7 juni 2023

TV kerkdienst op zondag 7 maart vanuit de parochiekerk in Soerendonk

Eucharistieviering op tv        (c)margot van den boer

Eucharistieviering op tv (c)margot van den boer

REGIO – Er vinden weer kerkdiensten plaats in de kerken van Cranendonck en Heeze-Leende, waarbij de afspraken met de bisschoppen en de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand en geen samenzang worden nageleefd. In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores nog het hele jaar om de week een kerkdienst opnemen en op TV uitzenden in de hoop vooral oudere, zieke en kwetsbare parochianen te blijven bereiken en te blijven bemoedigen. De pastores van Cranendonck en Heeze-Leende hopen dat u samen met hen in de kerk en op TV weer samen wil komen rond de levende Heer. 

 

De kerkdienst van zondag 7 maart zal vanuit de parochiekerk Sint Jan Onthoofding in Soerendonk worden uitgezonden. Deze dienst zal in het teken staan van de derde zondag in de Veertigdagentijd. In deze dienst zullen de voorgangers samen bidden, voorlezen uit de Bijbel, een verkondiging houden en aandacht schenken aan de bij de voorgangers opgegeven intenties uit de geloofsgemeenschappen. 

 

De dienst wordt op zondag 7 maart vanaf 11.00 uur uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Horizon en is ook terug te kijken via www.rtvhorizon.nl.

Op zondagmiddag wordt deze dienst ieder uur herhaald op het televisiekanaal van RTV Horizon.

Kerkdiensten tijdens de Kerstdagen op TV Horizon

D

Voorgangers in de protestantse kerk Heeze             (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – CRANENDONCK – Op dinsdag 15 december hebben de Nederlandse bisschoppen helaas moeten besluiten dat vanwege de strenge lockdown regels in het kader van het coronavirus er op Kerstavond dit jaar geen publieke vieringen in de rooms-katholieke kerken zullen plaatsvinden. Zij willen hiermee voorkomen dat veel mensen zich op kerstavond gaan verplaatsen. 

 

Dit besluit heeft tot gevolg dat de vieringen in de rooms-katholieke kerken van Cranendonck en Heeze-Leende op kerstavond komen te vervallen. Op Eerste en Tweede Kerstdag vinden er wél vieringen plaats in de rooms-katholieke kerken, waarbij de afspraken met de bisschoppen en de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand, vooraf reserveren en geen samenzang worden nageleefd. 

 

In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores van Cranendonck en Heeze-Leende op Kerstavond en tijdens de Kerstdagen een kerkdienst op TV uitzenden in de hoop vooral oudere, zieke en kwetsbare parochianen ook tijdens dit christelijke Hoogfeest te blijven bereiken en te blijven bemoedigen. 

 

Op Kerstavond (vanaf 19.00 uur) en op Eerste Kerstdag (tussen 10.00 uur en 14.00 uur) wordt ieder heel uur de TV-kerkdienst uitgezonden die vooraf door de pastores vanuit de sfeervol versierde protestantse kerk in Heeze is opgenomen. In deze dienst zullen de voorgangers samen bidden, het Kerstverhaal voorlezen uit de Bijbel, een verkondiging houden en aandacht schenken aan de bij de voorgangers opgegeven intenties uit de geloofsgemeenschappen. 

 

Op Tweede Kerstdag zendt TV Horizon tussen 10.00 uur en 14.00 uur de kerkdienst van Eerste Kerstdag vanuit de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Budel uit. 

 

Alle diensten worden uitgezonden via het televisiekanaal van RTV Horizon en zijn ook terug te kijken via www.rtvhorizon.nl.

 

De pastores van Cranendonck en Heeze-Leende hopen dan ook dat u ook tijdens deze bijzondere Kerstdagen met hen in de kerk en op TV weer samen wil komen rond de levende Heer.

 

Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

RK Kerk Sterksel (c) margot van den boer

RK Kerk Sterksel
(c) margot van den boer

STERKSEL – Iedere zondag zendt RTV Horizon een gebedsviering uit om 11 .00 uur waar ook aandacht is voor de intenties van uit Sterksel.

De opgegeven intentie  van uit Sterksel voor de dienst van zondag 24 mei:

Voor  Jan en Anna Polman-van Hal en overleden familie.

 

Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Voor misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

 

 

Vormsel Heeze

HEEZE – De voorbereidingen van het vormsel gaan vanaf dit jaar anders dan in het verleden, vanaf nu vinden de voorbereiding op het Vormsel niet meer plaats op de scholen maar wordt dit buitenschools gedaan in de parochie. Tevens zal met ingang van het nieuwe schooljaar de vormseltoediening nog maar eens per 2 jaar plaatsvinden.

Op zaterdag 25 november 2017 om 19.00 uur zal Mgr. R. Mutsaerts naar Heeze komen voor de toediening van het sacrament van het Vormsel aan jongens en meisjes die in de groepen 7 en 8 van de basisschool zitten.

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee “ja” tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest.

Aanmelden
Hiervoorkunt u het inschrijfformulier http://www.parochienicasius.nl/images/OPGAVE_FORMULIER_VORMSEL_2017_Parochie_H.docx  invullen en afgeven aan de pastorie Jan Deckerstraat 22 te Heeze of door te mailen naar vormsel@parochienicasius.nl.

 

AANMELDEN VOOR 1 SEPTEMBER 2017

Voorbereiding
De voorbereiding vindt plaats in het Martinushonk aan de linkerkant van de Martinuskerk (Jan Deckersstraat 24).
“We starten op 4 september om 20.00 uur met een ouderavond. Voor de kinderen vindt de voorbereiding steeds plaats op maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur. Met uitzondering van zondag 10 september waar de kinderen zich gaan voor stellen aan elkaar en al de andere mensen in de kerk. De kosten voor het gehele traject bedragen €40,-
Na het vormsel gaat het door
Bij het vormsel hoort ook een vervolgtraject: De laatste twee dinsdagavonden vinden plaats na het vormsel, in samenwerking met de M25 groep. Daarnaast gaan we met de hele groep naar de Power of Fire-dag in Den Bosch.  Ook bieden we de mogelijkheid om verder te gaan in van onze parochie!
Alvast opzoeken…
“Als u uw kind wilt aanmelden, hebben we enkele gegevens nodig over de doop van uw kind. We vragen u naar de parochie, de plaats en de datum van het doopsel. Wij verzoeken u deze gegevens bij de aanmelding te vermelden. Vaak staan deze gegevens vermeld in het trouwboekje.
Hopelijk mogen we u, op de ouderavond 4 september om 20:00 uur in het Martinushonk begroeten.”

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

Zaterdag 24 december, Kerst avond is er een gezongen eucharistieviering om 20.30 uur. Vanaf 20.15 uur zal het gemengd koor allen in stemming brengen met Kerstgezang.

Zondag 25 december
Om 9.00 uur de gezinsviering De Herdertjes mis met medewerking van zanggroep Midlife.
Om 11.00 uur is dan de hoogmis met medewerking van Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.

De intenties voor de diensten in het Kerst weekeind zijn voor:
Jan en Bertha Reiling-Lensinck
Riky Gijsbers-van Gennip namens de buurt.
Albert Jacobs
Jan en Anna Polman-van Hal en overleden familieleden.
Bert Geraets
Ouders Joep en An te Dorsthorst-Maas
Voor Gerda Kursten van haar fietsvrienden
Overleden ouders Scheepers-Engelen -de Louw
Nathalie van de Broek
Corrie Sturkenboom-Uytewaal namens de buurt
Tjeu en To Beenders-Feijten
Jan Snel en overleden familie.
Wim van Bussel i.v.m. zijn verjaardag.

Zondag 1 januari is er om 10.00 uur een gezongen eucharistieviering met medewerking van het gemengd koor.
De intenties voor deze dienst zijn voor:
Overl. ouders Eilers-Everaerts, zn Willie,
zoon en schoond. Jan en Tonnie Eilers-van der Peet

Hierna is er in dorpshuis Valentijn een nieuwjaarsreceptie om 11.00 uur.

Kapel Providentia (Sterksel)

Zaterdag 24 december
Om 17.00 uur: kerstviering met de bewoners
Om 21.30 uur: kerstviering met woord en communie.

Fietsen van kerk naar kerk

D;n Blaos, symbool voor Leende (c) margot van den boer

Dn Blaos, symbool voor Leende
(c) margot van den boer

REGIO – Op 12 juni is er een fietstocht langs de kerkgebouwen tussen Mierlo en Leende. Een gelegenheid om de kerken te bekijken, andere christenen te ontmoeten – en om de mooie omgeving te verkennen. De Raad van Kerken Geldrop-Mierlo nam het initiatief voor een fietstocht naar katholieke en protestantse kerkgebouwen en heeft een groepje van enthousiaste mensen gevormd dat de tocht heeft voorbereid.

Sinds het begin van 2015 is er een grote Parochie, de Parochie Heilige Nicasius, samengevoegd uit voorheen meerdere parochies. In het gebied van deze parochie staat er een aantal kerkgebouwen: in Geldrop de H. Brigida en de HH Maria en Brigida, in Mierlo de H. Lucia, in Heeze de H. Martinus, in Leende de H. Petrus Banden, in Sterksel de H. Catharina van Alexandrië. Ook zijn er twee kerkgebouwen van Protestantse Gemeenten: in Geldrop het Kruispunt, en in Heeze de Protestantse Kerk aan de Kapelstraat. Dan is er nog de Nicasiuskapel in Heeze, verwijzend naar de naamgever voor de nieuwe parochie. Al deze kerken zijn op 12 juni in principe open van 12.30 uur tot 17.30 uur. U kunt binnen rondkijken en iets te weten komen over kerkelijke kunst en bezienswaardigheden van de betreffende kerk. Koffie, thee en fris is beschikbaar. Er zal informatie van kerkelijke activiteiten aanwezig zijn. In sommige kerken kunt u ook iets doen. De plaatselijke kerken beslissen zelf wat zij willen laten zien.

RK Kerk Sterksel 300

Beeld bij kerk Sterksel

Bij iedere kerk op de route kunt u beginnen aan de fietstocht. U start op eigen tijd, gelegenheid en risico. U krijgt dan een routebeschrijving die u langs alle kerkgebouwen leidt. Wie liever niet de hele route (39km) wil fietsen kan kiezen uit óf de zuidelijke (Heeze, Leende, Sterksel, 15 km) óf de noordelijke lus (Heeze, Mierlo, Geldrop, 24 km). Een centrale ontmoetingsplek, liggend op beide routes, is de H. Martinuskerk in Heeze. Daar treedt om 14 uur en om 15.15 uur het gospelkoor ADAJA uit Uden op, telkens voor ongeveer drie kwartier. Inspirerende muziek in een grote kerk. Liederen die hoop en gemeenschap uitdrukken.

Wie niet kan of wil fietsen kan uiteraard de kerken ook per auto bezoeken. Hopelijk is het mooi fietsweer want ook de fietsroute is de moeite waard!
Welkom bij “Fietsen van kerk naar kerk” op 12 juni!

 

dgvdgva