2 juni 2023

RTG-vergadering 19 april a.s.

gemeente Heeze-Leende

Ronde Tafel Gesprek – vergadering 19 april a.s.

Datum: Maandag 19 april 2021
Tijd: 19.30  –  ± 20.15 uur
Locatie: Digitaal

De vergadering is openbaar, maar i.v.m. de coronamaatregelen c.q. ingestelde avondklok zal de vergadering digitaal plaatsvinden. De vergadering is voor belanghebbenden te volgen via de livestream.

Indien u wilt inspreken over één van de geagendeerde onderwerpen wordt u gevraagd contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@heeze-leende of telefoonnummer 06-57567058).

Klik hier om de agenda te bekijken
Klik hier om direct naar de livestream van de vergadering te gaan

Openbare raadsvergadering op maandagavond 27 mei

HEEZE – Op maandagavond 27 mei vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint om 20.15 uur, of zoveel eerder als mogelijk is, als het RTG eerder afgelopen is.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld

  • Verbeterplan Urgentiegebied de Zegge 25a in Heeze
  • Centrummanagement

Onderwerpen tijdens het opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deel onder voorbehoud advisering RTG)

  • Centrummanagement
  • Strategisch plan GRWRE 2019-2022
  • Startnotitie Regionale Energiestrategie MRE
  • Verbeterplan Urgentiegebied de Zegge 25a in Heeze
  • Begroting GRSA2

Webcast

Het RTG en de raadsvergadering zijn live te volgen via de website. Op onderstaande link vindt u niet alleen de volledige agenda, maar ook de

Bekijk hier de volledige agenda

Rondetafelgesprek en Raadsvergadering op 26 februari

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandagavond 26 februari vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De raadsvergadering begint daarna.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld:
Verkoop kavels Averbodeweg/Domein te Sterksel
Kaders voor het opstellen van het uitvoeringsplan bomen
Ontwerp Schoolstraat/Spoorlaan
Bestemmingsplan 1e partiële herziening Kom Heeze 2015
Bestemmingsplan Sterkselseweg ong (tussen 45 en 49) te Heeze
Bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2017
Beschikbaar stellen stimuleringsmaatregelen aanleg glasvezel buitengebied
Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):
Duurzaamheidsbeleid gemeente Heeze-Leende
Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018 GGD Brabant Zuid-oost
Doorontwikkeling van de organisatie

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 3 juli

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandagavond 3 juli a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint daarna.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld:
Aankoop pand Nieuwendijk
Centrumplan Leende

Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):
Jaarrekening 2016
Aankoop pand Nieuwendijk
Centrumplan Leende

Bekijk de volledige agenda op de website van de gemeente.

Spreekrecht bij rondetafelgesprekken (RTG)
Inwoners van Heeze-Leende kunnen inspreken over een inhoudelijk onderwerp (raadsvoorstel) dat op de agenda van het rondetafelgesprek* staat. Voor het spreekrecht gelden enkele spelregels:
U kunt zich voor het spreekrecht aanmelden bij de griffie van de gemeente Heeze-Leende, bij voorkeur 48 uur van te voren. Aanmelding kan zowel per email als telefonisch: e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl of 040-22 41 442.
Bij de aanmelding geeft u tevens aan over welk onderwerp u wilt inspreken en of u namens een belangengroepering inspreekt.
Aan het begin van elk inhoudelijk agendapunt vraagt de voorzitter van het RTG wie vanuit het publiek wil inspreken. Voor de insprekers is een microfoon vooraan in de raadszaal geplaatst. Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten de gelegenheid om zijn of haar visie onder de aandacht van de leden van het RTG te brengen.
Als u uw inbreng op papier heeft staan, kunt u dit vooraf ook doorsturen naar de griffie van de gemeente Heeze-Leende: e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl. Wij sturen uw inbreng door naar de RTG-leden.
Na afloop van het spreekrecht is er gelegenheid voor de leden van het RTG om vragen te stellen aan de inspreker(s). Daarna rondt de voorzitter het spreekrecht af en vindt de discussie tussen de leden van het RTG plaats.
*Het rondetafelgesprek is bedoeld om de raad in staat te stellen de nodige informatie te vergaren om zich een zo volledig mogelijk beeld en oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen die op de raadsagenda staan en burgers in staat te stellen informatie te geven, opvattingen te uiten of vragen te stellen over geagendeerde onderwerpen. Het rondetafelgesprek is een voorbereidend overleg ten behoeve van de raadsvergaderingen.