17 september 2021

5 Manieren om weerstand tegen hulp en ondersteuning te overwinnen

HEEZE – LEENDE – Veel senioren vinden het moeilijk om hulp te vragen, zij zijn bang om een last te worden of hun onafhankelijkheid te verliezen. De realiteit is echter, dat ouder worden betekent dat de bezorgdheid en stress bij familieleden toeneemt omdat zij zich zorgen maken over de gezondheid en veiligheid van hun vader of moeder. Juist door het feit dat de kinderen aan de zijlijn staan maakt het voor hen moeilijk. De volgende tips kunnen helpen om met deze situatie om te gaan:

1. Begrijp de weerstand. Vraag je ouder of dierbare waarom hij of zij het toch zo moeilijk vindt om hulp te accepteren. Vaak beseffen ouderen niet dat ze elke vorm van hulp en ondersteuning weerstaan.
2. Licht je doelen toe. Herinner de persoon eraan dat jullie beide hetzelfde willen. Leg uit dat een beetje extra hulp kan helpen om zich zekerder te voelen.
3. Roep hulp van buitenaf in. Als een relatie met een oudere verslechterd, vraag dan tijdig om hulp van een professional. Een professional kan een waardevolle bijdrage leveren om het zelf ook langer vol te blijven houden.
4. Leg uit dat ze hierdoor langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Wanneer je je zorgen maakt of er zijn problemen, leg deze situatie voor om je bezorgdheid te uiten. In dergelijke situaties kan het raadzaam zijn om de huisarts te bezoeken en de situatie voor te leggen.
5. Respecteer de beslissing. Soms ben je het niet eens met de beslissing van je vader of moeder en dat is goed. Zolang het beoordelingsvermogen van uw dierbare familielid adequaat is, dien je, hoe moeilijk dat ook is, respect te hebben voor zijn of haar keuzes.

Bezoek ook onze website www.cordaadwelzijn.nl

Kwetsbare ouderen, risicogroep voor financieel misbruik

REGIO – Ouderen zijn kwetsbaar. Zeker als de ouderdom met gebreken komt en ze hulp van anderen nodig hebben, komt financieel misbruik vaker voor dan veel mensen denken. Maar daar kunnen we met zijn allen wél wat aan doen. Om het probleem breed onder de aandacht te brengen start staatssecretaris Van Rijn deze week een landelijke campagne tegen financieel misbruik van ouderen.

Financieel misbruik van ouderen kent vele vormen en gradaties. Zoals Linde, een 22-jarige studente die regelmatig bij haar 76-jarige tante Margreet langs gaat. Ze drinken samen koffie en vervolgens gaat Linde naar de supermarkt. Haar tante heeft het altijd prima gevonden dat haar nicht, als ‘arme student’, ook wat boodschapjes voor zichzelf doet. Maar dat liep nogal uit de hand. Het ging kwaad tot erger tot Linde voor zichzelf regelmatig kleding kocht met het bankpasje van haar tante. Ze liep tegen de lamp toen de automatische afschrijvingen van haar tante geblokkeerd werden omdat het saldo ontoereikend was.

Vooral kwetsbare ouderen zijn slachtoffer
Naast bovenstaand voorbeeld zijn er nog veel meer vormen van financieel misbruik. Denk bijvoorbeeld aan bankpasfraude, verkoop van eigendommen (zoals sieraden), diefstal uit huis (geld, spullen), gedwongen testamentswijziging of iemand financieel kort houden. Vooral kwetsbare ouderen worden het slachtoffer. Ouderen die alleen wonen, vereenzaamd zijn, aan dementie lijden. Of het nu gaat om hulp bij boodschappen, verzorging of financiën, slachtoffers zijn bijna altijd afhankelijk van degene die hen financieel misbruiken. Misbruikte ouderen durven zelf vaak niet aan de bel te trekken uit angst dat ze de hulp kwijtraken of ze zijn bang voor de confrontatie. Juist daarom is het zo belangrijk dat het onderwerp uit de taboesfeer komt.

Zo kun je helpen
Signalen van financieel misbruik zijn divers. Het kan gaan om geldgebrek, betaalachterstanden (huur, energie, rekeningen), onverklaarbare geldopnames of om de verdwijning van waardevolle spullen uit huis. Ook bij brieven van incassobureaus is waakzaamheid geboden. Als je vermoedt dat een oudere financieel wordt misbruikt, is het goed om erover te praten. Dit kan moeilijk zijn, omdat je meestal niet weet wat er precies aan de hand is. Daarnaast kan een slachtoffer het probleem verborgen willen houden. Door erover te praten, kun je samen de volgende stap bespreken of een oplossing bieden. Je kunt ook bellen met Veilig Thuis voor hulp en advies.

Voorkomen beter dan genezen
Ouderen die nog in goede gezondheid zijn, doen er verstandig aan om vooruit te denken. Hoe zijn je financiële zaken geregeld als het straks misschien wat minder gaat? Wie gaat de financiën beheren, wie doet de boodschappen en hoe worden die dan betaald? Denk daar nu al over na met een vertrouwenspersoon. Of leg je wensen bij de notaris vast. Daarnaast bieden banken kant-en-klare diensten aan om financieel misbruik te beteugelen. Denk dan aan het maken van afspraken over machtigingen op de eigen bankrekening, zogenaamde ‘zakgeldrekeningen’ en opnamelimieten.

 

Over financiële uitbuiting van ouderen praten? Bel met Veilig Thuis via 0800-2000 of bezoek www.vooreenveiligthuis.nl voor tips en advies.


Financieel misbruik staat op de tweede plaats van meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling.

Belangrijke toezegging van gedeputeerde Swinkels aan ouderenbestuurders

REGIO – Gedeputeerde Henri Swinkels van Noord-Brabant trof donderdag (17 november) in zijn eigen provinciehuis een zaal met ruim 300 boze ouderenbestuurders. De irritaties liepen hoog op tijdens het Congres “Vitaal Brabant” van de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), omdat de Provincie Noord-Brabant de subsidie aan deze organisatie wil stopzetten. Daardoor loopt de ondersteuning door honderden vrijwilligers aan duizenden ouderen gevaar en daarmee ook de directe hulp aan kwetsbare ouderen.

Nijpend
Hoe nijpend de situatie is, bleek uit de aankondiging van voorzitter Frans Slangen van het VBOB, dat deze organisatie bij het stoppen van de subsidie op 1 januari volgend jaar noodgedwongen alle activiteiten – bedoeld voor alle Brabantse ouderen, ongeacht of ze lid zijn van een seniorenvereniging – moet beëindigen. Die activiteiten bestaan o.a. uit het opleiden van vrijwilligers, zodat die toegerust zijn om ouderen te helpen, o.a. bij hun belastingaangifte en ondersteuning bij Wmo-aanvragen. Het gaat ook om andere projecten die bedoeld zijn om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Geschrokken
Henri Swinkels gaf ruiterlijk toe, dat hij schrok van deze consequentie van zijn beleid. Het college van GS wil het geld voor ouderenprojecten herverdelen en daarbij gemeentes een grotere rol laten spelen. Slangen wees erop dat de opleiding van vrijwilligers ouderenzorg bij gemeentes misschien niet in goede handen is, gezien het feit dat veel lokale besturen het geld voor zorg oppotten. “We zijn niet tegen beleidswijzigingen”, aldus Frans Slangen, “we zijn er wel tegen dat de financiële steun van de Provincie abrupt stopt, waardoor er geen behoorlijke overgangsperiode is”.

Overleg liep vast
Volgens de gedeputeerde heeft hij in overleg met het VBOB tot overgangsafspraken willen komen. Maar naar de mening van voorzitter Frans Slangen stelde dit overleg niets voor. Tijdens de discussie over dit onderwerp nam de boosheid bij de ouderenbestuurders in de zaal zienderogen toe. Sommigen van hen hielden emotionele pleidooien, waarin ze aangaven hoe vreselijk ze het vinden, dat ze hun vrijwilligerswerk zonder gedegen (bij)scholing niet meer kunnen voortzetten . Ze zien de manier waarop Gedeputeerde Staten met dit onderwerp omgaat als een miskenning van hun werk.

Steun uit België
Frans Slangen kreeg in dit debat steun van hoogleraar Dominique Verté van de Vrije Universiteit Brussel. Volgens hem is de manier waarop het VBOB werkt een schoolvoorbeeld hoe aan zelfredzaamheid van ouderen inhoud gegeven kan worden. Ook collega-hoogleraar Tinie Kardol van de Vrije Universiteit Brussel en Leo Bisschops, oud-wethouder van Best, lieten blijken niet veel begrip te hebben voor de keuzes van Gedeputeerde Staten. De hoogleraren werkten beiden mee aan het rapport “Brabantse veerkracht “, waarvan de resultaten op dit congres werden gepresenteerd. “Er is niets tegen veranderingen, maar je gooit toch geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt”, vonden ze. Kritiek was er ook op het gebrek aan flexibiliteit van lokale bestuurders. Tinie Kardol gaf een voorbeeld van zijn 80-jarige buurman, waarvoor de buurt wilde zorgen op voorwaarde dat de gemeente een alarmsysteem beschikbaar stelde. De verantwoordelijke wethouder weigerde, waarna de bejaarde man in een verzorgingscentrum terecht kwam. Leo Bisschops in antwoord op dat voorbeeld: “Wat we nodig hebben, zijn dappere bestuurders”.

Armoede in Brabant neemt toe
Uit onderzoek dat het VBOB liet doen, blijkt dat 20% van de Brabantse ouderen zich sociaal kwetsbaar voelt. 20/30 Procent heeft moeite met rondkomen en 20% van de ouderen beleeft ronduit armoede. Die cijfers zullen de komende jaren bij gelijkblijvend beleid rap verslechteren, veronderstellen de onderzoekers.

Agenda getrokken
Gedeputeerde Swinkels bleef niet onberoerd onder de kritiek. Hij zegde toe een uiterste inspanning te willen plegen om tot een oplossing te komen. Ter plekke werden de agenda’s getrokken. Dominique Verté, in België bekend als adviseur van de regering, zegde toe als bemiddelaar te willen optreden als de partijen er niet uitkomen.

GGD-onderzoek: één op de vijf ouderen heeft geen helpende hand in de omgeving

Het aantal ouderen in Zuidoost-Brabant dat hulp of zorg geeft aan familieleden, vrienden of buren is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2009 gaf één op de acht mensen hulp aan naasten, nu is dat één op de vijf. Beleid van gemeenten is er steeds meer op gericht dat burgers hun eigen kracht en hun sociaal netwerk benutten. Pas als ze het zelf niet meer redden, kunnen ze een beroep doen op voorzieningen. Echter, deze hulp van naasten is niet altijd beschikbaar in
de omgeving. Twintig procent van de ouderen geeft aan dat als men in de toekomst hulp behoeft, deze niet voor handen is. [Lees meer…]