24 maart 2023

Projectinitiatieven gevraagd voor leefbaarheid Brabantse dorpen

De leefbaarheid in veel Brabantse dorpen staat onder druk door de gevolgen van vergrijzing, krimp, ontgroening en de trek van de jeugd van platteland naar stad. Om Brabantse burgers te activeren en te stimuleren om zelf met de leefbaarheid in hun eigen dorp aan de slag te gaan heeft de provincie Noord-Brabant de Brabantse Dorpen Derby opgezet. De campagnes in voorgaande jaren leverden veel creatieve en interessante burgerinitiatieven op die tot doel hadden om de leefbaarheid in dorpen en kleine kernen te verbeteren. Heel Brabant leefde via Omroep Brabant met de finalisten mee. Volgend jaar vindt deze Derby weer plaats. Burgers kunnen hun projectidee indienen bij de provincie, waarna een vakkundige jury de negen beste initiatieven selecteert. Zij krijgen een startbudget tot hun beschikking om hun idee in de praktijk te brengen. Omroep Brabant volgt de ontwikkelingen van de projecten in een 10-delige serie op de voet. Het doel is om in de periode augustus tot november 2013 minimaal 80 aanmeldingen binnen te krijgen van projectinitiatieven.

Crisis tempert bevolkingsgroei in Brabant

In 2012 is de Brabantse bevolking met 7.200 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei onder het niveau van de laatste jaren. Onder invloed van de financieel-economische crisis zijn vooral de geboorteaantallen teruggelopen. Ook pakten de binnen- en buitenlandse migratiesaldi iets lager uit. Samenhangend met de toenemende vergrijzing liepen de sterfteaantallen juist verder op. Op 1 januari 2013 telt Brabant bijna 2.471.000 inwoners.   [Lees meer…]

Weert schrapt opnieuw woningen

De gemeente Weert gaat opnieuw geplande woningen schrappen. Het gaat om zo’n 800 (van de 2500) woningen die tot 2025 op door de gemeente gekochte grond en op grond in particulier bezit gepland waren. De ingecalculeerde waarde van de grond die door de gemeente is aangekocht, kan hierdoor niet verzilverd worden. Welk verlies de gemeente hiervoor moet afboeken, is nog niet bekend. Dat zegt wethouder Anton Kirkels (VVD, Ruimtelijke Ordening) in een reactie op het onlangs verschenen rapport van Deloitte Real Estate. Daaruit bleek Weert rekening te moeten houden met een verlies van 15 tot 25 miljoen euro op de drie grote bouwprojecten vanwege de crisis in de vastgoedsector.
Het schrappen van bijna een derde van de woningbouwplannen is één van de maatregelen die de gemeente neemt naar aanleiding van het rapport. Bij het kiezen van de te schrappen woningen wordt serieus rekening gehouden met de woningbehoefte. Kirkels: „Er is nog steeds vraag naar sociale huurwoningen, maar met koopappartementen zullen we uitermate voorzichtig zijn. Het bouwen daarvan heeft alleen nog zin op een aantrekkelijke locatie.” Het is niet de eerste keer dat de gemeente Weert in bouwplannen schrapt. In 2011 werden al eens een kleine 1000 woningen in de ijskast gezet.
Voor het verlies op alle grondexploitaties heeft Weert momenteel nog 17,5 miljoen euro in de ‘stroppenpot’, het grootste deel (16,7 miljoen) voor woningbouw. Daar zal nog fors geld bij moeten. Kirkels: „Dat moet met vermogen dat gereserveerd was voor iets anders, dus dat wordt nog best even slikken.” Begin april komt hij met een voorstel naar de gemeenteraad.
Bron: De Limburger