27 januari 2023

Nicasiusviering past in lange historie van Heeze

Nicasiusviering 14 juli 2013

Nicasiusviering 14 juli 2013

Onder goede weersomstandigheden vond op zondag 14 juli de jaarlijkse St. Nicasiusviering plaats bij het Nicasiuskapelletje op Kreijl te Heeze. Naast het Gemengd Koor en de Fanfare St. Nicasius verleenden ook het gilde van Sint Agatha en het Sint Jorisgilde hun medewerking.  Het Nicasiusplekske is de lokale benaming van de geboorteplek van de heilige Nicasius van Heeze (Heeze 1515 – Gorcum 1572). De kapel voor deze ‘Martelaar van Gorcum’ is gebouwd in 1947.

Nicasiuskapel  Kreijl

Nicasiuskapel Kreijl

 

 

Sport kort: uitslag Sint Jorisgilde

Ondanks of dankzij de stralende zon en hoge temperaturen zijn er zondag 7 juli veel gildebroeders en belangstellende naar het gildeterrein De Santenge komen voor de maandelijkse contactdag. Na het uitwisselen van de laatste gildenieuwtjes  bij de koffie begon het inloten voor het schieten. Er werd geschoten met het klein gildegeweer. De uitslag  was:  1. Bert Gijsbers; 2. Ralf Jacobs; 3. Jan van Lierop jr.; 4. Henk Stienen; 5. Louis Koop; 6. Henk van Stipdonk; 7. Hans Kessels; 8. Jan van Lierop jr.  Het was een geslaagde contactbijeenkomst.
Door: Rens Guitjens,  Sint Jorisgilde Heeze

Sport in het kort: schutters Sint Jorisgilde

Op zondag 5 mei 2013 was de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde Heeze. Onder een stralende zon verzamelden de gildebroeders zich onder de schutsbomen op het gildeterrein De Santen. Na loting werd er geschoten. De uitslag is als volgt:

Grootgeweer: 1. Jan Bijnen, 2 Arjan Gijsbers, 3. Jan van Lierop sr., 4. Toon Verguld.
Kleingeweer: 1. Jan Bijnen, 2. Toon Verguld, 3. Frans Verest, 4 Arjan Gijsbers, 5. Henk Stienen, 6. Arjan Gijsbers

30 april: Roer uw trom en draai uw vaandel

Roer de trom...

Roer de trom…

Op 30 april, de laatste Koninginnedag in Heeze, verzamelden zich de gilden van Sint Agatha en Sint Joris op het gemeentehuisplein voor de traditionele aubade. Voor het eerst in 130 jaar klonken nu de woorden “Vendeliers, draai uw vaandel, voor God, Koning en Vaderland”. Na de onthulling van de plaquette voor koningsboom trok het Sint Jorisgilde naar zijn eigen gildeterrein De Santen. Na de koffie en de broodjes werd er geschoten om de wisselbeker. Deze Oranje Wisselbeker van het Sint Jorisgilde (geschonken door Jan van Lierop) werd gewonnen, na 104 schoten, door Arjan Gijsbers. Vervolgens was er de gelegenheid om te schieten met het groot en klein gildegeweer. De deelnemers aan de Koningsrit maakten daar graag gebruik van. Er werden gaaien (puisten) naar beneden gehaald door Karel van Eersel, Paul Griep, Jan van Lierop jr. en Frans Verest. Een heel geslaagde Koning(inne)dag. (door Rens Guitjens)
Het Sint Jorigilde heeft sinds kort een eigen website.

 

Wim Snoeijen 50 jaar Sint Jorisgildebroeder

Wim Snoeijen 50 jaar gildebroeder, met echtgenote Lies

Wim Snoeijen 50 jaar gildebroeder, met echtgenote Lies

Op zaterdag 20 april vierde het Sint Jorisgilde Heeze zijn patroonsdag. Voor de afmars naar de Sint Martinuskerk werd Gijs Jacobs geïnstalleerd als aspirant gildebroeder. Hij zal de trom roeren. Opperdeken Peter Janssen en hoofdtamboer Renno Guitjens zetten zijn baret op en hingen zijn trom aan de koppel. Met slaande trom en vliegend vaandel trok het gilde naar de kerk. [Lees meer…]

Sint Jorisgilde viert patroonsdag

Sint Jorisgilde 1 600Zaterdag 20 april 2013 is de viering van de patroonheilige Sint Joris. Dit is een van de hoogtepunten van het Sint Jorisgilde. Het programma voor deze dag:

  • 8.45 uur – Samenkomst van de gildebroeders in het gildepaviljoen De Santen en installatie van Gijs Jacobs als aspirant gildebroeder (tamboer).
  • 9.30 uur – Heilige Mis in de kerk van de parochie Sint Martinus/St. Jan met medewerking van het  koor Levensvreugde.
  • 11.00 uur – Huldiging van de jubilaris: Wim Snoeijen 50 jaar gildebroeder.
  • 12.15 uur – Aanzitten aan de Brabantse gildekoffietafel.
  • 13.00 uur – Aansluitend aan de gildekoffietafel schieten op het gildeterrein de Santen om het Prinsschap en de Sint Joris wisselbeker. Tevens worden er enige prijzen verschoten.
  • 19.30 uur – Samenkomst van de deelnemers aan de feestavond.
  • 20.00 uur – Aanvang verrassingsavond in het gildepaviljoen de Santen, Sint Jorispad 2 te Heeze.

 

Contactdag Sint Jorisgilde in stralend lenteweer

Schutter en helper

Schutter en helper

Op zondag 7 april 2013 was de maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde. Alle gildebroeders en begunstigers verzamelden zich op het gildeterrein onder een stralende zon. Na de koffie was er de mogelijk om te schieten met het groot en klein gildegeweer.
De schutters schieten om beurten op een blok hout, de gaai of puist boven in de mast, op 16,5 meter hoogte. Wie het laatste stuk eraf schiet, is winnaar.  Alles gebeurt gezamenlijk: het laden, het grootgeweer (van 15 kilogram) op het affuit leggen, de veiligheidsregels in acht nemen enz. Al het verschoten lood vangen de schutters op in kogelvangers om het later om te smelten en opnieuw te gebruiken.
De uitslag:
– Groot geweer: 1. Ralf Jacobs, 2. Arjan Gijsbers, 3. Ralf Jacobs, 4. Jan van Lierop sr.
– Klein geweer: 1. Ralf Jacobs, 2. Jan van Lierop jr., 3. Jan van Lierop sr.
Op 20 april is de volgende contactdag van het Sint Jorisgilde.St Joris Gilde 2 500