen aanspraak meer maken op fondsen, hetgeen in voorgaande jaren wel het geval was. Dit was aanleiding voor Cordaad om de gemeente te vragen om een financiële bijdrage. Er is besloten om € 6.802,50 van niet bestede middelen maatschappelijke begeleiding statushouders (Leergelden) in te zetten voor het bekostigen van het Taalcafé voor de jaren 2016, 2017, 2018. Dit betekent een bijdrage van € 2.267,50 op jaarbasis. Het college heeft hieraan wel de voorwaarde verbonden dat het Taalcafé in ’t Perron moet blijven.

Statushouders aan het werk bij Het Goed

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Werk & Inkomen en Het Goed helpen statushouders op weg naar werk.
Kringloopbedrijf Het Goed in Valkenswaard en afdeling Werk & Inkomen van de Samenwerking A2-Gemeenten slaan de handen ineen om statushouders naar werk te begeleiden. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland. Op 4 april zijn 12 deelnemers gestart in het project Goed voor elkaar. Zij gaan een jaar lang aan het werk bij Het Goed en krijgen taalles, arbeidsmarktles en individuele begeleiding. Zo hebben ze na afloop maximale kans om een baan te vinden.

De deelnemers komen vooral uit Syrië en Eritrea en wonen nu in Heeze-Leende en Valkenswaard. Ze zijn geselecteerd op taalvaardigheid en motivatie. In dit project krijgen ze alle ruimte om hun talenten te laten zien. Het Goed zorgt voor werkplekken waar de deelnemers 12 uur per week werken. Dit kan in allerlei functies: bijrijder, verkoper, goederensorteerder, reparateur, chauffeur enzovoort. De taalles (6 uur per week) en de individuele begeleiding worden verzorgd door het bedrijf Werkvloertaal. Na een half jaar werken bij Het Goed gaan de deelnemers stagelopen bij ondernemers in de regio. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Nora Faber, arbeidsmakelaar van de gemeente Valkenswaard en bereikbaar op telefoonnummer 040-208 3583.

Met dit project wil de gemeente in samenwerking met kringloopbedrijf Het Goed statushouders zo snel mogelijk naar werk begeleiden. Dit sluit aan bij de publicatie uit december 2015 ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ waarin de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) schrijft dat het leren van de taal en het vinden van werk zoveel mogelijk gelijktijdig moeten plaatsvinden. Zo hebben deze nieuwkomers meer kans om succesvol te integreren en volwaardig deel uit te gaan maken van de samenleving.