24 maart 2023

“Leegstand dreigt op het platteland”

In 2030 staat 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed leeg. Dat komt overeen met de
oppervlakte van meer dan 2.100 voetbalvelden. De verwachte leegstand van Nederlandse
boerenerven overstijgt daarmee die van kantoor- of winkelruimte. [Lees meer…]

Rapport: werk samen aan terugdringen winkelleegstand

Leegstand winkelstraat Heeze (foto HLS Nu)

Leegstand winkelstraat Heeze (foto HLS Nu)

Het probleem van leegstaande winkelpanden kan alleen opgelost worden door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid. Dit is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Winkelgebied van de Toekomst’ dat Detailhandel Nederland vandaag presenteert. Voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen worden gemeenten opgeroepen dit onderwerp op te nemen in de nieuwe coalitieakkoorden. [Lees meer…]

Gemeenten geen oog voor leegstand maatschappelijk vastgoed

Gemeenten hebben te weinig aandacht voor de snel oplopende leegstand van maatschappelijk vastgoed. Die is straks zeker zo groot als de leegstand van kantoren en winkels bij elkaar. Tot 2030 komt naar verwachting zo’n 20 miljoen vierkante meter vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft.

Dit blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling (Ministerie BZK). Maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat direct of indirect door de belastingbetaler wordt gefinancierd. Door veranderingen in het gedrag van mensen en door nieuwe wet- en regelgeving is een groot deel van dit vastgoed in de toekomst niet meer nodig. [Lees meer…]

Regio maakt scherpe keuzes in kantorenvoorraad

De 21 gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven pakken de leegstand op de kantorenmarkt samen daadkrachtig aan. Deze week hebben zij met de provincie Noord-Brabant en het SRE afspraken gemaakt over de reductie van de bouw van nieuwe kantoren in de regio. In het landelijk gebied worden de nieuwbouwmogelijkheden sterk ingeperkt en in het stedelijk gebied zijn duidelijke keuzes gemaakt voor slechts een aantal locaties waar nog nieuwbouw mogelijk is. Ten opzichte van het absolute hoogtepunt van vóór de crisis, is nu ruim 40 hectare en bijna 270.000 m² aan nieuwbouwplannen geschrapt. Het is de eerste keer dat er regiobreed afspraken zijn gemaakt over kantoren. [Lees meer…]

'Leegstand in buitengebied neemt explosief toe'

De komende jaren neemt de leegstand van gebouwen in het buitengebied toe tot circa 30 miljoen vierkante meter. Die leegstand is veel groter dan de leegstand op de kantorenmarkt, die ‘slechts’ 7 miljoen vierkante meter bedraagt. Dit meldt Edo Gies, onderzoeker van Wageningen UR, in het nieuwe NVMagazine. Gies bepleit flexibiliteit van gemeenten tegenover het vestigen van bedrijfjes op het platteland. [Lees meer…]