7 februari 2023

Kerkberichten Sterksel

STERKSEL – Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag is de plechtige eucharistieviering om 9.30 uur met medewerking van het gemengd koor.
Er zijn geen intenties voor deze dienst.

Op zaterdag 7 mei zullen Pieter van Beekveld en Anique Noordman
om 13.00 uur in de kerk te Sterksel een kerkelijk huwelijk sluiten.

’s Avonds is er dan geen dienst in de parochiekerk; wel is er in de kapel van Providentia een dienst om 18.30 uur.

Mededeling mistijden
“N.a.v. het vertrek van kapelaan Peter Koen hebben we een andere situatie gekregen inzake de mistijden. Daarom hebben we in het weekend van 9 en 16 april jl. overleg gehad met de kerkgangers, die toen aanwezig waren. Er is voor ruim 80% geantwoord op de gestelde vragen”, zo vertelt Pastor van Meijl.
Hiervan heeft het overgrote deel gekozen om de eucharistieviering om 19.00 uur te behouden. Een behoorlijk gedeelte koos ervoor om de viering op zaterdag in de kerk te laten vervallen als pastor W. van Meijl voorgaat in de eucharistieviering in de kapel in Providentia. Deze mensen zijn derhalve bereid om naar Providentia te komen.
Een klein percentage koos voor de eucharistieviering om 17.00 uur.

“Op grond van deze uitslag hebben we voor het volgende gekozen:
1. De zaterdagavondmis om 19.00 uur blijft gehandhaafd., behalve wanneer pater Van Meijl in de kapel van Providentia voorgaat. Dat is één keer in de maand en deze datum wordt telkens tijdig meegedeeld, zodat kerkgangers niet voor een gesloten deur komen te staan.

2. De viering in de kapel van Providentia is om 18.30 uur. In deze eucharistieviering worden de misintenties én de mededelingen, die anders in de kerk werden voorgelezen, bekend gemaakt. U kunt dus de misintenties blijven opgeven zoals u dat gewend was.

3. Op 7 mei is er om 13.00 uur een huwelijksmis in de kerk te Sterksel. Om 18.30 uur is de eucharistieviering in Providentia en zal er dus in de kerk om 19.00 uur geen viering zijn.
Op 4 juni is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia en zal er om 19.00 uur geen viering in de kerk te Sterksel zijn.
Op 18 juni is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia met medewerking van muziekgroep Gèr van Huis. Om 19.00 uur zal er geen viering zijn in de kerk te Sterksel.
Op 2 juli is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia, en geen viering in de kerk.
Op 6 augustus is er om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia, en geen viering in de kerk.
Op 3 september is om 18.30 uur een eucharistieviering in Providentia, en geen viering in de kerk.

4. Het zal even wennen zijn, maar met een beetje goede wil en inzet maken we er iets moois van. Het gaat uiteindelijk om geestelijke voeding én inspiratie op onze levensweg. We willen graag met u in overleg blijven om het zo goed mogelijk te regelen.”