2 juni 2023

Toon Bosmans stopt als wethouder

HEEZE – LEENDE – Toon Bosmans: “Na de aankondiging van onze fractievoorzitter op 16 april 2021 dat de Raadsfractie van de PvdA uit de coalitie stapt, heb ik even tijd voor mezelf genomen. De politieke mores zoals ik die ken, maakt, ondanks de waardering voor mij vanuit de partij en de vele positieve reacties van buiten, dat ik vind dat ik niet kan aanblijven als wethouder. Toch blijven zitten, past niet bij mij. Ik houd dan ook graag de eer aan mezelf en treedt terug, dat voelt nu als het meest integere wat ik kan doen.

Ik kijk met trots terug op 5 mooie jaren als wethouder in de gemeente Heeze-Leende en had deze bestuursperiode dan ook voor geen goud willen missen. Ik heb vanuit een hecht team bij kunnen dragen aan een aantal mooie ontwikkelingen en projecten (mijn bijdrage aan de Schammert in Leende, de ontwikkeling van het centrum van Heeze, de verplaatsing van de AH, weer een bieb in alle kernen en verschillende initiatieven in duurzaamheid om er maar een paar te noemen). Ik voel me zeer vereerd dat die onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid tot stand zijn gekomen of in gang zijn gezet.

De komende tijd zal ik me volledig richten op mijn andere baan als zelfstandig adviseur, maar ook meer tijd besteden aan mijn familie en vrienden. Daar verheug ik me op.

Ik wens de gemeente, het bestuur, de gemeenteraad en de medewerkers alle succes en zal vanaf enige afstand de ontwikkelingen in onze mooie gemeente blijven volgen.”

Raad en college compleet

HEEZE – LEENDE – De wethouders zijn nieuwe geïnstalleerd: Toon Bosmans (PvdA), Jan de Bruijn (LHL), Pieter van der Stek (D66) en Frank de Win (CDA). Samen met burgemeester Paul Verhoeven vormen zij het college.

wethouders 160418-7116

V.l.n.r. Pieter van der Stek, Jan de Bruijn, Frank de Win en Toon Bosmans                                         (c) margot van den boer

Toon Bosmans is de enige met wethouderservaring. Van der Stek draait al jaren mee in de raad. Voor De Bruijn en De Win is alles wat nieuwer, al draaien zij al een tijdje mee in de achterban. Niet iedereen in de nieuwe raad stond te juichen in verband met de ‘onervarenheid’ van de nieuwe wethouders. Maar de nieuwelingen mogen op cursus. En eens moet je de drempel over. Voor wethouder kun je niet studeren en het is geen baan waar je voor kunt solliciteren.

 

Wethouder volgens Wikipedia

“De functie van wethouder is enigszins te vergelijken met die van politieke ambtsdragers op landelijk en provinciaal niveau, respectievelijk een minister en een gedeputeerde. Met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders (vaak college van B&W genaamd), het dagelijks bestuur van de gemeente.

Tezamen met de gemeenteraad vormen zij het gemeentebestuur. De gemeenteraad is ook het politieke orgaan dat na de gemeenteraadsverkiezingen de wethouders kiest. In regel geldt hun verkiezing/benoeming voor een periode van vier jaar, gelijk aan de zittingstermijn van de gemeenteraad. De functie van wethouder bestaat sinds 1813. Daarvoor kenden steden soms meer dan een burgemeester ondersteund door een aantal schepenen, een term die ook in Nederland tot 1795 gebruikt werd in het kader van de schout en de schepenen, het dagelijks bestuur van een gemeente.

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. Tot 2002 bestond het monistische systeem, dat wil zeggen dat wethouders uit de raad werden gekozen en er ook lid van bleven,[1] daarmee waren zij ook automatisch inwoners van de betreffende gemeente. Sinds 2002 mogen wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad (zie: Wet dualisering gemeentebestuur) en kunnen zij ook van buiten de gemeenteraad en zelfs van buiten de gemeente worden aangetrokken.

 

Aantal

Het aantal wethouders hangt in de regel samen met het inwonertal van een gemeente. Een gemeente moet minimaal twee wethouders hebben, maar mag er niet meer hebben dan 20% van het aantal raadsleden (of niet meer dan 25% als een of meer wethouders in deeltijd werken). In praktijk is dat meestal tussen de 2 en 6 (c.q. 8).” In Heeze-Leende is dit nu met 2 parttimers (Van der Stek en Bosmans).

 

“Taakpakket

Een wethouder is gehouden te werken volgens wat de gemeenteraad kaderstellend dan wel controlerend van hem verlangt. Vaak worden veel voorkomende zaken gedelegeerd door de raad aan het college van B & W, wat deze vervolgens weer mandateert aan het ambtelijk apparaat. Hij dient de raad en de raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die voor een goed bestuur noodzakelijk zijn.”

 

Definitieve verkiezingsuitslagen bekend

HEEZE – LEENDE – Met een opkomstpercentage van 59,2% hebben 21 maart ruim 7500 mensen hun stem uitgebracht. Vorige week zijn de voorlopige uitslagen om half elf ’s avonds bekendgemaakt. Vorige week vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag vastgesteld. Deze was hetzelfde als de voorlopige uitslag.
Hieronder vindt u de raadsleden en algemene cijfers. Heeft u interesse in het complete Proces Verbaal van de verkiezingsuitslag?
Download de volledige definitieve uitslag hier https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=37&fileid=79387&f=def89dd1b7fd6cafb8b588e939015857&attachment=0
Zetelverdeling:
cda1009808_1441563606076390_868507428_nCDA
P.J.N.M. Vertogen (Peter)
mw. I.C.J.A.T. Maas (Inge)
A.J.M. Dietvorst (Ton)
J.P.T.J.N. Vos (Jos)

SAM_7172PvdA
A.H.P. Bosmans (Toon)
thVVD
R. Groenewoud (Robert)
mw. M.L. ten Hout (Miranda)
F.J.P.M. Cuijpers (Frans)
lhlLokaal Heeze-Leende
N.J.C.M. van der Palen (Nico)
J.M.M. de Turck (Jack)
D.L. Keuten (Dennis)
mw. T.C. Veldkamp (Lot)
logo

 

 

Algemeen Belang Heeze-Leende
H.J.A. Scheepers (Harrie)
Mw. M.E.W. van Breugel-Smolders (Maaike)
oud jong groen links afbDe Partij voor Oud en Jong/Groen Links
F.M.P. Maas (Frans)
Mw. A.M. Hijmans (Alide)
d66_logo emailD66
P. van der Stek (Pieter)
Algemene cijfers
Aantal kiesgerechtigden: 12943
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7584
Aantal ongeldige stemmen: 27
Aantal te verdelen zetels: 17
Kiesdeler: 445 13/17

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende 2018

HEEZE – LEENDE – Geen aardverschuiving, wel een andere grootste partij: Lokaal Heeze-Leende. Wel even alle cijfers onder voorbehoud: het zijn voorlopige tellingen.

Het zweet stond Nico van der Palen op het voorhoofd. Van spanning? “Neu… dat heeft Nico vaker.” Maar blij en trots is hij wel! Lokaal Heeze Leende kreeg 1702 stemmen.

SAM_7472

V.l.n.r. : Harrie Scheepers (ABHL), Inge Maas (CDA), Frans Cuijpers (VVD), grote overwinnaar Nico van der Palen (LHL), Pieter van der Stek (D66), Geert Verzijden (DLLP), Toon Bosmans (PvdA) en Frans Maas (PvOJ/Groen Links). Marriette van Wisse interviewt Nico vd Palen       (c) margot van den boer

Tweede grootste partij werd de huidige lijst 1: CDA met lijsttrekker Inge Maas. De VVD met lijsttrekker Frans Cuijpers kreeg 1090 stemmen en leed flink verlies. Dit wellicht mede door de komst van oud-VVDer Geert Verzijden met De Lokale Liberale Partij. DLLP kreeg 295 stemmen, net niet genoeg voor Verzijden om in de raad te komen. “Jammer, want we hebben een paar jonge partijleden die graag in de politiek willen groeien en mijn 16 jaar ervaring zou hen kunnen helpen.” D66 met Pieter van der Stek als kopman komt met één zetel in de raad. Ze kregen 580 stemmen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen                    (c) margot van den boer

 

 

 

 

De nieuwe combinatie PvOJ/Groen Links met woordvoerder Frans Maas kreeg 1035 stemmen en gaat wellicht met 2 personen in de raad. De PvdA (Lijsttrekker Toon Bosmans) kreeg 569 stemmen. Wellicht van 2 naar 1 zetel. Maar Toon zou Toon niet zijn om dit positief te weerleggen: “Yes, ik mag in de raad…”. Algemeen Belang Heeze – Leende behaalde 661 stemmen en wellicht gaan zij 2 zetels vullen.

Op zeer korte termijn zal LHL de gesprekken gaan voeren omtrent de coalitie vorming. “Er valt met iedereen te praten en rancune om wat de afgelopen periode gespeeld heeft hebben we niet. We zijn grote volwassen mensen en denken aan de toekomst.”

 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

Welk kruisje kleurt u rood? (c) margot van den boer

Welk kruisje kleurt u rood?
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Bent u eruit op wie u woensdag 21 maart gaat stemmen?

Keuze genoeg zou je zeggen, maar liefst 8 partijen doen mee. Maar wat bieden ze?

De afgelopen dagen hebben alle 8 de partijen zich aan u voorgesteld, speerpunten aangegeven, wethouderkandidaten kunnen presenteren…. De ene partij uitvoeriger dan de ander.

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke 'borden' (c) margot van den boer

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke ‘borden’
(c) margot van den boer

 

 

 

 

 

Doe er uw voordeel mee. Neem de pagina’s erbij en hopelijk komt u tot een bewuste keuze. Iedereen is anders, dus voor iedereen vast iets wat het best bij u past.

 

Veel wijsheid in het stemhokje!

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: PvdA

PvdA Heeze-Leende

SAM_7172“Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we een heel diverse kandidatenlijst met oude bekenden erop, maar zeker ook frisse, nieuwe gezichten. Dat we echt een zo breed mogelijke doorsnede hebben willen presenteren blijkt wel uit het feit dat we zowel de oudste als de jongste kandidaat hebben. Daar zit, op een haar na, 80 jaar verschil tussen. En ja, natuurlijk zijn we ook vertegenwoordigd in alle kernen.

De PvdA stelt als wethouderskandidaat haar huidige wethouder voor; te weten Toon Bosmans. Zijn verdiensten de afgelopen 2 jaar maken hem een heel logische kandidaat.
We hopen dan ook dat echt is opgevallen dat we inderdaad veel bereikt hebben; de multifunctionele accommodatie in Leende, de doorontwikkeling van de bieb en het terug op de agenda zetten van het thema duurzaamheid; we hopen dat dit vertrouwen wekt voor de toekomst. Om in beeld te komen voor een wethouderspost gaan we uit van de huidige 2 zetels en hopen er 3 te kunnen halen.

Toon Bosmans (c) margot van den boer

Toon Bosmans                                (c) margot van den boer

De PvdA Heeze-Leende ambieert een deskundig wethouder te leveren, maar we willen, nu er inmiddels 8 partijen zijn, af van de tegenstelling tussen oppositie en coalitie. We roepen de raad echt op om met een raadsprogramma op hoofdlijnen te komen, zodat het college van B&W hier uitvoering aan kan geven en verantwoording over af kan leggen.

Kort gezegd: 8 partijen op 17 zetels maken een gemeente onbestuurbaar als we in ‘voor en tegen’ en ‘oppositie vs. coalitie’ blijven denken. Spreek als raad je ambitie uit in een breed gedragen programma, zet het college van B&W nadrukkelijk aan het werk en zorg ervoor dat zij resultaten laten zien! En dus is een deskundig en ervaren bestuur noodzakelijk.

Waar de komende periode hard aan gewerkt moet worden, is het verder vorm geven van de extra taken in ‘zorg en welzijn’ zoals we die er de afgelopen 3 jaar bij hebben gekregen. En dan met name de lokale invulling. Hoe past dit het beste bij onze inwoners en zorgen we ervoor samen het verschil te maken?! Hier moeten we blijvend over in gesprek gaan.

Daarnaast moeten we de schouders eronder zetten om als Brainport-regio de eerste regio te zijn die los komt van fossiele brandstoffen en zo als eerste CO2-neutraal wordt. Die uitdaging heeft de provincie niet voor niets bij ons als slimste regio neergelegd.
Grootse opgaven die veel inzet vragen, maar die steken wij als PvdA er maar al te graag in! Hier zit ook meteen het voordeel een landelijke partij te zijn met expertise binnen handbereik.
Dergelijke opgaven zoals we die hierboven noemen, gaan eigenlijk over alle kernen heen, maar specifiek per kern is het voor ons PvdA echt van belang dat de nieuwe mfa, het dorpshuis en de school, ervoor gaan zorgen dat de Dorpstraat in Leende meer en meer tot een dorpsplein wordt. En natuurlijk is het daarvoor hard nodig dat het sluipverkeer door de kern van Leende verdwijnt. Voor Sterksel is het van belang dat de Kloostervelden worden afgerond en dat deze wijk echt bij Sterksel gaat horen met een goede fietsverbinding van de Kloostervelden naar d’n Os. Verder is voor Sterksel natuurlijk essentieel dat er duidelijkheid komt wat er op Poort 43 te gebeuren staat en wat dat voor impact heeft op de Sterkselse gemeenschap. En voor Heeze gaat de opbouw van de Bulders beginnen en dus ook van de randweg om Heeze heen. Om het verkeer in de hele gemeente aan te kunnen moet snel verder gewerkt worden aan wat de Centrale As is gaan heten. Om zo de grotere verkeersstromen buiten onze kernen te kunnen houden. En ja dan natuurlijk de verplaatsing van de AH. Wij als PvdA geven al jaren aan dat hiervoor de locatie van tankstation Schilders de ideale plek is. De komende periode moet deze verplaatsing kunnen lukken, zodat de juiste functies in de kern Heeze op de juiste plek zitten.

Aan ons de vraag om de gemeente in 100 woorden te kenschetsen.
Een landelijke gemeente in de oksel van 2 grote snelwegen en daarmee letterlijk aangehaakt aan alle stedelijke activiteit in de regio. Dat is duidelijk te zien aan hoe onze inwoners de regio gebruiken voor werk, winkelen en ontspanning. Omgekeerd is de regio hier welkom om te genieten van de rust, de natuur en het Bourgondische leven.
Samen met onze lokale cultuur o.a. in de Lindse Blaos en de Brabantse Dag levert dat een heel eigen, soms zelfs eigengereid, volkje op. Een plek om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook.

Het is mensen eigen om dat zo te willen houden en een gemeentebestuur moet zeker niet overdrijven waar zij allemaal invloed op zou hebben. Laten we dus samen ervoor zorgen dat het hier ook over 30 jaar nog uitstekend vertoeven is.
Samen maken we ten slotte de toekomst!”

 

Lees meer over PvdA in Heeze-Leende https://heezeleende.pvda.nl/

 

PvdA kandidaten gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Toon Bosmans, Heeze
Marten de Lange, Heeze
Isolde Koenen, Leende
Geert-Jan Rens,Heeze
Rosita van Geene-Nieuwenbroek, Leende
Martijn v.d. Kerkhof, Sterksel
Anje Dousma-Kunst, Heeze
Max van Hofweegen, Heeze
Caroliene Nuijts, Heeze
Koen van Kruijssen, Heeze
Nel Nijskens,Heeze
Paul Boelens, Heeze
Annemie van Asten, Heeze
Henk van Geene, Leende
Jan v.d. Schoor, Sterksel
Paul Griep, Heeze
Toine Kuiper, Leende
Gertjan Toorenspits, Heeze
Max Farjon, Leende

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke 'borden' (c) margot van den boer

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke ‘borden’
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – We mogen volgende week allemaal naar de stembus: de gemeenteraadsverkiezingen worden op 21 maart 2018 gehouden. Weet u al op wie u gaat stemmen?

We stelden een aantal vragen aan de 8 deelnemende partijen. De ingezonden antwoorden krijgt u de komende dagen. Nog niet alle partijen hebben de antwoorden gegeven.

Wellicht helpen de antwoorden u naar het juiste rijtje kandidaten.

Regionaal en provinciaal geld beschikbaar voor centrale as

pvdaHEEZE – LEENDE – PvdA Heeze-Leende laat weten: “De centrale as is een essentieel onderdeel van bereikbaarheid Zuid-Oost Brabant. Brainport gaat als een speer, dus er komt meer op ons af. De weg van Zevenhuizen achter de Poortmannen door richting Someren is door de hele regio als essentieel aangegeven voor de bereikbaarheid van Zuid-Oost Brabant. Het bereikbaarheidsakkoord is 23 juni getekend! Dat betekent dat er nu ook regionaal en provinciaal geld beschikbaar is.”

PvdA kan opnieuw niet instemmen kadernota van college

PvdA 300De PvdA-fractie Heeze-Leende geeft te kennen niet te kunnen instemmen met de door het college gepresenteerde kadernota. In een persbericht geeft de fractie een motivering van het standpunt:
“Er wordt niet voldaan aan de door de Raad vastgesteld Kaders voor de kadernota. Onder andere is het collegeprogramma ‘Alles draait om mensen’ niet in deze kadernota terug te vinden. En… er ligt geen koers, geen richting aan deze kadernota ten grondslag. Dit blijkt uit het volgende. [Lees meer…]

PvdA Heeze-Leende-Sterksel vol vertrouwen zelf de verkiezingen 2014 in

PvdA 300Tijdens de ledenvergadering van de PvdA afdeling Heeze-Leende-Sterksel is besloten om de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zelfstandig in te gaan. Er wordt niet verder gekeken naar een mogelijke progressieve combinatie of nieuwe progressieve partij. Het besluit is op de druk bezochte ledenvergadering unaniem genomen. Er is voldoende potentie om met een gedegen kandidatenlijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. De afdeling zal zich nu eerst gaan concentreren op het schrijven van een verkiezingsprogramma 2014-2018.
Bron: persbericht PvdA