24 maart 2023

PvdA Brabant stelt vragen na aanhouding medewerkers Reiling

Naar aanleiding van de aanhouding van twee medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Reiling Sterksel heeft de PvdA Brabant vragen gesteld aan het provinciebestuur. De medewerkers zouden zijn aangehouden op verdenking van het lozen van afvalwater. De PvdA Brabant wil weten welke afvalstoffen zijn geloosd en welk gevaar dit oplevert voor de volksgezondheid en het milieu.
Provinciebestuurder Van den Hout (SP) verklaarde begint dit jaar dat de provincie ‘geen twijfels meer heeft ten aanzien van de integriteit van Reiling Sterksel’. De PvdA wil weten of het provinciebestuur nog steeds achter die uitspraak staat. Ook wil de PvdA weten of het provinciebestuur bereid is de vergunning te heroverwegen als de verdenkingen gegrond blijken te zijn.
Reiling reageerde deze week met een persbericht.

Beschikking GS op Wabovergunning Reiling ligt ter inzage

De beschikking van Gedeputeerde Staten aangaande de omgevingsvergunning (Wabo) die Reiling in Sterksel heeft aangevraagd ligt vanaf 19 januari 2013 ter inzage. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn tot en met 1 maart 2013 in te zien bij de gemeente Heeze-Leende en in het provinciehuis in Den Bosch.
De dorpsraad van Sterksel heeft in 2012 in zijn zienswijze bewaren aangevoerd tegen de aangevraagde vergunning.