4 februari 2023

Aanvragen lintje tijdens Lintjesregen

Lintje voor een man

Lintje voor een man

HEEZE – LEENDE – De burgemeester roept inwoners, verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen op om verdienstelijke medeburgers voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Het is mogelijk een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag of tussentijds, bijvoorbeeld een bijzonder jubileum e.d. Aanvragen Koninklijke onderscheidingen mogelijk tot 1 juli voor lintjesregen 2017.

Aanvragen koninklijke onderscheidingen

lintje 260416_8820aHEEZE – LEENDE – Burgemeester Verhoeven roept inwoners, verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen op om verdienstelijke medeburgers voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. In aanmerking komen personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Van bijzondere verdiensten is sprake indien:
* iemand zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving inspant, heeft ingespannen of anderen daarin stimuleert of heeft gestimuleerd (minimaal 15 jaar);
* iemand één of meer opvallende prestaties heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Het is mogelijk een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag of tussentijds, bijvoorbeeld een bijzonder jubileum e.d.

Aanvragen ter gelegenheid van Koningsdag moeten uiterlijk 1 juli daaraan voorafgaand te zijn ingediend.

Bij tussentijdse gelegenheden moet men rekening te houden met een termijn van 6 maanden tussen tijdstip van aanvraag en datum uitreiking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Daamen-van Lieshout van de afdeling Kabinet tel. 040-22 414 42, of e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl . Via haar kunt u ook een afspraak maken met de burgemeester om uw aanvraag toe te lichten.

Ook een lintje voor Toon de Brouwer

Ge kent 't allemaal nie alleen doen. (foto HLS Nu)

Ge kent ’t allemaal nie alleen doen. (foto HLS Nu)

Na de decoraties van vorige week ontving ook Sterkselnaar Toon de Brouwer gisteravond in dorpshuis Valentijn uit handen van burgemeester Paul Verhoeven een lintje. Halverwege de avond werd het programma onderbroken en kreeg de burgemeester het woord om in een korte toespraak de verdiensten van de decorandus op te sommen en hem het lintje op te spelden. Toon de Brouwer sprak, met zijn moeder aan zijn zijde, enkele woorden van dank tot de aanwezigen en gaf in alle bescheidenheid aan onder de indruk te zijn van de betrokkenheid van vele dorpsgenoten: “Want ge kent ’t allemaal nie alleen doen.”

Op de prinsewagen (foto HLS Nu)

Op de prinsenwagen (foto HLS Nu)

Vier lintjes voor bijzondere prestaties

Constance Jak

Constance Jak-Hanegraaf (67)

Vier inwoners van de gemeente Heeze-Leende hebben op vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen voor bijzondere verdiensten. Ze ontvingen het lintje uit handen van burgemeester Paul Verhoeven. Allen werden lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan van Maasakkers

Jan van Maasakkers (65)

De uitreiking gebeurt jaarlijks tijdens de bekende ‘lintjesregen’ op de laatste werkdag voor Koninginnedag. De uitreiking kan overigens ook plaatsvinden tijdens een bijzondere gelegenheid, die moet aansluiten bij het zwaartepunt van de verdiensten van de gedecoreerde.
Bij de uitreikingen treden burgemeesters en commissarissen van de Koningin op als vertegenwoordiger van de Kroon. De burgemeester draagt daarvoor zijn ambtsketen met het rijkswapen in plaats van het gemeentewapen aan de voorzijde.

Frits van Lieshout ()

Frits van Lieshout (74)

Bij de koninklijke onderscheiding hoort naast het lintje ook een oorkonde. Hierin staat vermeld dat Hare Majesteit de Koningin bij koninklijk besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in een van de civiele orden heeft verleend.

Theo Werkhoven ()

Theo Werkhoven (67)

Je kunt een lintje krijgen voor bijzondere prestaties. Dat geldt voor iedereen. Deze prestaties moeten zich onderscheiden door uitzonderlijke persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder moeten de verdiensten niet alleen van belang zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waarvoor de kandidaat werkt. De samenleving moet er baat bij hebben.
(foto’s Margot van den Boer)