31 maart 2023

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

Zaterdag 24 december, Kerst avond is er een gezongen eucharistieviering om 20.30 uur. Vanaf 20.15 uur zal het gemengd koor allen in stemming brengen met Kerstgezang.

Zondag 25 december
Om 9.00 uur de gezinsviering De Herdertjes mis met medewerking van zanggroep Midlife.
Om 11.00 uur is dan de hoogmis met medewerking van Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.

De intenties voor de diensten in het Kerst weekeind zijn voor:
Jan en Bertha Reiling-Lensinck
Riky Gijsbers-van Gennip namens de buurt.
Albert Jacobs
Jan en Anna Polman-van Hal en overleden familieleden.
Bert Geraets
Ouders Joep en An te Dorsthorst-Maas
Voor Gerda Kursten van haar fietsvrienden
Overleden ouders Scheepers-Engelen -de Louw
Nathalie van de Broek
Corrie Sturkenboom-Uytewaal namens de buurt
Tjeu en To Beenders-Feijten
Jan Snel en overleden familie.
Wim van Bussel i.v.m. zijn verjaardag.

Zondag 1 januari is er om 10.00 uur een gezongen eucharistieviering met medewerking van het gemengd koor.
De intenties voor deze dienst zijn voor:
Overl. ouders Eilers-Everaerts, zn Willie,
zoon en schoond. Jan en Tonnie Eilers-van der Peet

Hierna is er in dorpshuis Valentijn een nieuwjaarsreceptie om 11.00 uur.

Kapel Providentia (Sterksel)

Zaterdag 24 december
Om 17.00 uur: kerstviering met de bewoners
Om 21.30 uur: kerstviering met woord en communie.

Kempenhaeghe start bouw nieuwe zorgwoningen

Ballonnen als symbolische start

Ballonnen als symbolische start (foto Henk Pluijm, Kempenhaeghe

Op 8 oktober 2013 gaf Kempenhaeghe een feestelijk startsein voor de bouw van nieuwe zorgwoningen voor circa 175 van haar cliënten. Het gaat niet alleen om nieuwe woningen voor de cliënten, maar ook om de bouw van een nieuwe wijk op Providentia in Sterksel.

In de te bouwen wijk gaan cliënten van Kempenhaeghe wonen te midden van nieuwe inwoners. De omvorming van het rustieke Providentia tot een bijzondere woonwijk komt voort uit de behoefte om aan de cliënten van Kempenhaeghe een levendiger en gevarieerder leefomgeving te bieden.

Voorafgaand aan het feitelijk startsein memoreerden ir. N. Bomer, voorzitter raad van bestuur Kempenhaeghe, ing. F. van Groezen, directeur CRA Vastgoed en burgemeester P. Verhoeven, de lange ontstaansgeschiedenis van dit project. Kernpunt is de veranderende opvatting van inrichting van leefomgeving van de patiënten van Kempenhaeghe. Wederzijdse integratie is het sleutelwoord: patiënten wonen tussen andere dorpsbewoners en mensen uit het dorp komen in de nieuwe woningen op Kempenhaeghe wonen.
Bij de planvorming waren veel partijen betrokken: gemeente, provincie, dorpsbewoners, ondernemers/boeren, verenigingen voor natuur en milieu en verkeer enzovoort.
De nieuwe wijk kenmerkt zich door groen, ruimte en wederzijds respect. De in totaal circa 35 zorgwoningen voor zo’n 175 cliënten staan straks te midden van zo’n 180 marktwoningen (koop en huur) die verschillen in formaat, architectuur en elan. Gemeenschappelijke deler is de landelijkheid. Projectontwikkelaar CRA Vastgoed biedt nu vrije kavels aan en een eerste groep van koop- en huurwoningen.

Proviloop Kempenhaeghe voor alle betrokkenen groot succes

Veel plezier voor lopers en bewoners

Veel plezier voor lopers en bewoners

De organisatie van de Proviloop Kempenhaeghe kijkt terug op een onverwacht groot succes van het nieuwe hardloopevenement dat zondag 6 oktober in Sterksel plaatsvond. Zo’n 200 deelnemers gingen van start op een prachtig parcours over het terrein van Providentia en de bosrijke omgeving. Een bijzonder plezierige zondagmorgen voor lopers, toeschouwers en natuurlijk voor de bewoners van Kempenhaeghe die de deelnemers enthousiast aanmoedigden.

Iedereen welkom bij Providentiarun

Iedereen welkom bij Providentiarun

Kempenhaeghe organiseert voor de 24ste keer het motorweekend Providentiarun. Een spektakel van 50 motoren met zijspan waarbij enthousiaste motorrijders een ritje in de omgeving maken met bewoners van Kempenhaeghe. Het evenement vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september om 13.30 en 15.30 uur en op zondag 29 september om 10.30 uur. Iedereen is welkom om te komen kijken!

https://www.hlsnu.nl/5584/

Circus Magic komt op Providentia

Iedereen welkom

Iedereen welkom

Op zondag 7 juli 2013 komt Circus Magic naar Providentia. Een gezellig stadscircus voor jong een oud. Er zijn voorstellingen om 14.00 en 15.30 uur. Locatie: Kempenhaeghe, Evenemententerrein Albertlaan 19 in Sterksel.  De toegangsprijs is 7 euro. Kaartverkoop vanaf 12 juni  in ’t Scureken (Kempenhaeghe), Heeze en Ten Braeckezaal (Providentia) Sterksel.

Gezelligheid voor jong en oud bij kermis Providentia

Iedereen welkom

Iedereen is welkom

Op zaterdag 8 en zondag 9 juni vindt op Providentia (Kempenhaeghe) de jaarlijkse gezellige kermis plaats. Iedereen is van harte welkom op het evenemententerrein aan de Albertlaan 19 in Sterksel. De kermis is geopend van 13 tot 20 uur.

 

Open Dag Kempenhaeghe unieke kans tot kennismaken met bijzonder instituut

Internationale bekendheid

Internationale bekendheid

Op zondag 21 april 2013 mag iedereen een kijkje nemen in het ziekenhuis van Kempenhaeghe, op de school De Berkenschutse en bij de bewoners op Providentia. Het wordt een grootschalige Open Dag van 11 en 16 uur.
Kempenhaeghe heeft heel wat te laten zien. Het is een expertisecentrum voor kinderen en volwassenen die – mogelijk – een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapproblemen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen hebben. Kempenhaeghe heeft over deze aandoeningen expertise opgebouwd die bekend is tot ver over de landsgrenzen.
Een gelegenheid als deze doet zich niet vaak voor, dus is het voor bezoekers een unieke gelegenheid kennis te maken met de veelzijdigheid van dit instituut. Er is een breed scala aan activiteiten, zeker ook voor kinderen:  discodansen, een poppentheater en paardrijden in de manege, een ballonnenwedstrijd met Kempy, de mascotte van Kempenhaeghe. Muziek is er van Ger van Huis, Midlife, Mario en Els, ’t Inventielke en de Blue Band.