24 maart 2023

Veehouders overhandigen stalsleutels aan burgemeester van Heeze-Leende

ZLTOHEEZE – Maandag 3 juli gaven veehouders van ZLTO Groote Heide en AJK Kring Eindhoven-Zuid in de gemeente Heeze-Leende de sleutels van hun stallen aan burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende. Dit op het gemeentehuis in Heeze. Met deze actie protesteren veehouders tegen de plannen van de provincie om de milieueisen aan stallen zes jaar eerder dan afgesproken fors te verscherpen. “Dat is tegen alle afspraken in”, vertelt voorzitter Mark van Kuijk van ZLTO afdeling Groote Heide. “De veehouderij investeert volop in reductie van ammoniak en fijnstof. En dat blijven we ook doen. Maar wat de provincie nu van plan is, is echt ongehoord. Zes jaar eerder dan elders in Nederland moeten veehouderijbedrijven nieuwe investeringen doen terwijl de huidige milieuvoorzieningen nog niet zijn afgeschreven. Alsof de bank plotseling tegen je zegt: los je hypotheek maar zes jaar eerder af dan afgesproken. Dit beleid gaat zeker 500 veebedrijven in Brabant de kop kosten. Honderden andere gezinnen komen onder de armoedegrens terecht.” Ook tientallen bedrijven in de gemeente Heeze-Leende dreigen het slachtoffer te worden van de ambities van de provincie. “Vandaar deze actie. Voor veel veehouders hoeft het op deze manier echt niet meer en geven de sleutel van hun stallen af bij de gemeente.” In een bijbehorende petitie vragen de veehouders aan de gemeente Heeze-Leende om haar invloed in Den Bosch aan te wenden. “Dit plan van Gedeputeerde Staten moet van tafel. Het heeft desastreuze gevolgen voor de lokale gemeenschap.” Elders in Brabant zetten veehouders een soortgelijke actie op. Dat zal uitmonden in een centrale actie op vrijdag 7 juli bij het provinciehuis in Den Bosch. Dan beslist Provinciale Staten over de plannen van GS.

De Groene academie: alle natuurcursussen in Noord-Brabant op één website!

schapen grazen op de heide (c) margot van den boer

schapen grazen op de heide
(c) margot van den boer

REGIO – Vanaf nu heeft de inwoner van Brabant één website voor alle  natuurcursussen: www.degroeneacademie.nl.

De Groene academie is het centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen in natuur en landschap samenkomen. De Groene academie is een initiatief van IVN Brabant, in samenwerking met Brabants Landschap, De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Soortenorganisaties. De website wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.

De Groene academie biedt een brede keuze in kennis en training in natuurcursussen op maat voor de natuurliefhebber, natuurvrijwilliger als de natuurkenner. Zowel natuurorganisaties als andere organisaties en zelfstandige natuurdocenten bieden hun cursussen via dit podium aan.

Betrekken bij Groen
De samenwerkende organisaties hebben de ambitie zoveel mogelijk Brabanders te betrekken bij het groen in hun directe leefomgeving en bundelen hun krachten. Vanuit deze visie is het idee ontstaan om het gezamenlijke aanbod op één plek aan te bieden.

Aanbod indienen
De Groene academie staat open voor iedereen die een natuurcursus zoekt, maar ook voor vrijwilligersorganisaties, bedrijven en docenten die cursussen op dit gebied aanbieden. Aanvullend kunnen ook groene vrijwilligers via de website geworven worden. Organisaties en bedrijven die interesse hebben om hun aanbod op de Groene academie te plaatsen, kunnen voor inloggegevens een e-mail sturen naar brabant@degroeneacademie.nl