20 september 2021

Dorpsbibliotheek: meer dan boeken halen

Symposium (c) margot van den boer

Symposium; tafelgesprek over de toekomst van de dorpsbibliotheek met in het midden gespreksleider Job Cohen
(c) margot van den boer

HEEZE – Job Cohen was afgelopen zaterdag te gast bij de Stichting Vrienden van de Bieb Heeze. Deze stichting had samen met andere bibliotheken een symposium georganiseerd over de toekomst van de dorpsbibliotheek. Cohen schreef mede het rapport ‘De bibliotheek van de toekomst’.

Cohen vormde tijdens het ronde tafel gesprek een team met Hans van Breukelen. Die twee zouden op de grasmat rivaliserend zijn, maar Cohen als gespreksleider en Van Breukelen met microfoon in de zaal, was een goed team. Hans: “Het was een inspirerende middag voor mij. He gaf me een andere kijk op wat de bieb zou moeten betekenen in ons dorp, het zou een soort huiskamer moeten worden, een ontmoetingsplek en minder core business: het uitlenen van boeken.” Het zou goed een ontmoetingsplek kunnen worden waar mensen samenkomen die werk zoeken of juist werknemers, ideeën uitwerken, kantoor houden in de openbare ruimte, lezingen, informatie uitwisselen.
Het moet laagdrempelig zijn voor jong en oud. Wellicht met momenten voor speciale doelgroepen als kleuters, tiener, digitale info momenten, lezingen, besprekingen. De kreet informatiewinkel viel. Tussen de tafelgasten zaten mensen uit Veghel, die al een heel traject gelopen hebben. Daar is de bibliotheek in het centrum gevestigd en is de bieb lid van het ondernemersplatform. Winkeliers maken op diverse manieren gebruik van de bieb, om kennis te delen, ervaringen en passies. Dan blijkt dat er links zijn en valt veel meer samen te werken. De bieb als schakel in het netwerken.
Van Breukelen: “De bieb moet niet alleen onder de portefeuille van cultuur vallen, maar een maatschappelijke functie krijgen”, waar je niet alleen boeken haalt, maar ook mensen ontmoet. Duidelijk is dat de combi dorpshuis-bibliotheek een kruisbestuiving kan zijn. De bieb is geen dorpshuis, maar kan het dorpshuis versterken. Ook werd duidelijk dat de behoefte aan een professionele bibliothecaris een pré is. Maar dan wel een ondernemende bibliothecaris. Vanuit de overheid waren bijna alle politieke partijen aanwezig en mengden zich in het gesprek. De gemeente (in de persoon van Ron Lavrijsen) kan hulp krijgen bij het rapport over de bieb van pionier Veghel.

Tot slot werd alles samengevat in een gesproken column door Esther Porcelijn. De serieuze toon kreeg een ludiek einde. Kartrekkers Kees Smedema en Annemie van Asten met hun team waren zeer tevreden over deze middag: “Wie had dit een paar jaar geleden kunnen bedenken dat dit zo bruisend zou worden,” aldus een stralende en tevreden Annemie. Wordt zeker vervolgd!

De toekomst van de dorpsbibliotheek!

image

HEEZE – Zaterdag 9 april aanstaande, van 12.00-17.00 uur wordt in Dorpshuis ‘t Perron, Heeze een Symposium o.l.v. Job Cohen gehouden, getiteld: De toekomst van de dorpsbibliotheek!

De bibliotheek ligt onder vuur. De jeugd leest minder boeken, papieren boeken worden minder uitgeleend, het aantal leden wordt minder. De simpele conclusie van veel gemeentebestuurders: we kunnen de bibliotheek als locatie sluiten en onze aandacht richten op het lezen op de scholen. De subsidie wordt verminderd.

Een commissie o.l.v. Job Cohen heeft een rapport geschreven over de toekomst van de bibliotheek. Sluiting is niet aan de orde. De rol van de bibliotheek wordt breder. Een citaat:
De bibliotheek ontwikkelt zich tot een hedendaagse agora, een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. De bibliotheek onderscheidt zich van andere ontmoetingsplekken door het toegankelijke, laagdrempelige en niet-commerciële karakter. Met deze fysieke plaats biedt de bibliotheek meerwaarde op sociaal-cultureel vlak in stad, wijk en dorp, en draagt ze wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en cohesie.

De grote steden hebben inmiddels de bibliotheek opnieuw uitgevonden. Voorbeelden zijn Amsterdam, Amersfoort, Arnhem in prachtige nieuwe gebouwen. Het zijn multifunctionele centra die bruisen van leven, zeven dagen per week. Informatie, ontmoeting en debat komen op allerlei manieren aan bod. Ja, je kunt er ook boeken lenen maar dat is maar één aspect van de bibliotheek.

De dorpsbibliotheek vormt, samen met het dorpshuis, het maatschappelijke en culturele hart van het dorp. In de nieuwe wet wordt de rol van de bibliotheek breder: niet alleen (e-)boeken maar een breed aanbod aan informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en debat. Het symposium heeft als primaire doelstelling om de nieuwe rol van de bibliotheek in de lokale gemeenschap te verkennen, om inspirerende voorbeelden te horen en om gemeentebestuurders te helpen bij het nemen van beslissingen over de bibliotheek. Laaggeletterdheid, zelfredzaamheid, mediawijsheid, sociaal-culturele activiteiten, informatie, ontmoeting, debat, participatie, sociale cohesie, lokale inbedding, de vele aspecten van de “nieuwe bieb” komen aan bod. De bibliotheekvoorziening breidt zich uit van het culturele domein naar het sociale domein.

Organisatie door de Stichting Vrienden van de Bieb te Heeze in samenwerking met de bibliotheken De Kempen en Dommeldal, met ondersteuning van Cubiss (adviesorganisatie o.a. op het gebied van bibliotheekinnovatie). Kosten: €30 per persoon incl. lunch,  bank: NL72 RABO 0148 3477 46.

Nadere informatie bij Kees Smedema, Telstar 12, 5591PC Heeze, tel. 040 2264979, info@vriendenvandebiebheeze.nl
www.vriendenvandebiebheeze.nl

Opgave, vóór 15 maart, liefst via opgaveformulier op de website.