28 september 2021

Opening St. Jan Leenderstrijp moment van traditie en vernieuwing

Jong en oud onthullen samen het nieuwe bord

Jong en oud onthullen samen het nieuwe bord (foto HLS Nu)

Op vrijdag 31 mei 2013 vond de officiële opening plaats van de nieuwe basisschool St. Jan in Leenderstrijp. Dat gebeurde tijdens een uitgebreid programma waarbij alle betrokkenen een rol speelden. Op de eerste plaats waren dat de kinderen en de leerkrachten die met zang, dans en voordracht dit heugelijke moment vierden en daarbij alle bij de bouw betrokkenen letterlijk en figuurlijk een pluim gaven. De feitelijk onthulling, het wegtrekken van een doek over een bord, was toebedeeld aan de oudste en de jongste leerlingen van de school. Dat oudsten van toen waren mevrouw Van Laarhoven-van Asten (Anneke van Asten) en Marietje Hurkmans, beiden geboren in 1919; de oudste van nu is Tessa van Asten en de jongste is Luit van der Kruis.

Samen op ontdekkingstocht

Samen op ontdekkingstocht (foto HLS Nu)

Na de vendelhulde van het gilde St. Jan zegende pastoor Van Meijl tenslotte de nieuwe school en alle aanwezigen. Daarmee werd de sterke traditie en gemeenschapszin in Leenderstrijp bestendigd en een vervolgstap gezet in de traditie van 97 jaar onderwijs in Leenderstrijp. Samen op ontdekkingstocht. De volgende mijlpaal wordt 2015 als de school honderd jaar bestaat.

Pastoor Van Meijl zegent de school en alle betrokkenen

Pastoor Van Meijl zegent de school en alle betrokkenen (foto HLS Nu)