23 maart 2023

Pijpleiding bedrijventerrein Poort 43 om overlast afvoerwater te voorkomen

STERKSEL – Op bedrijventerrein Poort 43, voorheen bedrijventerrein Chijnsgoed, zijn er problemen rondom de afvoer van het water. Momenteel vindt de afvoer via de weg plaats. Omdat er bij de verwerking van mest veel afvalwater vrij komt, betekent dit dat er in de huidige situatie veel transportverkeer is, met de bijbehorende overlast. De huurders van het terrein hebben geëist dat dit water via een pijpleiding wordt afgevoerd.

Vergunning aanleg persleiding
Om op korte termijn de overlast zoveel mogelijk in te perken is het verzoek gedaan om een persleiding te mogen aanleggen op o.a. gemeentelijke gronden. Een persleiding is een leiding waar het afvoerwater door middel van pompen doorheen wordt geperst.

Hiertoe heeft BPC Chijnsgoed, de beheerder van het bedrijventerrein Poort 43, een aanvraag gedaan voor een vergunning voor de aanleg van een persleiding. Om de overlast van transporten met afvalwater op korte termijn niet méér te laten worden, is besloten om de gevraagde vergunning te verlenen.

De persleiding gaat lopen vanaf het bedrijventerrein tot aan de Grote Aa in Leende waar het afvalwater wordt geloosd. Het Waterschap heeft op basis van de aangeleverde informatie geconcludeerd dat het afvalwater van zodanige kwaliteit is dat het mag worden geloosd op het oppervlaktewater.

Omgevingsvergunning

Naast een vergunning voor de aanleg van het persriool is ook een omgevingsvergunning noodzakelijk. Het traject van de persleiding ligt namelijk over gronden waarvan het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ bepaalt dat er zonder omgevingsvergunning geen leidingen dieper dan 0,60 m mogen worden aangelegd. Dit is bij de aanleg van een persleiding wel het geval. Op 19 juli is besloten om ook deze aangevraagde vergunning te verlenen.

Overleg

Daarnaast is gemeente is nog met alle betrokken partijen in overleg over een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Poort 43 en over de ontwikkeling van de plannen van Biotechpark Brabant (BTPB).

 

Poort43: de nieuwe naam voor bedrijvenpark het Chijnsgoed te Sterksel

STERKSEL – Per 15 juli 2016 werd Bedrijvenpark Chijnsgoed te Sterksel gedoopt in de naam Poort43.
“De huurders en beheerder BPC Parkmanagement gaan gezamenlijk de activiteiten organiseren en promoten op het park onder de nieuwe naam Poort43. Daarbij behoudt elke huurder haar eigen identiteit. Op het terrein is een verzameling van bedrijven gevestigd, die samen werken aan een groene wereld. 
 
Op het park houdt men zich overwegend bezig met activiteiten op het gebied van reststoffenverwerking op een verantwoorde en duurzame manier.
Binnen Poort43 wordt gewerkt aan het omzetten van uiteenlopende reststoffen naar nieuwe energie en grond- en bouwstoffen.
enk daarbij aan het omzetten van groenafval naar tuinaarde en het leveren van gecertificeerde grond geschikt voor de weg- en waterbouw.
Uiteindelijk worden op Poort43 altijd nieuwe oplossingen gecreëerd uit uw reststoffen”, zo wordt gemeld door Poort43.
 
Kijk voor informatie en het actuele nieuws op www.poort43.nl