19 september 2021

Nationale voorleesdagen 23 januari t/m 2 februari

NVD19-Hero-960x490-865x442HEEZE – LEENDE – “Ieder jaar vieren we in januari de Nationale voorleesdagen. Met als doel: het stimuleren van voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Ieder jaar wordt naast het Prentenboek van het Jaar ook de Prentenboeken TopTien verkozen.
In het hele land organiseren de Bibliotheken voorleesontbijtjes, want niets is lekkerder dan een boek met een beschuitje!
De Bibliotheek in Heeze is extra actief in deze periode. Zo is er op 14 januari een Inspiratie avond voor medewerkers in de kinderopvang en wordt op woensdagmorgen 30 januari een voorleesontbijt geserveerd.”

Inspiratie voor medewerkers in de Kinderopvang
Ook wanneer je dagelijks werkt met kinderen heb je behoefte aan wat extra ideeën en inzichten. Daar zorgt Bibliotheek Dommeldal dan graag voor. Tijdens de inspiratieavond op 14 januari (20.15-21.45 uur) in de Bibliotheek in ’t Perron is er veel aandacht voor de Prentenboeken TopTien. En voor het Prentenboek van het jaar: Een huis voor Harry. Pedagoog en baby- en kindergebarenspecialist, Ilse Kuijpers, laat zien op welke wijze de boeken kunnen worden gebruikt in het jaarprogramma, en bij bijzondere jaarthema’s.
De medewerkers hebben na deze bijeenkomst weer veel extra inspiratie, motivatie en tips om met plezier aan het werk te gaan. De avond is bedoeld voor medewerkers van Peuterspeelzalen, en Kinderdagverblijven, voor gastouders en voor leerkrachten van groep 1-2. Kaartjes en aanmelden op: www.bibliotheekdommeldal.nl, via de Agenda.
Voorleesontbijt
En op 30 januari is er een Voorleesontbijt in de Bibliotheek van 9.15 uur tot 10.00 uur, of van 10.30 uur tot 11.15 uur. (Groot- en gast)ouders zijn welkom met hun peuters en kleuters, om te komen luisteren en smullen van boeken en beschuitjes. De toegang is gratis. Reserveren is niet nodig.
Voorlezen
“Op de laatste dag van de Nationale Voorleesdagen, op zaterdag 2 februari lezen we, vanaf 11.30uur, in de Bibliotheek, alle jonge bezoekertjes nog een keertje extra voor uit Een huis voor Harry.”

Dommeldal-l_huisstijl-lang-grijs-oranjeDe Nationale voorleesdagen: een boekenfeest voor de kleintjes!

Tien nieuwe Boekstart voorleescoördinatoren in Dommeldal

Nieuwe voorleescoordinatoren gecertificeerdHEEZE – DOMMELDAL – Tien pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang, kregen in de Bibliotheek Heeze-Leende, door Dommeldal directeur Luc Pruijn, het certificaat uitgereikt, waarmee ze voorleescoördinator werden in de Kinderopvang.
Als Voorleescoördinator in Dommeldal gaan de pedagogisch medewerkers zich nu inzetten voor Boekstart in de eigen Kinderopvang organisaties: Kids-world in Leende, Korein in Heeze-Leende, Norlandia in Heeze en Korein in Mierlo.

Boekstart en de Bibliotheek
Bibliotheek Dommeldal ondersteunt de Kinderopvangorganisaties met advies voor het inrichten van een aantrekkelijke (voor)leesplek. Maar ook met een collectie geschikte boekjes, met deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, met het betrekken van ouders, met een voorleesplan en met deelname en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

BoekStart in de kinderopvang
BoekStart in de kinderopvang is het leesbevorderingsprogramma dat bedoeld is om bij
baby’s, dreumesen en peuters, met voorlezen het kijk- en leesgedrag te stimuleren en om de ouders te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind. Het is immers belangrijk dat de ouders thuis ook voorlezen.
Zo’n 1800 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland hebben inmiddels voorlezen een vaste plek kunnen geven in het dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Zo kunnen ouders er op vertrouwen dat Kinderopvangorganisaties met een Boekstart-Voorleescoördinator, hechten aan het belang van voorlezen.

Inspectie geeft Heeze-Leende A-status voor kinderopvang

In juni 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs de A-status voor kinderopvang toegekend aan Heeze-Leende. Dit naar aanleiding van uitgevoerde verbeterpunten. Daardoor nu wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor kinderopvang.
Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kindercentra, gastouders en gastouderbureaus. In Heeze-Leende zijn 11 locaties kinderdagverblijven, 10 locaties buitenschoolse opvang, 1 gastouderbureau en 55 gastouders actief. De gemeente heeft de verplichting om jaarlijks alle kindercentra en gastouderbureaus te inspecteren. Als uit de inspecties blijkt dat kinderopvangcentra niet
aan de eisen voldoen is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving. De gemeente dient hierover jaarlijks een verslag aan het Ministerie van Onderwijs uit te brengen.

Onderzoek
De Inspectie van het Onderwijs voert het tweedelijnstoezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uit. De Inspectie heeft in alle gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar handhaving en toezicht. Afhankelijk van het resultaat krijgen gemeenten een A, B of C status. Status A houdt in dat de gemeente haar wettelijke taak naleeft. Status B houdt in dat de gemeente haar wettelijke taak niet of onvoldoende naleeft, maar wel meewerkt aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken. Status C houdt in dat de gemeente haar wettelijke taken niet of onvoldoende naleeft en niet of onvoldoende meewerkt aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B&W.

Verbeterpunten opgepakt
Op 13 november 2012 heeft de inspectie vastgesteld dat de gemeente Heeze-Leende niet voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang. Heeze-Leende kreeg toen de status B gemeente. De reden hiervoor was dat we volgens de Inspectie niet voortvarend genoeg handhaafde. Door de inspectie zijn verbeterpunten aangegeven die in het eerste half jaar van 2013 zijn opgepakt. In juni 2013 heeft de inspectie opnieuw de kwaliteit van toezicht en handhaving beoordeeld en toen is geconstateerd dat Heeze-Leende de verbeterpunten wel heeft opgepakt.

Uitval kinderopvang niet door crisis

De neergang van de kinderopvang komt door de bezuinigingen van het kabinet en niet door de crisis. Ouders kiezen ervoor om minder uren te gaan werken om zo de prijsverhoging te compenseren. Dat zeggen de werkende ouders zelf in een enquête van FNV en Stichting Voor Werkende Ouders.

Een op de vier ouderparen meldt dat ze minder uren zijn gaan werken of dat één van de twee helemaal is gestopt. De overgrote meerderheid doet dit vanwege de hogere kosten voor kinderopvang. Gijs van Dijk, FNV-bestuurder Arbeid en Zorg: ‘Uit de cijfers blijkt nu onomstotelijk dat het niet door werkloosheid komt, maar door het beleid. Op deze manier jagen we jonge ouders van de arbeidsmarkt.’ [Lees meer…]

Verbeterpunten voor gemeentelijk toezicht peuterspeelzalen

In Heeze-Leende zijn 10 locaties kinderdagverblijven, 10 locaties buitenschoolse opvang, 1 gastouderbureau en 70 gastouders actief. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om jaarlijks alle kindercentra en gastouderbureaus te laten inspecteren door de GGD. Als kinderopvangcentra niet aan de eisen voldoen, moet de gemeente de regels handhaven. [Lees meer…]