7 juni 2023

ZOEM Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – ZOEM Heeze-Leende = Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone

“Dit is een project door vrijwilligers die hun dorpsgenoten leren omgaan met een smartphone die hen helpt bij valpreventie, valsignalering en bewegingstraining. Het project heeft als doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, gesteund en geholpen door de omgeving, zodat er minder professionele zorg nodig is en eenzaamheid wordt voorkomen.
Belangrijk is dat we met dit participatie initiatief eenzaamheid-, zorg- en val-preventie ondersteunen, waarbij we met behulp van de ouderenorganisaties in de verschillende dorpskernen de informele en professionele zorg rondom (kwetsbare) ouderen organiseren.”
Doel: We willen toe naar een sociaal netwerk rondom ouderen, waarin de informele en formele zorg, op een betaalbare wijze, met elkaar verbonden wordt, gericht op het langer zelfstandig thuis wonen.

Opnieuw hebben een aantal mensen in Heeze-Leende de introductiecursus met de GoLivePhone apps gevolgd en zij ontvangen op 4 mei een diploma uit handen van de wethouder. De introductiecursus is hen aangeboden door projectgroep ZOEM, ondersteund door het team van Gociëty, de KBO’s van Sterksel en Leende, bibliotheek Heeze-Leende, vrijwilligers uit Heeze, Wonen Welzijn Zorg Sterksel en Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende. In Heeze vindt de diploma uitreiking plaats in de bibliotheek in ’t Perron. In Leende in De Huiskamer. Deze geslaagden kunnen dan intekenen voor vervolgsessies.
ZOEMfit
ZOEMthuis
ZOEMzorg
ZOEMgames
Voor ZOEMfit draait er momenteel een pilot in De Huiskamer van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende,
ZOEMgames komt regelmatig samen zowel in Sterksel als in Leende onder leiding van Albert Walsweer uit Sterksel. Voor ZOEMthuis is er een eerste kennismakingsbijeenkomst op dinsdag 17 april om 14.30 in De Huiskamer in Leende, samen met Jan Rutten van ZorgZelf. ZOEMzorg is bezig met een pilot ‘Zorg voor de buurt’ ik Sterksel.

Er zijn bij de diploma uitreiking algemene intekenformulieren om de belangstelling te polsen. Het echte intekenen gebeurt pas later als met de vervolgsessie van start wordt gegaan. Inmiddels loopt een pilotproject ZOEMfit in Leende. Bij deze pilot kunnen nog telefoongebruikers aansluiten. Ook loopt in De Huiskamer van ZC Graaggedaan Leende een pilot ZOEMgames o.l.v. Albert Walsweer uit Sterksel. Voor ZOEMthuis is er op dinsdag 17 april een kennismakingsbijeenkomst eveneens in De Huiskamer.

Het gemeentebestuur van Heeze-Leende ondersteunt het project en biedt het project ZOEM mogelijkheden om de licentie van de GoLivePhone apps te vergoeden, wanneer diplomabezitters na de afronding van de introductiecursus willen doorgaan met het gebruik van hun smartphone voor één van de 4 ZOEM mogelijkheden via bestaande organisaties.
ZOEM Heeze-Leende is een projectorganisatie die bestaat uit leden van Wonen Welzijn Sterksel, een lid van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende, en de ondernemer van Gociëty. Zij wordt ondersteund door de KBO’s van Sterksel en Leende, de bibliotheek en vrijwilligers uit Heeze.

Bij voldoende deelname starten er na de vakantieperiode weer nieuwe introductiecursussen.
Voor meer informatie over projectgroep ZOEM: Wim Stolp 06 27 28 80 34 wstolp@kpnplanet.nl
Cintha Bax 06 20 41 84 16

KBO-Brabant: informele cliëntondersteuning onmisbaar bij Wmo-aanvraag

KBONOORD-BRABANT – Twee jaar ervaring met Brabants Wmo-beleid laat zien dat senioren betere Wmo-voorzieningen krijgen door de inzet van vrijwillige cliëntondersteuners en laagdrempelig juridisch advies. Onafhankelijke, informele cliëntondersteuning is daarmee een belangrijke pijler voor het Wmo-beleid, zo stelt KBO-Brabant in een brief aan staatssecretaris Van Rijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft iedereen recht op ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ bij het keukentafelgesprek. In dat gesprek bespreken gemeente en burger welke zorg en/of ondersteuning nodig zijn. Vervolgens geeft de gemeente een beschikking af waarin het recht op zorg of ondersteuning wordt vastgelegd. Geen eenvoudig traject. Vooral voor senioren die niet gewend zijn met ambtenaren te spreken of te onderhandelen over hun rechten, blijkt het lastig. Daarom is ondersteuning daarbij erg belangrijk.
Uit onderzoek blijkt dat cliëntondersteuning nog lang niet in alle gemeenten goed geregeld is. De Tweede Kamer maakt zich daar zorgen om en staatssecretaris Van Rijn deelt die mening. Hij heeft op korte termijn een brief over het onderwerp toegezegd.

Cliëntondersteuning van KBO-Brabant uniek
Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant, roept Van Rijn op om daarbij gebruik te maken van de ervaring met 150 vrijwillige cliëntondersteuners in Brabant. Schrover: “Dankzij een breed netwerk van vrijwilligers, en met hulp van laagdrempelige juridische ondersteuning, werden in al zeker een derde van de Brabantse gemeenten, voor meer dan 150 cliënten, betere afspraken met de gemeente gemaakt. Afspraken die hen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen en regie over hun eigen leven te houden”.

Voorbeeld mantelzorg
Eén voorbeeld: de uitspraak dat mantelzorg niet afgedwongen kan worden. Cliëntondersteuners in de gemeente Etten-Leur en onze procesondersteuner Bert van ’t Laar, een oud-rechter die zijn juridische expertise als vrijwilliger van KBO-Brabant inzet, stonden een oudere inwoner van die gemeente bij die huishoudelijke hulp kreeg van haar (uitwonende) dochter. Die hulp, waarvoor dochter voorheen altijd werd betaald, mag door de gemeente niet als gratis mantelzorg worden afgedwongen. Dit resultaat, met landelijke impact, was niet bereikt zonder de inzet van de vrijwillige cliënt- en procesondersteuners van KBO-Brabant. Zoals Schrover het verwoordt: “het is voor veel mensen – en zeker voor kwetsbare, hoogbejaarde zorgvragers – mentaal erg zwaar om tegen de gemeente in te gaan. Deze groep laat geschillen daarom meestal niet tot bij de rechter komen. Met als gevolg dat de overheid in veel gevallen het onterechte beleid kan voortzetten. Betaalde, formele organisaties voor cliëntondersteuning kunnen nooit hetzelfde niveau van onafhankelijkheid garanderen”.

Pas op voor formalisering
Maatwerk is de kern van de Wmo. Informele cliëntondersteuning (vrijwillige hulp voor en door hulpvragers zelf) is een belangrijke pijler om dat voor elkaar te krijgen. KBO-Brabant wijst de staatssecretaris erop dat ondersteuning van de cliëntondersteuning niet moet uitmonden in verdere formalisering van de dienstverlening. Er moet ruimte blijven voor vrijwilligers. Zij brengen:
– meer onafhankelijkheid;
– betere juridische mogelijkheden;
– meer tijd en meer kennis van de doelgroep;
– meer keuzemogelijkheden voor hulpvragers.

Kortom, de combinatie van goed opgeleide vrijwilligers, echte onafhankelijkheid en laagdrempelige juridische expertise zoals nu geregeld in Brabant, zou brede navolging moeten krijgen elders in het land.

_________________________________________________________________

KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in zo’n 300 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd bijna 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.

In de Wmo 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners. In de wet is bepaald dat iedere gemeente verplicht is om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Alle ouderen in Brabant kunnen een beroep doen op de cliëntondersteuners van KBO-Brabant, werkzaam in bijna alle gemeenten. Deze cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis. Zij hebben een opleiding cliëntondersteuning gehad en zijn verplicht om periodiek bijscholing te volgen.

Bert van ‘t Laar is oud-bestuursrechter en zet zich in als juridisch procesondersteuner om leden van KBO-Brabant bij te staan in Wmo-zaken tegen de gemeente. Van ’t Laar is bereid tot het geven van een interview. Hij heeft reeds vele tientallen bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd en heeft uitgebreide ervaring met het Wmo-beleid in de verschillende Brabantse gemeenten.

Taptoe Lommel

HEEZE – Zondag 9 oktober gaan leden van de KBO Heeze samen naar de Taptoe Lommel. Na de wervelende show vorig jaar oktober, is het gelukt om ook dit jaar de Taptoe in het winterprogramma 2016 – 2017 op te nemen. Ze gaan met de bus naar Lommel. De kosten voor entree en bus bedragen € 35,00 p.p. Inschrijving: vrijdag 12 augustus 14.00 – 15.00 uur in ’t Perron. Meer informatie bij: Liesbeth Lingers tel. 040 226 4890.

Wandelen met KBO Heeze

HEEZE – Donderdag 21 april gaat de wandelgroep van KBO Heeze op pad.

Zij nemen u mee naar de omgeving van het Oude Kerkhof. Hier is de samenkomst bij de kaasboerderij van de fam. Bax. Voor alle wandelingen is het vertrek steeds om 13.30 uur.

Meer informatie bij Gijs Boelens tel. 040 226 2747.

KBO op bezoek RKSV Heeze

KBOlogo_rksvheezeHEEZE – Zondag 3 april gaat KBO Heeze op bezeoek bij RKSV Heeze.

Ook dit jaar nodigt voetbalclub RKSV Heeze, de senioren van Heeze uit voor een gezellige middag. We worden vanaf 13.30 uur ontvangen in de kantine met een kopje koffie en wat lekkers. Om 14.30 uur begint de voetbalwedstrijd Heeze 1 – Blerick die we kunnen volgen vanaf de tribune. Na afloop van de wedstrijd wordt er in het clubgebouw nog een drankje aangeboden namens RKSV Heeze. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Samenkomst op het voetbalveld vanaf 13.30 uur.

Informatie bij:
Wil Verberne tel. 040 226 0278 of bij Ria Kersten tel. 040 226 3425

Zondagmiddag concert Philharmonie Zuid Nederland

HEEZE – De KBO gaat weer op pad.
Zondag 24 januari aanstaande om 14.15 uur is het Zondagmiddag concert Philharmonie Zuid Nederland in het Muziekgebouw in Eindhoven.

Muziek met de invloed van de oude Fransen.
Dirigent Andreas Spering en fagot Bram van Sambeek.

Rebel Les elements Dupuy Fagotconcert in cis (ned. première)
Rameau Uit Dardanus Orkestsuite 1 en 2 Mozart Symfonie nr.31 “Parijse”

Kaarten voor deze concerten kunt u bestellen via tickets@MuziekgebouwEindhoven.nl of bij het bespreekbureau van maandag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur. Telefoon 040 244 2020

Bestelt u uw kaarten telefonisch, dan betaalt u € 1,00 servicekosten per kaartje, plus een eenmalig bedrag van € 2,50 voor verzending van uw bestelling (ongeacht het aantal kaarten).

Met de KBO eropuit: gevarieerd programma

Valentijnsdag

Valentijnsdag

Vrijdag 21 maart Sterrenwacht Asten
Benieuwd hoe de zon eruit ziet van dichtbij? Ga dan mee naar de sterrenwacht in Asten. De kosten voor dit bezoek inclusief 1 kopje koffie of thee bedragen € 4,-. Het maximale aantal deelnemers voor deze excursie is 40 personen.
De inschrijving is op vrijdag 7 maart 14 – 15 uur in dorpshuis ’t Perron te Heeze. Meer informatie bij Mien Franken, tel. 040-2261821

Donderdag 27 maart Dorpswandeling met ‘inLOOPfysio’
Deze middag nemen 4 studenten fysiotherapie, u mee voor een wandeling door ons mooie dorp. Het gaat om een sportieve recreatieve wandeling in een rustig tempo. Terwijl u wandelt, staan de 4 begeleiders open voor vragen die u hebt over lichamelijke klachten of pijntjes. Zo kunnen zij u advies geven over hoe u dit zelf kunt oplossen of hoe u er mee om kunt gaan. Op deze manier wordt er getracht een combinatie te maken tussen een wandeling en een inloopspreekuur. De studenten proberen de wandeling zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, dus ook als u gebruik maakt van een loophulpmiddel. Zij willen echter wel graag vooraf weten of u gebruik maakt van een loophulpmiddel (rollator, wandelstok o.i.d.), geef dit op bij uw aanmelding. De wandeling duurt ± 1 uur. Aanmelden kan tot 1 maart bij Liesbeth Lingers, tel. 040-2264890

Zondag 6 april uitvoering van Carool Popelier
Op zondag 6 april a.s. gaan we weer naar een uitvoering van Carool Popelier in zaal ’t Anker te Mierlo. Aanvang 14 uur. Het mythologische verhaal gaat nu over het “Kind van Herakles”, een van de zonen van Zeus, een verhaal met veel power en natuurlijk verbeeldingskracht. Laat je meenemen door de Griekse mythologie! Aanmelden kan tot 1 maart bij Annemie van Asten tel. 040-2261556. Kosten € 10 p.p.

Met de KBO naar de Chinese Muur

Valentijnsdag

Valentijnsdag

Op vrijdag 14 februari viert de KBO Heeze Valentijnsdag bij de Chinese muur in Heeze. Gezien het succes van de voorgaande jaren verwachten wij ook dit keer weer een grote opkomst. Om 18.30 uur worden we verwacht voor het buffet. De kosten zijn onveranderd gebleven en bedragen € 14,- p.p. incl. 1 drankje. In verband met de beschikbare ruimte in het restaurant kunnen er maximaal 90 leden deelnemen. Inschrijving: donderdag 6 februari van 14 tot 15 uur in ’t Perron te Heeze. Eerste contactpersoon Ans Cleef tel. 226 1773, tweede Ria Kersten tel. 226 3425.
Ben Odijk, KBO Heeze, benodijk@outlook.com

KBO: goede voorlichting brandpreventie noodzakelijk

Noodzakelijke tips voor brandpreventie

Noodzakelijke tips voor brandpreventie

KBO Heeze en de brandweer vragen zich af wat u doet voor een brandveilig leven? Het is hierom dat de brandweer Heeze voor ons een voorlichtingsmiddag geeft over brandpreventie. Er wordt op deze bijeenkomst ingegaan op de meest voorkomende brandoorzaken en wat u kunt doen om dit juist te voorkomen. Tijdens deze presentatie zullen verschillende onderwerpen zoals brandveilig leven en het nut van rookmelders aan bod komen.  Door middel van verschillende demonstraties gaat de brandweer u een beter beeld geven van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van brandveilig leven.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 19 februari. Aanvang 14 uur in de Rabozaal van dorpshuis ’t Perron te Heeze. Ook niet leden zijn van harte welkom. Aan deze middag zijn voor u geen kosten verbonden. Wel dient u zich van te voren aan te melden bij Ans Cleef tel.040-2261773 of Ria Kersten tel. 040-2263425. Aanmelden kan tot 10 februari a.s.
KBO Heeze, Ben Odijk,  040-2265359, benodijk@outlook.com

KBO Heeze gaat naar de Lichtstadrevue Eindhoven: Durf!

Op vrijdag 31 januari van 14 tot 15 uur in ’t Perron te Heeze kunt u zich inschrijven voor deze voorstelling.. Deze nieuwe voorstelling vindt plaats op zaterdag 15 maart.
Puck is een jonge, talentvolle modeontwerpster en weet wat ze wil. Ze kan de hele wereld aan en gaat ervoor. ‘Durf!’ is de nieuwe voorstelling van het spetterende Lichtstad Revuetheater. Het vertelt een verhaal over mensen die durven dromen, lef tonen en er voor gaan. Geniet van het lekker ouderwets revuetheater voor jong en oud, geheel opgepoetst en uit de mottenballen gehaald! Laat u verrassen door de dromen van Puck. Het revuetheater heeft voor ons busvervoer geregeld. De bus vertrekt om 19.15 uur vanaf dorpshuis ’t Perron. De kosten voor deze voorstelling zijn € 27,50 p.p.
De KBO geeft u € 2,50 korting, zodat u € 25,00 p.p. betaalt. Dit is inclusief entree, vervoer en een consumptie. Eerste contactpersoon: Mien Franken tel. 040-2261821, tweede contactpersoon Tessy van Mierlo, tel. 040-2264348