24 maart 2023

Boomfeestdag 14 maart 2018

Boomfeestdag in Heeze - Leende voor de 46e keer (c) margot van den boer

Boomfeestdag in Heeze – Leende voor de 46e keer
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op woensdag 14 maart wordt de Nationale Boomfeestdag gevierd. “Voor onze gemeente is dit de 46e Boomfeestdag. Het plantterrein is bij het industrieterrein De Poortmannen in Heeze. Het is te bereiken door bij De Poortmannen de Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers, tot aan de IVN vlag. Daarna rechts af en weer de eerste straat rechts. In de bedrijfshal van de firma Van de Vin zijn de IVN activiteiten van de leerlingen.”

Het thema is: “Operatie Boomfeestdag, Maak ’t Buiten Beter”

Het wordt voor veel gemeenten een spannende periode: worden de Klimaatdoelen-2020 gehaald? Gemeenten realiseren zich vaak onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze gemeentelijke

Ciel legt uit (c) foto margot van den boer

Ciel  van het IVN legt uit tijdens de binnen-activiteit
(c) foto margot van den boer

Klimaatdoelen.
Kijk er de Klimaatakkoorden van Parijs en Rotterdam maar op na! Als het aanplanten wordt gedaan met kinderen, werkt het twee kanten op:

– Kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar klimaatdoelen.

– De gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.

In samenwerking met de gemeente Heeze-Leende, die het plantterrein ter beschikking stelt en schoolgidsen van IVN Heeze-Leende, gaan 170 leerlingen van groep 7 of 7/8 uit onze gemeente struiken planten. Het is het laatste deel van de groenstrook van de nieuwe uitbereiding bij De Poortmannen. Daarnaast geeft een medewerker van de groenvoorziening van de gemeente aan de leerlingen uitleg, over het gebruik van hun gereedschap en het onderhoud van dit gebied.
Bij de binnen-activiteiten krijgen de leerlingen uitleg van IVN gidsen over insecten die leven in en om bomen.

Door het planten van een eigen struik worden de kinderen bij de natuur betrokken.
Het zelf spitten en planten van een struikje is weer een nieuwe natuurbeleving voor een kind en dit vergeet het nooit meer.
In de groenstrook om de nieuwe uitbreiding van dit industrieterrein is volop ruimte voor natuur. Het gebied wordt op natuurlijke wijze beheert, er staan inheemse bloemrijke en bes-dragende struiken, een voedselrijk leefgebied voor insecten.
“Wij nodigen U van harte uit , om op deze bijzondere dag, tussen 9.00 en 11.30 uur samen met de leerlingen enkele struiken te komen planten.”

 

Aanleg glasvezel op De Poortmannen begonnen

Eerste aansluitingen medio april (foto HLS Nu)

Eerste aansluitingen medio april (foto HLS Nu)

“De aanleg van het glasvezelnetwerk in Heeze-Leende vordert gestaag,” zo meldde Oscar Vinck, directielid van HSLnet  tijdens een speciaal belegde bijeenkomst om de pers te informeren over de voortgang van de glasvezel in Heeze-Leende.
In Heeze is de aanleg voltooid, in Leende en Sterksel nagenoeg. Zo’n 92 procent van de woningen is in huis aangesloten. Er zijn circa 3000 modems geïnstalleerd. Het netwerk draait stabiel met een beschikbaarheid van 99,9 procent.

Glashelder

Tegenslagen zijn er ook geweest. Glashelder, de provider van het eerste uur, is failliet. Volgens bronnen is de oorzaak gelegen in onderschatting van omvang van de service in de beginfase. De benodigde extra capaciteit heeft veel geld gekost. Ondanks dat spreekt directeur Oscar Vinck van HSLnet zijn bewondering uit voor het feit dat Glashelder de enige speler is geweest die in het project durfde te stappen, waar andere aanbieders de geboden kans niet grepen.

Oscar Vinck: “Over de partijen in het hele glasvezelproject bestaat soms onduidelijkheid. Je moet onderscheid maken tussen diensten (telefoon, internet, tv enz), apparatuur (POP’s, modems, kabel enz.) en de coöperatie met ledenraad, bestuur en directie enz.”

Nieuwe providers
Intussen heeft HSLnet met drie nieuwe dienstenaanbieders afspraken gemaakt: Plinq, Trined en Canal Digitaal, wat een opmaat betekent naar verdere variatie in aanbod.  Voor de afnemers komt er dus steeds meer te kiezen.
Ook worden mogelijkheden verkend van andere vormen van dienstverlening. Zo loopt er een pilot met ZuidZorg om consulten per beeldscherm te geven, iets dat met glasvezeltechniek beter kan dan met bestaande technieken.

De Poortmannen
De volgende stap ligt in de aansluiting van de drie bedrijventerreinen en buitengebieden, waar de behoefte maar ook de spreiding erg groot is. En dat bepaalt natuurlijk de kosten, die viermaal zo hoog zijn. De financiering is daarmee een flinke uitdaging. Voor de bedrijven op De Poortmannen is er goed nieuws: dankzij de bereidheid van vijf grote bedrijven om een investering te doen, kon de aanleg deze maand beginnen. Volgens verwachting is de eerste aansluiting half april actief. Voor de aangesloten bedrijven betekent dit een belangrijke verbetering van de bedrijfsprocessen. In totaal komen er op De Poortmannen 99 aansluitingen.
Kempenhaeghe, met circa 300 medewerkers een andere grote organisatie in de gemeente, is al eerder aangesloten.

Succesverhalen
Voor de verre uithoeken als Bruggerhuizen, Huisvenseweg, Pandijk en andere is volgens Oscar Vinck letterlijk en figuurlijk nog een hele weg te gaan. De graafcapaciteit is voldoende. De financiering moet echter komen van de nieuw aangesloten gebruikers. Dat vraagt tijd. Oscar Vinck: “De stemming is positief. De bijeenkomsten in Heeze en Leende zijn goed bezocht. De ledenraad is zeer betrokken en werkt hard. De reacties van gebruikers zijn positief. Dat is belangrijk voor verdere stappen.”

 

Inschrijftermijn bouwgrond bedrijven Heeze-Leende nadert einde

In bestemmingsplan De Poortmannen wordt een uitbreiding van het industrieterrein de Poortmannen gerealiseerd. De gemeente verkoopt een drietal kavels met bedrijfswoning op de Heivelden/de Kluis en een aantal kavels voor bedrijven aan de Geestakkers te Heeze. Ook is een kavel met bedrijfswoning te koop op terrein De Breedvennen. De minimale kavelgrootte bedraagt 1000 m2 en de maximale grootte 5000 m2. De gemeente levert zoveel mogelijk maatwerk, in overleg met de potentiële kopers. Na afronding van de intakegesprekken en toetsing aan de selectiecriteria ontstaat een totaalbeeld van de wensen van de bedrijven. Aan de hand hiervan wordt een verkavelingsplan gemaakt.

In de Poortmannen bestaat de mogelijkheid tot het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw. Dit geeft ondernemers de kans om gezamenlijk aan de minimale kavelgrootte te voldoen. Reageren kan dus ook als u geïnteresseerd bent in het deelnemen aan een bedrijfsverzamelgebouw.

Op www.heeze-leende.nl vindt u de uitgiftebrochure en het inschrijfformulier. De inschrijftermijn eindigt op vrijdag 16 augustus 2013 12.00 uur.