28 maart 2023

Goede Week en Pasen Sint Petrus’Banden

D'n Blaos, parochiekerk Leende (c) margot van den boer

D’n Blaos, parochiekerk Leende
(c) margot van den boer

LEENDE – “De Veertigdagentijd vordert gestaag. We gaan langzaam op naar Pasen. Mogelijk zullen er tegen die tijd nog steeds beperkingen zijn rond het aantal bezoekers en koorgezang, maar toch vieren we de Goede Week en Pasen! In onze kerk zullen de volgende vieringen worden gehouden:

– Zondag 28 maart: Palmzondag 10.00 uur Eucharistieviering
– Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
– Zondag 4 april: Eerste Paasdag 10.00 uur Eucharistieviering
– Maandag 5 april: Tweede Paasdag 10.00 uur Eucharistieviering

Wij zijn heel blij dat u met Pasen naar onze kerk wilt komen, toch willen wij u vragen om vooraf te
reserveren en uw bezoek te spreiden over Eerste Paasdag (4 april), Tweede Paasdag (5 april) en
Beloken Pasen (11 april).

Reserveren kan op de gebruikelijke manier via het parochiesecretariaat in
Leende (per e-mail of telefonisch).

Het parochiesecretariaat is hier tijdelijk elke werkdag open van 9.30 – 10.30 uur. Telefoon 040- 2061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl”

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

(c) margot van den boer

(c) margot van den boer

zaterdag 28 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof

met medewerking van het dameskoor.

 

zondag 29 december : Feest van de heilige Familie. Om 10.00 uur: hoogmis,  met medewerking van het mannenkoor.

Overleden ouders van Meijl-Verduijn en hun overleden kinderen.

Ad Bergmans.

Janus Vlassak.

Overleden ouders Jan en Frida van Dijk- Gerlings.

Intenties in het intentieboek.

Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.

 

woensdag 1 januari om 11.00 uur: hoogmis.

Overleden leden van de familie van Hendrix.

Overleden leden van de familie Emmerink.

Overleden familie van Asten-Vromans.

Harrie van Dommelen.

Clasien Weekers-Vromans.

Om zegen voor het nieuwe jaar.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende 150913-26 (32)Zaterdag 3 november om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 4 november om 10.00 uur: hoogmis.
Martinus van Engelen en Marietje van Engelen en hun zoon Frans.
Mien Valkenaars vanwege haar verjaardag.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Overleden ouders Kuijpers-de Werdt en overleden kinderen Henk en Nelly.
Piet van Meijl.
Wim Maas en Mia Maas–van den Boom.
Jan van Mierlo namens buurtschap Oostrik.
Overleden ouders Martinus Roefs en Gertruda Roefs-Thijssen.
Clasien Weekers.
Overleden ouders de Groot-van der Sande, zoon Piet en dochter Riek.

MEDEDELING:
(1) Dinsdag 6 november is er wederom `n nieuw seizoen van “Op de koffie bij de pastoor”. Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is van 10.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen van de doelgroep is van harte welkom.

(2) Op zondag 18 november om 11.30 uur: doop van Jens Schoone, zoon van Maarten Schoone en Karin Lamers, én broertje van Jordy en Lynn.