31 maart 2023

Boswerkzaamheden SSB

HEEZE – LEENDE – REGIO – Staatsbosbeheer start in eind mei met het opruimen van stormhout in bosgebied Klaterspeel bij Maarheeze. Vanwege de grote hoeveelheid bomen die tijdens de storm in januari zijn omgewaaid, kan er nu pas worden begonnen met het opruimen van de omgewaaide bomen. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt 2 ruim weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens het opruimen van stormhout wordt hierop gelet.

klaterspeel

3500 Bomen geplant

Houtoogst vindt plaats door bijvoorbeeld verjonging. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Soms planten we daar nieuwe bomen. Staatsbosbeheer heeft afgelopen weken bijna 3500 bomen geplant aan de rand van de Strabrechtse heide, in het Leenderbos en in natuurgebied De Pan bij Maarheeze. De geplante boompjes zijn allemaal loofbomen zoals beuk, linde, hazelaar, vuilboom meidoorn en veldesdoorn. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos.

 

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer is jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Er wordt steeds zorgvuldig afgewogen welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen.

 

Paden tijdelijk minder goed begaanbaar of omgeleid

De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging door houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd. Op een enkele plek wordt een route tijdelijk omgeleid.

 

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes aanwezig zijn in het werkgebied. Ook tijdens de houtoogst wordt hier naar gekeken. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

Handhaving in de natuurgebieden

naamloosHEEZE – LEENDE – Staatsbosbeheer gaat komend weekend extra controleren op het aanlijnen van honden, wildcrossers en dumpingen. Het broedseizoen is begonnen, waardoor de natuur nu het meest kwetsbaarst is. Het is dan ook van belang dat er zo min mogelijk verstoring is in de natuurgebieden.

In deze tijd van het jaar krijgen de reeën kalfjes en maken vogels zoals fazanten en eenden hun nesten op de grond. Een loslopende hond kan de broedende vogels verstoren en zelfs wild opjagen of verwonden. Ook zijn niet alle bezoekers gediend van loslopende honden en kunnen vooral kinderen bang worden als er een hond aan komt rennen. Staatsbosbeheer zal dit weekend samen met de politie controleren op de Strabrechtse heide.

Op de Strabrechtse heide is ruim 80 hectare aangewezen als hondenlosloopgebied. Dit terrein is te bereiken via de ventweg die parallel aan de A67 loopt. In het Leenderbos is maar liefst 140 hectare aangewezen als hondenlosloopgebied wat goed te bereiken is aan de Valkenswaardseweg bij manege Molenberg. In de Kempen zijn er bij Natuurpoort TerSpegelt en natuurgebied de Pals naast Landal GreenParks ook hondenlosloop gebieden. Voor de hondenlosloopgebieden geldt dat de honden nog steeds onder appèl moeten zijn van het baasje.

Boswerkzaamheden Leenderbos

bos wandeling (c) margot van den boer

werkzaamheden Leenderbos 
(c) margot van den boer

LEENDE – Staatsbosbeheer startte midden oktober met werkzaamheden in het noordwestelijke deel van het Leenderbos. Het streven is dit jaar de werkzaamheden af te ronden. Vooral berken en naaldbomen zullen gekapt worden. Het doel van de werkzaamheden is om heide met bos te herstellen naar open heide. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet. In het begin van dit jaar is het project al van start gegaan en binnenkort zal de 2e fase van het project beginnen.

Heideverbindingszone
In de 2e fase vindt de uitbreiding van de heideverbindingszone tussen de natuurbrug over de Valkenswaardseweg en diverse heidegebieden in het Leenderbos zoals Laagveld en de Hasselsvennen. Delen van het bestaande naaldbos worden meer open en plaatselijk ontstaat vochtige en droge heide. Hiervan profiteren onder meer talloze vogels, vlinders, libellen, reptielen en amfibieën. In de open delen blijven loofbomen staan zoals zomereik en beuk.

Duurzaam bosbeheer
Het Leenderbos is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw. Hout dat niet geschikt is voor verwerking in andere producten wordt als ‘energiehout’ gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan het beheer van de natuurgebieden. Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor hout voor toekomstige generaties.

Wandel, fiets en ruiterpaden tijdelijk slechter begaanbaar
Tijdens de boswerkzaamheden worden diverse wandelroutes, fiets- en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien. Toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes en linten zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen.

Haardhoutdag Leenderbos

werken in het bos

vrijgekomen hout wordt aangeboden

LEENDE – Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 18 februari van 09.00-12.00 uur voor de vierde keer een haardhoutdag in het Leenderbos. Particulieren kunnen vooraf nu, zolang de voorraad strekt online brandhout kopen via de website van Staatsbosbeheer en het vervolgens ophalen tijdens de haardhoutdag. Het hout dat te koop wordt aangeboden in het Leenderbos is vrij gekomen tijdens boswerkzaamheden in De Kempen en bevat het FSC keurmerk van duurzaam bosbeheer.

Publiek kan online hout kopen via de website van Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl/haardhoutmaand. Online kan men een afhaalmoment kiezen tussen 09.00-12.00 uur, afhankelijk van het beschikbare aanbod. Per particulier kan 3 kubieke meter hout worden gekocht. De eiken stammen liggen in kant en klare stukken van ongeveer 2 meter langs de weg en kunnen na boeking op 18 februari direct worden opgeladen en afgevoerd. Hout verzagen of het gebruik van een motorkettingzaag op de locatie Leenderbos is niet mogelijk. Vanwege grote populariteit van het brandhout verwacht Staatsbosbeheer net als in voorgaande jaren al het beschikbare hout te verkopen. Afhaallocatie is de grote parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Valkenswaardseweg tussen Leende en Valkenswaard. Staatsbosbeheer organiseert op 18 februari in Boswachterij De Kempen bij Eersel tevens een haardhoutdag. Ook hiervoor kan men zich online aanmelden zolang de voorraad strekt.

Natuurbruggen Groote Heide en Leenderbos in tv-programma Vroege Vogels

Uitzicht vanaf natuurbrug over de A2 (c) margot van den boer

Uitzicht vanaf natuurbrug over de A2
(c) margot van den boer

LEENDE – Onlangs heeft het televisieprogramma ‘Vroege Vogels’ opnames gemaakt van de twee natuurbruggen Groote Heide en Leenderbos. De uitzending hierover staat gepland op dinsdag 12 april om 19.20 uur bij NPO 2 (Nederland 2) en geeft een beeld van deze natuurbruggen, zodat men kan zien wat er zich in deze gebieden afspeelt. Deze zijn namelijk verboden terrein voor mensen, waardoor dieren niet gestoord worden.

Beide natuurbruggen, ook wel ecoducten genoemd, zijn in 2013 aangelegd. Natuurbrug Groote Heide (over de A2) verbindt de natuurgebieden Valkenhorst en Groote Heide met elkaar en natuurbrug Leenderbos (over de N396) verbindt de natuurgebieden Valkenhorst en Leenderbos met elkaar. Beide natuurbruggen staan onder beheer van Brabants Landschap.

Natuurbruggen zijn belangrijk voor de diersoorten die in deze gebieden voorkomen. Zonder dit soort verbindingen leven deze dieren geïsoleerd in een natuurgebied, waardoor geen genen kunnen worden uitgewisseld. Op termijn ontstaat er dan inteelt. Ook zonder natuurbruggen proberen diersoorten andere gebieden te bereiken, echter met weinig kans van slagen. Ze sneuvelen vaak bij de hachelijke oversteek over een drukke weg, om over de gevolgen voor automobilisten nog maar te zwijgen.

Wolf bij Nederlandse grens gesignaleerd

Wolf (foto Alterra WUR)

Wolf (foto Alterra WUR)

Eind vorige week is op een kleine vijftien kilometer van de Nederlandse grens, in het Duitse Meppen ter hoogte van Emmen, een wolf gezien. Er zijn dankzij een zogenoemde fotoval beelden van het dier, meldde het ministerie van Milieu, Energie en Klimaat van de deelstaat Nedersaksen. [Lees meer…]